Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Download Centarsia

Centarsia fylder mindre end 1 MB. Download Centarsia.

Trin for trin:

Flotte mosaik-
billeder

Centarsia gør det nemt at lave flotte mosaikbilleder, hvor et stort billede består af en masse miniaturebilleder.

Sådan registrerer du Centarsia

Registreringsmenu

Registreringsvindue

Programmet skal registreres, hvis du vil bruge flere end 400 miniaturebilleder. Førhen skulle du skrive til programmøren for at få tilsendt registreringskoden, men nu er den givet fri.

Klik på Help, og klik derefter på Register.... I feltet ud for User ID skriver du webuser, og i feltet ud for Serial Number skriver du 09765-44986-1205716296. Klik på OK.

Åbn hovedmotivet

Åbn-menu

Klik på File, og vælg Open Master Image. Find det ønskede hovedmotiv og klik på Åbn.

Lettere redigering

Du har mulighed for at foretage lettere redigering af billedet. Du kan beskære det, ændre størrelsen på det eller lave det om til sort-hvid.

Beskæringsmenu

Menu til at genindlæse billedet

Du beskærer billedet ved at klikke på Edit og vælge Crop Master Image. Musemarkøreren ændres til et +, og du kan nu trække en firkant hen over billedet ved at holde venstre museknap nede. Når du slipper museknappen, beskæres billedet. Mislykkes beskæringen, kan du hurtigt genindlæse det originale billede ved at klikke på File og derefter Revert to File.

Vindue til at ændre størrelse

Hvis du vil ændre størrelsen på billedet, kan du klikke på Edit og vælge Resize Master Image. Indtast den ønskede størrelse på billedet i enten pixels eller i procent af det originale billede. Er der flueben ud for Maintain Aspect Ratio vil forholdet mellem højde og bredde blive bibeholdt. Du kan ændre billedet til sort-hvid ved at sætte flueben ud for Convert Master Image.... Klik på OK.

Opret miniaturebilleder

Menu til at åbne miniaturemanager

Klik på Tools, og klik derefter på Open Queue Manager....

Centarsia laver et kontaktark med miniaturer af de valgte billeder. Jo flere billeder du bruger, jo bedre bliver resultatet normalt. Resultatet er dog også afhængigt af motiverne på billederne. Hvis der fx ikke er billeder med meget blåt på, kan det være svært at lave et pænt mosaikbillede med en blå himmel. Du har dog mulighed for at "snyde" ved at benytte sort-hvide miniaturer og gøre dem gennemsigtige (se afsnittet Sort-hvid mosaik).

Størrelsen af billederne på kontaktarket har også betydning for resultatet. Generelt får du et flottere resultat, jo mindre du laver miniaturerne. Men jo mindre du laver miniaturerne, jo sværere bliver det at se, hvad de forestiller. Det gælder derfor om at finde den rette balance. Lav gerne flere forskellige kontaktark med forskellige størrelser på miniaturerne, så du har noget at vælge mellem, når du skal lave mosaikken. Størrelsen på hovedbilledet har også betydning. Skal du lave en plakat, kan du benytte større mosaikbilleder, end hvis du skal lave en mosaik på et A4-ark.

Opret miniature-knap

Miniaturevindue

Klik på Create New Queue. Vælg størrelsen på mosaikbillederne ved at bevæge skydeknapperne. Skriv et navn på kontaktarket ud for Description, og klik på OK.

Knapper til at vælge billeder

Find det nye kontaktark i oversigten under Available Queues. Markér det ved at klikke på det, og klik derefter på Select Files... eller Select Directory... for at vælge enten enkelte billeder eller alle billeder i en mappe og dens undermapper.

Højrekliksmenu

De valgte billeder vises under Files to Add to Selected Queue. Fortryder du et billede, kan du højreklikke på det og vælge Remove Selected Items. Du kan vælge flere billeder ad gangen ved at holde Ctrl- eller Skift-tasten nede, mens du vælger med musen. Klik på Add Listed Files... for at overføre listen over billeder til kontaktarket.

Dialogboks

Du kan også fjerne billeder efter overførslen. Klik på det uønskede billede, og klik på Yes i den efterfølgende dialog-boks.

Konverterknap

Du kan benytte de samme billeder i en ny billedsamling med en anden miniaturestørrelse. Klik på Convert Selected Queue..., fastsæt en ny størrelse med skydeknapperne, og klik på OK.

Bemærk, når du ændrer miniaturestørrelsen på et eksisterende kontaktark, bør du altid kun vælge mindre størrelser end den aktuelle størrelse, da kvaliteten ellers forringes. Vil du have større miniaturer, så lav dem forfra ud fra de originale billeder.

Klik på OK i Queue Manager, når du er færdig med at oprette kontaktark.

Start mosaikprocessen

Menu til at starte

Marker det ønskede kontaktark i oversigten under Available Queues, klik på Commands, og klik derefter på Run Mosaic. Processen kan tage meget lang tid, afhængig af din computers hastighed, størrelsen på hovedbilledet, og størrelsen af miniaturerne. Du kan stoppe processen ved at klikke på Stop.

Sort-hvid mosaik

Hvis det er svært at opnå et godt resultat med farvebilleder, kan du i stedet bruge sort-hvide billeder, enten til både hovedbillede og miniaturebilleder eller til miniaturerne alene. I sidstnævnte tilfælde kan du opnå en farveeffekt ved at gøre miniaturerne mere gennemsigtige (se afsnittet Sådan virker Centarsia). Til billedet på artikelsiden er der benyttet sort-hvide miniaturer og en gennemsigtighed på 50.

Konverteringsvindue
Åbn-menu

Omdan hovedbilledet til sort-hvid ved at klikke på Edit, vælg Resize Master Image, og sæt flueben ud for Convert Master Image to Black and White. Klik på OK.

Indstillingsvindue
Knap til indstillingerne

For at lave sort-hvide miniaturebilleder, skal du ændre i programmets indstillinger. Du kan åbne indstillingerne ved at klikke på knappen Preferences i Queue-manageren. Klik på fanebladet Queue Setup, sæt flueben ud for Generate grayscale queues, og klik på OK.

Du kan nu oprette et nyt kontaktark ud fra originalbilleder. Eller du kan konvertere et eksisterende kontaktark ved at markere det, klik herefter på Convert Selected Queue..., vælg miniaturestørrelse, og klik på OK.

Husk at fjerne fluebenet igen, hvis du vil lave kontaktark med farvebilleder.

Sådan virker Centarsia

Indstillingsvindue

Centarsia kan benytte to metoder til at placere billederne i mosaikken. Image then Queue er standardmetoden; her undersøger Centarsia farvesammensætningen i et område på hovedbilledet svarende til størrelsen på de valgte miniaturer. Derefter sammenlignes med farvesammensætningen på miniaturerne, og den bedst passende miniature indsættes i billedet.

Queue then Image går den modsatte vej. Her ser programmet på de enkelte mosaikbilleder og finder så det bedste sted at placere dem på hovedbilledet. Denne metode kan give et bedre resultat, men du kan risikere, at du ikke får fyldt hele hovedbilledet ud, hvis dine miniaturer ikke passer til farvesammensætningen.

Du kan skifte mellem de to metoder i programmets indstillinger. Klik på Tools og vælg Preferences. Klik på fanebladet General, og sæt mærke ud for den ønskede metode.

Egentligt snyder Centarsia lidt, idet det laver miniaturebillederne en lille smule gennemsigtige, hvorved hovedbilledet "skinner" igennem. Du kan eksperimentere med at gøre miniaturerne endnu mere gennemsigtige ved at ændre tallet ud for Opacity til et mindre tal. Det vil ofte give et bedre resultat.

Sådan gemmer du din mosaik

Centarsia kan gemme billeder i to formater, jpg og bmp. Jpg er bedst, hvis du skal bruge billedet på en hjemmeside, fordi det komprimerer billedet, så det fylder mindre. Skal billedet udskrives eller trykkes som en plakat, er det bedre at gemme i bmp-formatet.

Gem-menu

Klik på File, og vælg Save Image As.... Vælg en mappe, hvor du vil gemme mosaikken, navngiv den, og vælg filformat fra rullemenuen. Klik på Gem.

Mosaikprojekt

Du kan gemme din mosaik som et projekt, hvor du senere kan ændre dets størrelse, og fx ændre hovedbilledet og mosaikbillederne til sort-hvid. Du skal dog være opmærksom på, at mosaikken laves helt forfra, og at projektet bruger dine originale billeder og ikke kontaktarket til at lave mosaikken. Det betyder fx, at hvis du har lavet kontaktarket ud fra billeder på en cd-rom, skal cd'en være i drevet, når du benytter projektet.

Gem som-menu

Vælg hovedbillede og mosaikbilleder og lav en fotomosaik som bekrevet under de andre punkter. Klik på File, og vælg Save Mosaic Data... for at gemme en datafil med oplysninger om projektet.

Menu til at åbne projektvinduet

Du bruger projektet ved at klikke på Tools og vælge Increase Mosaic Resolution....

Projektvinduet

Klik på Browse..., find datafilen, og klik på Åbn.

Du kan ændre størrelsen på mosaikken ved at ændre angivelserne for bredde i Width og højde i Height. Du kan nøjes med at ændre det ene af tallene, Centarsia udregner og ændrer automatisk det andet tal, hvis der er flueben ud for Maintain Aspect Ratio.

Hvis du vil lave hovedbilledet om til sort-hvid, skal du sætte flueben ud for Make master image..., og hvis du vil lave miniaturebillederne om til sort-hvid, skal du sætte flueben ud for Make Tiles.... Angiv gennemsigtigheden ud for Master Image Opacity, jo lavere tal jo mere gennemsigtige bliver miniaturerne.

Klik på Browse..., vælg en placering, og navngiv mosaikfilen. Du kan kun gemme i bmp-format. Klik på OK.

Det tager noget længere tid at lave en mosaik via et projekt end ved den almindelige metode. Du kan roligt sætte en kop kaffe over, og sikkert også nå at drikke den, inden mosaikken er færdig.

Plakatstørrelse

Hvis du vil lave en plakat, kan du enten benytte et program, der kan udskrive et stort billede på flere A4-ark, som derefter kan sættes sammen. Det kan programmet Poster fx klare. Poster er et sharewareprogram, men du kan udskrive 10 plakater, før programmet skal registreres. Alternativt kan du få lavet plakaten hos en bogtrykker eller et kopicenter. Det koster mere, men du får til gengæld en rigtig plakat i stedet for sammensatte A4-ark.

Skal du lave en plakat, bør du lave mosaikken via et projekt, da det giver en bedre kvalitet.