Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Moderne maskiner og bedre IT-systemer øger arbejdseffektiviteten i produktionen

Vi skal ikke ret mange år tilbage før arbejdsglæde og –effektivitet i en produktionsvirksomhed handlede om mennesker og dermed om de ansattes fysiske forhold. I dag er det meste digitaliseret som så mange andre steder, og arbejdseffektiviteten er koblet tæt sammen med de rette IT-systemer i virksomheden.

 

Sådan er en produktionsvirksomhed bygget op

En produktionsvirksomhed, eller populært sagt en fabrik, har som navnet antyder som formål at producere én eller flere fysiske varer. Dette står på mange måder i skarp kontrast til de mange vidensvirksomheder, der dominerer erhvervslivet i 2018. Men uanset hvor digitale og vidensbaserede vi bliver, så vil der altid være behov for produktion af fysiske produkter.

En typisk produktionsvirksomhed består af afdelinger for indkøb, salg og markedsføring, produktion og logistik og lager. I alle disse afdelinger er – eller bør være – IT dybt integreret i alle processer.

 

Vil maskiner erstatte mennesker?

Dette et et spørgsmål som mennesket har stillet sig selv i efterhånden rigtig mange år. Frygten for at computere og moderne maskiner bliver så intelligente og effektive, at de helt overflødiggør menneskelig arbejdskraft og dermed skaber stor arbejdsløshed, er ikke rar at tænke på.

Man skal selvfølgelig passe på, med forudsigelser om den fjerne fremtid, men selvom det er korrekt, at der i dag er brug for færre mennesker i produktionsjob, så er arbejdsløsheden ikke større end tidligere. Det er nærmere jobtyperne der ændrer sig og arbejdere der omskoles til at kunne håndtere og betjene IT-systemer og mere intelligente maskiner.

 

Moderne maskiner – ud over IT

Det er ikke kun IT-systemer, der effektiviserer arbejdsprocesserne i en produktionsvirksomhed. Også langt mere fysiske produkter som en gas-truck eller dieseltruck sætter skub i lager- og logistikdelen af virksomheden.

Selv her, er en traditionel mekanisk maskine som en gaffeltruck blevet moderniseret og gjort klar til det nye årtusinde. Gas trucks fra Doosan er bygget af banebrydende nye komponenter som f.eks. vedligeholdelsesfrie og oliekølede skivebremser og støj- og vibrationssvage motorer, der hverken larmer eller bruger ret meget brændstof.

 

Vær klog, når du vælger IT-systemer

Hvis du står med en aldrende virksomhed, der trænger til at få et skub ind i den digitale tidsalder, så er det essentielt at indføre smerte IT-systemer i alle led af produktionskæden. Desværre kan det forkerte valg af systemer eller leverandør gøre mere skade end gavn. Det er ikke billigt at indføre store IT-systemer og derudover kræver det ofte en fuldstændig omlægning af alle de menneskelige arbejdsprocesser, hvilket nemt nedsætter produktiviteten betydeligt i en overgangsperiode. Der skal endvidere oplæsning og uddannelse af medarbejderne til for at lykkes med denne proces.

Derfor er det vigtigt ikke at forhaste digitaliseringen af virksomheden, men tværtimod bruge en del tid på analyse og afdækning af behov, på kravsspecifikation og især på medarbejderinddragelse.