Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Download

Download Dema Virtual Notes. Programmet fylder mindre 1 MB.

Trin for trin:

Huskesedler
på skærmen

Dema Virtual Notes giver dig gule huskesedler på skærmen.

Vælg dansk sprog

Når du starter Dema Virtual Notes første gang, åbnes der automatisk for indstillingerne, og du bliver bedt om at vælge sprog. Programmet er oversat til dansk, så vælg Danish, og klik på OK.

Ny ikon i meddelelsesområdet

Når Dema Virtual Notes startes, får du en ny ikon i meddelelsesområdet til venstre for Windows-uret.

Sådan indstiller du Dema Virtual Notes

Åbn indstillingerne

Højreklik på ikonen i meddelelsesområdet, og vælg Indstillinger.

På fanebladet Virtual Notes kan du vælge, hvor og hvordan nye huskesedler skal vises på skærmen.

Indstillinger

I feltet ud for Titel kan du skrive en standard-titel, der vises øverst på nye huskesedler. Via rullemenuen ud for Position kan du vælge, hvor på skærmen de skal åbnes, du kan fx vælge, om de skal åbnes et tilfældigt sted, midt på skærmen, eller ved højre kant. Ud for Bredde og Højde kan du angive størrelsen på nye huskesedler.

Du kan også ændre udseendet på huskesedlerne. Du kan vælge skrifttype via knapperne for henholdsvis indhold og overskrift, og klikker du i et af farvefelterne, kan du vælge en anden farve i et farvevindue.

Du har desuden mulighed for at få afspillet en advarselslyd, når en aftale er forestående. Klik på knappen med de tre prikker, og find den ønskede advarselslyd.

Avancerede indstillinger

Avancerede indstillinger

På fanebladet Advanced kan du vælge, at nye huskesedler altid skal placeres øverst, det vil sige, at de altid svæver over andre vinduer. Sætter du flueben ud for Vis alle noter... vises alle eksisterende huskesedler, når du opretter en ny. Hvis du vil have programmet til at starte automatisk, når du starter Windows, skal du sætte flueben ud for Run at Windows startup - det kan være en fordel, hvis du benytter alarmfunktionen, da den kun virker, når programmet er blevet startet. Vil du have vist dato og klokkeslæt på huskesedlerne, skal du sætte flueben ud for Put data and time...

I rullemenuen kan du vælge, om et venstreklik på ikonen i meddelelsesområdet skal åbne en ny huskeseddel eller vise alle eksisterende huskesedler. Som standard kan du oprette en ny huskeseddel via tastaturgenvejen Ctrl+N, vil du hellere benytte en anden genvej, så klik i feltet, og tryk på de ønskede taster.

Huskesedlerne kan gøre mere eller mindre gennemsigtige. Den øverste skydepil bruges til at angive gennemsigtigheden på en aktiv huskeseddel - den bør være rimelig nem at se, så du fx kan skrive i den. Mens den nederste skydepil regulerer gennemsigtigheden på de ikke-aktive huskesedler.

Klik på Ok, når du er færdig med at tilrette indstillingerne.

Sådan bruger du huskesedlerne

Træk til en anden størrelse

Opret en ny huskeseddel ved at klikke på ikonen i meddelelsesområdet. Du kan ændre størrelsen på huskesedlen ved at placere musemarkøren over en af kanterne, hold museknappen nede, og træk til den ønskede størrelse.

Vælg baggrundsfarve

Du kan ændre baggrundsfarven på huskesedlen med et højreklik i tekstfeltet, vælg Tekst Egenskaber, Baggrund. Vælg derefter den ønskede farve i farvevinduet.

Vælg skrifttype, -størrelse og -farve

Du kan ændre skrifttype ved at markere den ønskede tekst med musen, højreklikke på teksten, og vælge Font. I skrifttypevinduet kan du blandt andet vælge den ønskede skrifttype, -størrelse og -farve.

Vælg tekstens baggrundsfarve

Farven bag teksten kan ændres ved at markere den ønskede tekst, højreklikke, vælge Baggrundsfarve og vælge den ønskede farve i undermenuen.

Tilpas overskriftsbjælken

Du kan også ændre teksten i overskriften, dens skrifttype, -farve og -størrelse samt farven på overskriftsbjælken. Højreklik på overskriftsbjælken, og klik på Udseende. Vælger du Rediger Titel, kan du give huskesedlen en ny overskrift. Skift Font åbner skrifttypevinduet, mens Skift Farve åbner farvevinduet.

Indsæt et billede

Huskesedlerne kan forsynes med billeder i bmp-formatet. Højreklik det ønskede sted på huskesedlen, og vælg Indsæt et billede. Find det ønskede billede i åbn-vinduet.

Du kan ændre størrelse

Du kan ændre størrelsen på billedet ved at klikke på det. Du får så vist seks firkanter omkring billedet, placer musemarkøren over en firkant, hold museknappen nede, og træk billedet til den ønskede størrelse.

Vælg justering

Du kan vælge, om du vil have teksten venstrestillet, højrestillet eller midterstillet. Markér den ønskede tekst (eller billede), højreklik på den, vælg Opstilling, og vælg herefter det ønskede.

Altid øverst og indsætning af klokkeslæt

Du kan vælge, at en huskeseddel altid skal ligge øverst, så den ikke dækkes af andre vinduer, og du kan vælge at få indsat dags dato og klokkeslæt. Højreklik på overskriftsbjælken, og vælg Altid Øverst, så vil vinduet altid være synligt. Hvis vinduet ikke er det aktive vindue, bliver det lettere gennemsigtigt, så du kan se, hvad der ligger nedenunder. Klikker du på Indsæt dato/tid, indsættes dato og klokkeslæt ved markørens placering.

Udskriv, minimer, slet eller eksporter

En huskeseddel udskrives, minimeres eller slettes ved at højreklikke på overskriftsbjælken og vælge henholdsvis Print, Minimer post it eller Luk post it. Vælger du Export note, gemmes huskesedlens indhold (både billeder og tekst) i en fil i formatet rich text. Filen kan herefter åbnes i Word, Works, Wordpad eller et andet rich text-program.

Udskriv, minimer, slet eller eksporter alle huskesedler

Du kan desuden få vist, minimeret, slettet eller eksporteret samtlige huskesedler via et højreklik på ikonen i meddelelsesområdet. Bemærk, at menupunktet Luk all Post it minimerer huskesedlerne. I modsætning til menupunktet Luk post it på højrekliksmenuen på overskriftsbjælken, der i stedet sletter huskesedlen.

Sådan indstiller du alarmen

Du behøver ikke hele tiden tjekke huskesedlerne for at se, hvornår det nu er, svigermor har fødselsdag. Du kan i stedet bruge huskesedlernes indbyggede alarm, så huskesedlen popper op på skærmen på det forud valgte tidspunkt - se også under indstillinger, hvis du vil have afspillet en advarselslyd. Du kan også angive et alarmophør, hvor huskesedlen automatisk lukkes igen.

Åbn alarmindstillinger

Højreklik på overskriftsbjælken, og vælg Alarm.

Alarmindstillinger

Rullemenuen ud for Alarm dag åbner en kalender, hvor du kan vælge den ønskede dag. Klokkeslættet vælges ved at klikke på timer, minutter eller sekunder og skrive den ønskede tid, eller ved at klikke på pilene til højre herfor, indtil du har den ønskede tid. Tjek, at der er flueben ud for Alarm slået til. Vil du automatisk minimere huskesedlen på et bestemt tidspunkt benyttes samme fremgangsmåde under fanebladet Ophør.