Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Privat Socialrådgiver

Bisidderhjælpen er Danmarks førende rådgivningsvirksomhed indenfor socialfaglige og socialretligslige anliggender. Med erfarne specialister inden for jobcentersager, Børn & Familie, Handicap & Støtte samt Arbejdsskadesager, kan vi håndtere alt fra private borgeres sager i Jobcentret til komplekse tværfaglige sagsforløb. Vi går ikke på kompromis med dine ønsker og rettigheder, og er din garanti for et korrekt og effektivt håndteret sagsforløb, hvor lovgivningen ikke fortolkes til gavn for systemet men til gavn for borgeren.

 

Bisidder

Ønsker du at få tilknyttet en rådgiver fra Bisidderhjælpen til dit verserende eller kommende kommunale sagsforløb, så kan vi indtræde i din sag som enten bisidder eller partsrepræsentant. Rollen som bisidder vil i de fleste tilfælde være med henblik på at få skabt overblik samt sikre tryghed i dialogen med det offentlige. En bisidder er mere begrænset i sin rolle end en partsrepræsentant, som i langt større udstrækning kan varetage borgerens interesser – både skriftligt samt ved møder. Forvaltningsloven giver partsrepræsentanten ret til aktindsigt samt at udtale og svare på vegne af borgeren. Kommunen vil være forpligtet til at kontakte borgerens partsrepræsentant direkte, hvorefter vi vil tage kontakt til dig/borgeren for videre drøftelse af det kommende forløb.

Hos Bisidderhjælpen fungerer vi i langt de fleste tilfælde som partsrepræsentant, da det sikrer en konstruktiv og ikke mindst effektiv sagsbehandling.

 

Sygedagpenge

Er du sygemeldt med en fysisk eller psykisk skade, så er du berettiget til sygedagpenge, hvis du ikke får løn under sygdom fra din arbejdsplads. Hos Bisidderhjælpen hjælper vi dagligt flere danskere med at få indfriet deres rettigheder i form af økonomisk sikkerhed med sygedagpenge. Vi sørger for at sygedagpengeperioden tilpasses dine behov, så du kan tilbagevende til arbejdsmarkedet og det tempo og i det omfang som matcher dine udfordringer og behov. Vores rådgivning ved sygedagpenge dækker over alt fra den koordinerede indsats, fastholdelsesordninger, juridisk indsigt i lovgivningen til forlængelse af sygedagpengeperioden – samt meget meget mere. Kontakt en rådgiver fra Bisidderhjælpen på tlf. 24 24 23 97 og hør nærmere om dine muligheder for sygedagpenge.