Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Download

Free Download Manager fylder mindre end 2 MB.Download Free Download Manager.

Trin for trin:

Free
Download
Manager

Når du klikker på et link for at downloade en fil, bryder Free Download Manager automatisk ind og overtager styringen. Du kan selvfølgelig også starte downloads direkte fra programmet.

Indstillinger

Opsæt Free Download Manager, så programmet passer til dit behov. Programmet har mange indstillingsmuligheder, i det nedenstående er blot nævnt de indstillinger, der er størst sandsynlighed for, at du vil ændre.

Den automatiske optimering

Optimer Free Download Manager

Programmet kan automatisk optimere forskellige indstillinger ud fra hastigheden på din internetforbindelse. Klik på menupunktet Options, og vælg Optimization Wizard. Vælg din hastighed i rullemenuen, og klik på Finish.

Menu til at åbne indstillinger
Ikon til at åbne indstillingerne

Åbn for indstillingerne

Du bestemmer selv, hvordan Free Download Manager skal håndtere dine downloads. Klik på indstillingsikonen, eller klik på menupunktet Options, og vælg Download options.

Indstilling af automatisk mappevalg

Automatisk mappe

Klik på fanebladet New Download. Sætter du flueben ud for Determine group... vil Free Download Manager automatisk dirigere filerne ned i de forskellige mapper alt efter deres filtyper.

Zip preview åbner et pop op-vindue, der tilbyder dig at se indholdet, når du downloader en zip-fil. Vil slippe for pop op'en, skal du fjerne fluebenet ud for Use ZIP preview.

Indstilling til virus-tjek

Virus-tjek

Hvis dit anti-virusprogram ikke er sat til automatisk at scanne nye filer, kan Free Download Manager starte et virusscan, når filen er hentet. Klik på fanebladet All downloads. Sæt flueben ud for perform virus check, og angiv stien til dit anti-virusprogram i skrivefeltet, eller find programmet via ...-knappen.

Indstilling til at skrue ned for hastigheden

Begræns download

Hvis du surfer på internettet, kan du få Free Download Manager til automatisk at skrue ned for hastigheden på downloads, så du ikke skal sidde og vente på at få hentet hjemmesiderne. Klik på fanebladet Network. Sæt flueben ud for Decrease traffic..., og sæt mærke ud for Decrease by one level, hvis du vil begrænse downloadhastigheden lidt eller ud for Set the Light mode, hvis du vil begrænse downloadhastigheden meget, mens du surfer.

Indstillingerne i den øverste del af vinduet ændres automatisk til det bedst mulige, når du bruger Optimation Wizard som nævnt ovenfor.

Indstilling til at hente hurtigere

Hent hurtigere

Du kan få Free Download Manager til automatisk at lede efter filen på andre servere, hvilket kan være en fordel ved store filer. Klik på fanebladet Mirrors. Sæt mærke ud for Automatically search.... Det kan dog normalt ikke betale sig at hente små filer fra flere forskellige servere, fordi selve søgningen tager tid. Fastsæt derfor en minimumsstørrelse på filerne, for eksempel 5 MB, ved at skrive 5 i skrivefeltet ud for Don't search... og vælge MB i rullemenuen.

Indstilling til alternative browsere

Alternativ browser

Bruger du en alternativ browser som Firefox eller Opera, kan Free Download Manager også fange downloads fra den. Klik på fanebladet Monitoring, sæt flueben ud for de browsere, du har installeret.

Vil du have Free Download Manager til at starte en download, når du kopierer en internetadresse i Word eller andre programmer, skal du sætte flueben ud for Clipboard.

Indstilling til at undgå pop op

Undgå pop op-beskeder

Free Download Manager viser dig en pop op-besked over meddelelsesområdet, når en download er færdig. Den kan du slå fra eller regulere. Klik på fanebladet Notifications. Vil du undgå pop op-beskeden, skal du fjerne fluebenet ud for Use tray balloons. Alternativt kan du fastsætte, hvor hurtigt beskeden skal lukkes ved at vælge antal sekunder i rullemenuen ud for Timeout.

Sådan bruger du Free Download Manager

Download-ikon

Menu til at lukke download-ikon

Programmet startes automatisk sammen med Windows og placerer en lille ikon i meddelelsesområdet til venstre for Windows-uret. Samtidig får du anbragt en lille halvgennemsigtig download-ikon oven over meddelelsesområdet, som du kan trække og slippe downloadlinks på. Ikonen placeres oven på alle andre vinduer, så den altid er synlig. Du kan eventuelt lukke download-ikonen ved at højreklikke på den eller ikonen i meddelelsesområdet og vælge menupunktet Drop box.

Dobbeltklik på en af de to ikoner for at få åbnet programvinduet.

Free Download Manager

Free Download Manager benytter et stifinder-agtigt udseende, hvor du til venstre har en oversigt over forskellige mapper og til højre kan se indholdet i den valgte mappe. Vil du åbne en fil, skal du blot dobbeltklikke på den.

Nederst til højre kan du i forskellige faneblade se detaljer for den valgte download. Du kan vælge at få vist en log over den enkelte download, en grafisk fremstilling af hentningen af de enkelte dele af filen eller en prøvevisning på lyd- og videodownloads.

Sorter dine downloads

Mappeoversigten

Mapperne til venstre bruges til at sortere de downloadede filer alt efter deres type eller formål. Du kan således samle musik i én mappe, spil i en anden og praktiske programmer i en tredie. Klikker du på All groups, vises alle downloads.

Du har desuden mulighed for at få vist filerne efter deres status i mapperne under Filters. Klik på Complete for at se de hentede filer, In progress for at se filer, der er ved at blive hentet, Stopped for at se filer, der er blevet stoppet, og Scheduled for at se filer, der skal hentes senere.

Under History har du desuden mulighed for at få vist de downloadede filer, alt efter hvornår de er downloadet.

Sådan opretter du en ny mappe

Vindue til at oprette en ny mappe
Menu til at oprette ny mappe

Højreklik i oversigten over mapperne og vælg Create new group. Skriv mappenavnet i feltet under Group name. I feltet under Default folder vil du automatisk få oprettet en undermappe med det pågældende navn. Du kan eventuelt angive et andet mappenavn, eller du kan finde en eksisterende mappe ved at klikke på mappeikonen.

I feltet file extensions kan du angive, hvilke filtyper som skal dirigeres ned i den pågældende mappe. Og du kan bruge skydeknappen til at angive, om filen skal have højere eller lavere downloadprioritet end andre filer, som du downloader samtidigt.

Sådan downloader du med Free Download Manager

Downloadvinduet

Klik på et downloadlink i din browser. Hvis din browser ikke understøttes af Free Download Manager, eller hvis du benytter et ftp-program, kan du i stedet trække downloadlinket ned og slippe det på download-ikonen over meddelelsesområdet. Et downloadvindue åbnes.

Vil du gemme filen i en anden mappe, end den programmet automatisk har valgt, kan du vælge mappen via rullemenuen ud for Group. Du kan evt. oprette en ny mappe i Free Download Manager ved at klikke på ikonen til højre for rullemenuen. Du kan desuden vælge en anden mappe på harddisken via rullemenuen under Save to folder, og du kan finde flere mapper eller oprette en ny ved at klikke på ikonen til højre for rullemenuen.

Skriv en kommentar til filen i feltet under Comment, så du altid har styr på, hvad der gemmer sig under de nogle gange meget kryptiske filnavne. Vil du ikke downloade med det samme, kan du sætte mærke ud for Manually, hvor du så selv kan starte downloaden senere.

Tidsstyringsindstillingerne

Du kan benytte Free Download Managers tidsstyring til automatisk at få startet downloaden senere, fx når du spiser, eller når du er gået i seng. Sæt mærke ud for Schedule, og klik på tidsstyringsikonen. Vælg det ønskede tidspunkt i rullemenuen ud for Time.

Skal downloaden udsættes til en anden dag, kan du vælge den ønskede dato i rullemenuen til højre for Once.

Start en manuel download

Tilføj download-ikonen

Vil du starte en download manuelt i Free Download Manager, kan du klikke på tilføj download-ikonen. Du får åbnet downloadvinduet, hvor du så skal skrive adressen til den ønskede fil i feltet under URL. Udfyld eventuelt resten af vinduet som beskrevet ovenfor i afsnittet Sådan downloader du med Free Download Manager.

Sæt Free Download Manager på lavt blus

Hastighedsikonerne

Hvis du skal bruge din internetforbindelse til at surfe, tale i internettelefon eller andet, som er vigtigere end download af filer, kan du sænke downloadhastigheden. Normalt kører Free Download Manager i Heavy mode, hvor al den tilgængelige båndbredde bruges. Du kan i stedet vælge Medium mode, hvor hastigheden er lettere begrænset, eller Light mode, hvor hastigheden sættes på lavblus. Du kan klikke på ikonerne på værktøjslinjen til at skifte mellem Light mode, Medium mode og Heavy mode.

Stop-ikonen

Du kan også stoppe en download helt ved at markere den og klikke på stop-ikonen, du kan altid starte den igen ved at klikke på start-ikonen, eller ved at klikke på tidsstyrings-ikonen og vælge et senere downloadtidspunkt.

Menu til at slukke modem

Luk automatisk forbindelsen

Hvis du bruger et almindeligt modem, og du vil udnytte den billige nattakst, behøver du ikke sidde oppe og vente på at downloaden er færdig for at lukke forbindelsen. Du kan i stedet få Free Download Manager til at lukke forbindelsen og eventuelt også computeren.

Klik på menupunktet Tools, og vælg Hang-up when done, for at få lukket forbindelse til internettet, når downloaden er færdig. Vælger du Exit when done, lukkes Free Download Manager, og vælger du Shutdown computer when done, lukkes modemforbindelsen og computeren.

Download uden om Free Download Manager

Cancel-knap

Vil du lade din browser styre en download i stedet for Free Download Manager, skal du blot klikke på Cancel i downloadvinduet. Så får du i stedet vist browserens almindelige download-vindue.