Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Download

Feedreader fylder godt 5 MB. Download Feedreader.

Trin for trin:

Feedreader

Feedreader giver dig et nemt overblik over nyheder på mange forskellige hjemmesider på én gang.

Feedreader-ikon

Feedreader placerer en lille ikon i meddelelsesområdet ved Windows-uret. Ikonen snurrer rundt, når der hentes nye overskrifter.

Meddelelse med nye overskrifter

Når overskrifterne er hentet, får du vist en meddelelse for hvert feed med nye overskrifter. Du kan slå evt. meddelelserne fra, se afsnittet Indstillinger længere nede på siden.

Sådan bruger du Feedreader

Øverst i programvinduet har du en værktøjsbjælke med en nyt feed-ikon, en opdater-ikon, der henter overskrifter fra alle feeds, en marker-ikon, der markerer alle overskrifter i det valgte feed som læst, en næste-ikon, der vælger den næste overskrift og en afslut-ikon, der lukker programmet.

Bemærk, at det almindelige lukkekryds ikke lukker programmet, men blot minimerer det. Programmet åbnes igen ved at dobbeltklikke på ikonen i meddelelsesområdet. Du kan ændre lukkekrydsets opførsel i programmets indstillinger, se afsnittet Indstillinger.

Programvinduet

Feedreader benytter et tredelt layout med en stifinderagtig oversigt med dine feeds, overskrifterne fra det valgte feed og et resume fra nyheden eller selve siden med hele nyheden.

Oversigten over feedene virker på samme måde som stifinderen i Windows, du kan klikke på + ud for en mappe for at se, hvad der ligger i den.

Markér et feed for at hente dets overskrifter. Markerer du en mappe, hentes overskrifter fra alle feeds i mappen. Overskrifterne vises i feltet øverst til højre. Du kan få sorteret overskrifterne efter dato eller titel ved at klikke på kolonneoverskrifterne. Markerer du en overskrift, vises et resume i det store felt nedenunder (det er dog ikke alle feeds, der tilbyder et resume). Ud over resumeet, får du et link, der hedder Læs videre. Klik på linket for at hente hele siden.

Du kan gøre de enkelte dele af programmet større eller mindre ved at trække i rammerne. Hvis du vil have mere plads til en hjemmeside, kan du trykke på tasten F11, så skiftes der mellem det tredelte layout og et layout, hvor hjemmesiden fylder hele programvinduet.

Smarte oversigter

Ud over dine mapper med feeds har du to smarte oversigter. Ulæste overskrifter viser dig ulæste overskrifter fra samtlige feeds på én gang. Dagens overskrifter viser også overskrifter fra alle feeds, men nøjes med at vise overskrifter fra samme dag. Du kan også oprette dine egne smarte oversigter, se afsnittet Opret en smart oversigt.

Søgefelt

Du kan bruge søgefeltet til at søge efter bestemte emner. Der søges i overskrifter og resumeer i det valgte feed. Du kan søge i flere feeds ad gangen ved at markere en mappe, hvor alle feed i mappen så medtages, eller du kan markere en af de to smarte oversigter.

Klikker du på pilen til højre for luppen, får du mulighed for at vælge at søge i alle feeds, eller kun i det aktuelle feed. Du kan begrænse søgningen ved at søge i overskrifter, der er markeret med forskellige farver flag. Tømmer du søgefeltet og vælger et flag, får du vist alle overskrifter, der er markeret med det pågældende flag. Læs mere om flagene i afsnittet Opret en smart oversigt.

Sådan opretter du en ny kategori

Navngivningsvindue
Menu til at oprette ny kategori

Du kan inddele dine feeds i forskellige kategorier, så alle teknologinyheder fx placeres i den samme mappe. Højreklik på Mine feeds, og klik derefter på Tilføj mappe. Navngiv den nye mappe, og klik på OK

Sådan tilføjer du et nyt feed

Feeds på Spontek.dk

Find adressen på det ønskede feed. Du kan evt. finde danske feeds på Spontek.dk. Kopier feed-adressen. På Spontek.dk finder du feed-adressen i kolonnen RSS-feed (se hosstående billede).

Tilføj nyt feed-vindue
Nyt feed-ikonen

Åbn Feedreader. Klik på nyt feed-ikonen. Indsæt den kopierede adresse til feedet, og klik på Næste.

Placeringsvindue

Feedreader henter automatisk navnet på feedet, men du kan nemt omdøbe det, hvis du fx vil have et kortere navn. Du skal blot skrive det ønskede navn i feltet under Feednavn.

Marker den mappe, du vil have placeret feedet i, og klik på Afslut.

Sådan sletter du et feed eller en mappe

Menu til at slette et feed

Højreklik på det uønskede feed, og vælg Slet aktuel feed. En mappe slettes ved at højreklikke på den og vælge Slet mappe. Bemærk, at du kun kan slette tomme mapper.

Egenskaber for et feed

Menu til at åbne feed-egenskaber

Du kan ændre det enkelte feeds egenskaber, så det fx opdateres med andre tidsintervaller end andre feeds, ligesom du kan angive brugernavn og adgangskode, hvis hjemmesiden kræver den slags. Højreklik på et feed, og vælg Feed-egenskaber.

Feed-egenskaber

Du kan omdøbe feedet ved at skrive et nyt navn i det øverste skrivefelt. Skriv evt. brugernavn og adgangskode. I rullemenuen ud for Arkivstørrelse kan du vælge, hvor mange overskrifter Feedreader skal gemme fra feedet. Standardstørrelsen vælges i indstillingerne, se længere nede. Sætter du flueben ud for Åbn overskrift-link... vil et klik på en overskrift åbne den pågældende side i din browser i stedet for i Feedreader.

I rullemenuen ud for Opfrisk feed kan du vælge, hvor ofte feedet skal opfriskes. Standard periode er den tid, der er fastsat i indstillingerne. Er det en hjemmeside med kontinuerligt opdaterede nyheder, kan det måske betale sig at vælge et kortere tidsinterval, mens du ved et feed, der ikke opdateres så ofte, kan nøjes med et længere tidsinterval. Der er fx ingen grund til at opfriske Ludvigs Hjørne hver time, en gang i døgnet er rigeligt.

Indstillinger

Menu til at åbne indstillinger

Du kan ændre en række af programmets standardindstillinger og fx slå pop op-meddelelserne fra. Klik på menupunktet Værktøj, og klik derefter på Indstillinger.

Indstillinger

Klik på fanebladet Generelt. Fjern fluebenet ud for Vis meddelelse..., hvis du vil slippe for pop op-meddelelserne ved Windows-uret.

Når du klikker på lukkekrydset i Feedreader, minimeres programmet. Hvis du vil have den almindelige opførsel tilbage, så programmet i stedet lukkes, skal du fjerne fluebenet ud for Minimer ved klik på lukkekryds.

Vil du have startet Feedreader, når du starter Windows, skal du sætte flueben ud for Start sammen med Windows, og hvis du vil have opdateret alle feeds ved programstart, skal du sætte flueben ud for Opdater alle feeds....

Feedreader afspiller en lyd, når der er nye overskrifter, du kan slå lyden fra ved at fjerne fluebenet ud for Afspil lyd.

Fremvisningsindstillinger

Klik på fanebladet Fremvisning. Du kan vælge en anden skrifttype og -størrelse ved at klikke på knappen Vælg skrifttype. Du kan vælge hvor ofte feedsene skal opdateres som standard i rullemenuen ud for Opfrisk. Du bør ikke vælge et for kort tidsinterval som standard, da det kan være med til at overbelaste hjemmesiderne. Har du behov for kortere tidsinterval på nogle af dine feeds, kan du ændre det i feedenes egenskaber, se afsnittet Egenskaber for et feed.

Ud for Arkiver kan du vælge, hvor mange overskrifter, der skal gemmes i hvert feed. Også det kan ændres i egenskaberne for de enkelte feeds. Hvis du ikke har slået pop op-meddelelser fra, kan du i rullemenuen ud for Synling i (sek) vælge, hvor længe de skal være synlige. Med et flueben ud for Meddelelsesvindue... benyttes der en fading-effekt, når den åbnes og lukkes. Vil du forhindre hjemmesiderne i at åbne pop op-vinduer, skal du sætte flueben ud for Vis aldrig pop op-vinduer.

Opret en smart oversigt

Menu til at håndtere filtre

Du kan lave dine egne smarte oversigter baseret på nøgleord i overskrifter og resumeer. Dermed kan du lynhurtigt finde frem til nyheder af særlig interesse. Klik på menupunktet Værktøjer, og vælg Håndter filtre.

Funktion til at oprette smarte oversigter

Skriv et nøgleord ud for Nøgleord der matcher, vælg et feed i rullemenuen under Feed. Vælger du Vilkårlig feed søges der på alle feeds. Vælg Marker i rullemenuen under Handling, og vælg en farve i rullemenuen under Farve. Klik på Tilføj nyt filter, navngiv filtret i det efterfølgende dialogvindue, og klik på OK. Klik på Luk, når du er færdig med at oprette filtre.

Smarte oversigter

Farvningen af overskrifter virker med det samme, men du skal genstarte programmet, før den nye smarte oversigt tilføjes.

Sæt flag-funktionen

I stedet for at vælge Marker under Handling kan du vælge Sæt flag, og i den sidste rullemenu kan du vælge flagets farve. Flaget markerer overskrifterne med et farvet flag, og i modsætning til farvemarkeringen oprettes der ikke smarte overskrifter. Til gengæld kan flagmarkeringen bruges i søgefunktionen (se ovenfor), så du kan få vist alle overskrifter, der fx indeholder ordet internet i overskriften eller resumeet.

Skræddersy værktøjslinjen

Menu til at åbne tilpasning af værktøjslinje

Du kan fjerne eller tilføje ikoner på værktøjslinjen. Højreklik på værktøjslinjen og vælg Tilpas værktøjslinje.

Tilpasningsvindue

Et vindue åbnes med en række ikoner. Du tilføjer nye ikoner ved at trække dem over på værktøjslinjen, og du fjerner ikoner fra værktøjslinjen ved at trække dem væk.

Når tilpasningsvinduet er åbent, kan du desuden ændre rækkefølge på ikonerne ved at trække dem til den ønskede placering.