Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Download Mp3DirectCut

Mp3DirectCut fylder mindre end 200 KB. Download Mp3DirectCut.

Trin for trin:

Båndoptager
på pc'en

Du kan bruge Mp3DirectCut som en båndoptager, der kan optage fra en mikrofon eller fra en ekstern kilde via computerens lydkort. Det betyder for eksempel, at du kan bruge programmet til at overspille dine gamle lp'er til computeren.

For at optage fra mikrofon eller stereoanlægget, skal du have forbundet udstyret med computeren, og du skal fortælle computeren, hvor du vil optage fra.

Sådan forbinder du udstyret

Hvis du vil optage fra en mikrofon, skal du sætte den ind i mikrofonstikket på lydkortet. Stikket sidder som oftest bag på computeren, og det er normalt markeret med en lyserød farve.

Minijack til phono-stik

Vil du i stedet optage fra musikanlægget, skal du have fat i en speciel ledning med et minijack-stik i den ene ende, mens der i den anden ende typisk skal sidde to phonostik (B&O bruger i stedet din-stik). Sæt de to phonostik i en udgang (optag/record/line out) på anlægget, for eksempel der hvor båndoptageren normalt sidder. Og sæt så minijack-stikket ind i line in på computerens lydkort. Line in er normalt markeret med en lysegrøn farve.

Du skal være opmærksom på, at jo længere ledningen er fra stereoanlægget til computeren, jo større lydtab vil du opleve. Så du skal altså ikke købe en ledning på 10 meter, hvis du kan nøjes med en på 2 meter, og du bør nok helt undgå ledninger, der er længere end 10 meter.

Et minijack til phonostik koster typisk mellem 10 og 30 kroner på internettet, mens priserne er lidt højere i butikkerne.

Vælg kilde

Menu til at åbne mixeren

Når du skal optage, skal du fortælle Windows, hvor der skal optages fra, og du skal kunne regulere lydstyrken. Det gøres med en lydmixer, der er indbygget i Windows. Klik på Startknappen, Alle programmer, Tilbehør, Underholdning og åbn Lydstyrke.

Menu til at åbne for egenskaberne

Mixeren startes som standard til at håndtere afspilning, men du skal i stedet have den til at håndtere indspilning. Ændringen skal foretages hver gang, du starter mixeren for at optage. Kan du ikke optage, skyldes det sandsynligvis, at du har glemt at ændre mixerens indstilling. Klik på menupunktet Indstillinger, og vælg Egenskaber.

Egenskabsvinduet

Har du flere lydkort, kan du vælge det ønskede i rullemenuen ud for Mixerenhed. Sæt mærke ud for Indspilning, og sæt flueben ud for de kilder, du vil indspille fra, i feltet under Vis følgende lydstyrkeindstillinger. Klik på OK.

Mixeren

Sæt flueben ud for Slå fra ved de kilder som der ikke skal optages fra. Linje ind bruges til at optage fra eksterne kilder som for eksempel stereoanlægget. Skal du optage fra en mikrofon har du mulighed for at finindstille bas og diskant samt forforstærkning ved at klikke på Avanceret.

Du er nu klar til at optage, start Mp3DirectCut. Du skal ikke lukke mixeren, du skal bruge den til at regulere lydstyrken.

Vælg sprog i Mp3DirectCut

Vindue til at vælge sprog

Når du starter Mp3DirectCut første gang, skal du vælge sprog. Klik på OK. Vælg sprog i rullemenuen under Language, og klik på Ja i den efterfølgende dialogboks for at få genstartet programmet med det nye sprogvalg.

For at optage i mp3-formatet skal du bruge mp3-koderen Lame. Hvis du ikke allerede har hentet og installeret Lame, så download den her, pak filen ud, og flyt indholdet til mappen, hvor Mp3DirectCut er placeret. Mp3DirectCut ligger typisk i mappen C:\Programmer\Mp3DirectCut. Er din Windows ældre end Windows XP, skal du også hente mpglib, der ligeledes skal pakkes ud og placeres i Mp3DirectCuts mappe.

Opsætning af Mp3DirectCut

Menu til at åbne indstillingerne

Klik på Indstillinger, og vælg Indstil.

Indstillingsvindue

Klik på fanebladet Kodning, og sæt flueben ud for Aktiver Lame_enc.dll... .

Du kan vælge mellem forskellige optagekvaliteter, 128 kbit/s er den "normale" mp3-kvalitet, og den var mest praktisk at bruge, da harddiskplads var en mangelvare. Det er sjældent tilfældet i vore dage, så du kan med fordel ændre kvaliteten i rullemenuen til 192 kbit/s eller højere. Har du gode musikører, bør du nok vælge 320 kbit/s, men skal du udelukkende høre musikken på computeren eller en bærbar afspiller med små ørepropper, er forskellen nærmest ikke-eksisterende.

Klik på Recording , og vælg den mappe, hvor musikken skal gemmes. Sætter du flueben ud for Tilføj dato+tidspunkt , gemmes musikken med dato og klokkeslæt, hvilket betyder, at oprettes en ny fil, hver gang du optager. Sætter du i stedet flueben ud for Tilføj lyd , tilføjes den nye optagelse til sidst på den eksisterende optagelse. Sætter du ikke flueben i et af felterne, overskrives den eksisterende fil.

Sådan optager du med Mp3DirectCut

Mp3DirectCut mens der optages

Klik på Optag; det svarer til at trykke på knapperne optag og pause på en båndoptager. I displayet får du vist en tidstæller , der viser tiden fra optagelsens start. En bufferangivelse viser, om programmet bruger sin buffer. Bufferen skal forhindre af optagelsen ødelægges, hvis der ikke er nok computerkraft til den direkte kodning af musikken. Hvis bufferen ofte er i brug, så prøv at lukke andre programmer, så de ikke tager computerkraft fra Mp3DirectCut. Og endelig har du et vu-meter , der hjælper dig med at indstille lydstyrken.

Du skal først indstille lydstyrken. Optager du fra en mikrofon, så lav en taleprøve, optager du fra musikanlægget, så start afspilningen. Vu-meteret giver udslag. Du bruger skydeknappen i mixeren til at regulere lydstyrken, prøv at ramme, så lydtoppene kommer så tæt på 0 som muligt. Står vu-meteret hele tiden på 0, så er det et tegn på, at der er skruet for højt op, og det vil forvrænge din optagelse.

Når du har fundet den rette lydstyrke, så klik på Afspil for at starte optagelsen. Drøn hen til musikanlægget og start afspilningen af det, du vil optage. Vær opmærksom på, at lydniveauet kan svinge fra lp til lp og fra kassettebånd til kassettebånd, det vil derfor være en god ide at tjekke lydstyrken, hver gang du starter en ny optagelse.

Du stopper optagelsen ved at klikke på Stop. Der er dog ingen grund til at stoppe mellem de enkelte numre på en lp. Du optager bare det hele i ét hug, og derefter klipper du numrene ud og gemmer dem hver for sig.

Det er ikke nødvendigt, men hvis du alligevel sidder foran computeren, mens der optages, kan du klikke på Sæt start i pausen mellem numrene. Så sættes et mærke, så du nemt kan hoppe frem til pauserne, hvis du vil klippe numrene ud for at gemme dem enkeltvis.

Programvinduet og dets knapper

Mp3DirectCuts display

Øverst har du et display, hvor du kan se en grafisk fremstilling af musikken . Den gør det for eksempel nemt at finde pauser mellem numrene. Har du markeret en del af et nummer, vises det markerede med lyseblå farve. Den brune farve illustrerer, at der er redigeret i et stykke - i dette tilfælde er der lavet udtoning (fade out). Den gule streg viser, hvor markøren ("pickuppen") befinder sig.

I det smalle display har du en oversigt over alt det optagede, også her er det markerede vist med lyseblåt. Du kan bruge rullebjælken til at spole hurtigt frem og tilbage, mens du kan bruge rullepilene til finindstilling af markørplaceringen.

Navigationsknapperne

En række knapper hjælper dig med at navigere i det optagede.
: Spring 10 sekunder tilbage eller frem.
: Spring 1 minut tilbage eller frem.
: Spring tilbage eller frem til næste redigeringssområde/mærke.
: Spring til start eller slut på markeringsområdet.
: Zoom ind eller ud på den grafiske fremstilling.
: Her kan du aflæse den samlede tid og markørens aktuelle placering.
: Her kan du aflæse start- og slut-tid på det markerede.

Pauseregistrering

Pauseregistreringsvinduet

Mp3DirectCut indeholder en funktion, der kan hjælpe dig med at finde pauser mellem numrene, hvis du for eksempel har optaget en hel lp. Klik på Rediger, og vælg Pause registrering.... Du kan bruge skydeknapperne til at indstille registreringens følsomhed. Klik på Start for at starte registreringen, og klik på Luk, når den er færdig.

Bemærk, at pauseregistreringen kan ikke altid finde pauserne. Det kniber for eksempel, når der kun er et kort ophold mellem numrene, eller hvis numrene mere eller mindre går ind i hinanden. En kort pause i et nummer kan også snyde pauseregistreringen.

Sådan klipper du de enkelte numre ud

Programmets redigeringsknapper

Find starten på det, du vil klippe ud. Du kan for eksempel klikke på Afspil, og så klikke på Stop, når du har fundet starten af nummeret. Du kan finindstille startpunktet ved at flytte markøren frem eller tilbage ved hjælp af rullepilene i det lille oversigtsfelt. Klik på Sæt Start for at sætte en startmarkering.

Du kan kontrollere, om du har fundet det præcise startpunkt ved hjælp af aflytningsknapperne, der gør det muligt at få afspillet 2 sekunder før og efter din markering.
: Afspil 2 sekunder før markeringen.
: Afspil de første 2 sekunder af markeringen.
: Afspil de sidste 2 sekunder af markeringen.
: Afspil 2 sekunder efter markeringen.
: Afspil 2 sekunder før og 2 sekunder efter markeringen.

Find afslutningen på nummeret ved at trække i rullebjælken - du kan bruge grafikken til at se, når der er en pause i musikken.

Sæt mærke-knappen

Har du brugt Pause registrering, eller brugte du Sæt start til at markere pauserne ved indspilningen, kan du blot klikke på knappen til at springe frem til næste mærke.

Find det ønskede slutpunkt ved hjælp af rullepilene, og klik på Sæt slut Brug aflytningsknapperne til at kontrollere, om du har fundet det præcise slutpunkt.

Gem nummeret ved at klikke på Filer, Gem markering, og skriv det ønskede filnavn, for eksempel Frank Sinatra - My Way.

Gentag markering og gemning af resten af numrene i det optagede.

Sådan redigerer du i din optagelse

Har du optaget en live-lp, vil du måske gerne slippe for publikums klapsalver, råben og piften efter nummeret. Du kan selvfølgelig blot afslutte nummeret brat, men det lyder sjældent godt, fordi publikum ofte begynder at klappe inden musikken er helt færdig. I stedet kan du fade musikken langsomt ud.

Marker det sted, hvor du vil starte fadingen, ved at klikke på Sæt start. Hop 5 eller 10 sekunder frem, og klik på Sæt Slut. Klik på menupunktet Rediger, og vælg Gain....

Fade-vinduet

Du kan flytte rullebjælkerne manuelt, eller du kan bruge den mest almindelige fading ved at klikke på Optoning, hvis du vil fade ind, eller Udtoning, hvis du vil fade ud som i dette tilfælde. Klik på OK.

Du kan også bruge Mp3DirectCut til at flytte rundt på dele af dine optagelser eller indsætte dem i andre optagelser. Marker en del af en optagelse, klik på menupunktet Rediger, og vælg Copy. Find det sted, hvor du vil indsætte det kopierede i den aktuelle optagelse eller i en anden optagelse. Klik på Sæt start, klik på Rediger, og vælg Paste.

Du behøver ikke klikke på Sæt start og Sæt slut for at markere dele af din optagelse. Du kan i stedet bruge musen ved at klikke på startstedet og trække til slutstedet. Du kan også markere startstedet med et klik med venstre museknap; brug så rullebjælken til at finde slutstedet, og marker det ved at klikke med højre museknap.