Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Download

Instant Converter er gratis og fylder cirka 3,5 MB.Download Instant Converter.

Trin for trin:

Instant Converter

Med Instant Converter kan du nemt omregne mellem alverdens måleenheder.

Instant Converter er forsynet med faneblade for de forskellige måleenheder, såsom varme, vægt og ikke at forglemme drægtighedsperioder.

Sådan omregner du mellem fahrenheit og celcius

Siden til at omregne temperaturer

Klik på fanebladet Heat . Sæt mærke ud for den vej, du vil regne, enten fra celcius til fahrenheit eller fra fahrenheit til celcius . Skriv antallet af grader, eller brug rulleknapperne , og du kan straks aflæse resultatet .

Du kan kopiere resultatet ved at markere det og trykke på Ctrl + C, hvorefter du nemt kan indsætte det i et andet program ved hjælp af Ctrl + V. Ud over omregningsfunktionen har du en oversigt, hvor du hurtigt kan aflæse hvor meget forskellige grader svarer til.

Sådan omregner du længdemål og areal

Side til at omregne længdemål og areal

Klik på fanebladet Lenght/Area . Sæt mærke ud for den ønskede omregning, for eksempel miles til kilometer . Skriv det tal, du vil have omregnet, eller brug rulleknapperne , og du kan straks aflæse resultatet .

Ud over de gængse længdemål, kan du omregne arealer, for eksempel kvadratmeter (sq meter) til kvadratfod (sq feet), ligesom du kan omregne sømil (Nautical Miles) til kilometer.

Sådan omregner du vægt

Side til at omregne vægt

Klik på fanebladet Weight . Sæt mærke ud for den ønskede omregning, for eksempel ounce til gram . Skriv det tal, du vil have omregnet, eller brug rulleknapperne , og du kan straks aflæse resultatet .

Samme fremgangsmåde

Du benytter samme fremgangsmåde på de fleste andre faneblade.

På fanebladet Volume til omregning af mængde, skal du være opmærksom på, at der er to slags gallons og pints, engelske og amerikanske. Så vælg den rigtige enhed, når du skal omregne.

Der er også forskel, når man regner med bits og bytes (computerhukommelse), hvilket gøres på fanebladet Computer Memory. 1 byte er altid 8 bit. Men 1 kilobyte (KB) er ikke altid 1 kilobyte.

Normalt regner man med, at 1 kilobyte er det samme som 1024 byte, for eksempel når man udregner ramhukommelse, og hvor meget en fil fylder på harddisken. Men når harddiskproducenterne udregner den samlede plads på harddisken, så regner de med, at 1 kilobyte er 1000 byte. Det samme gør sig gældende med forholdet mellem megabyte (MB), gigabyte (GB) og terabytes (TB). 1 MB er således normalt 1024 KB, og 1 GB er normalt 1024 MB, men når harddiskfabrikanterne regner, er 1 MB 1000 KB og 1 GB er 1000 MB.

Instant Converter regner på samme måde som harddiskfabrikanterne, så i nogle tilfælde kan du opleve forskel på det resultat som Instant Converter giver, og det som andres udregninger viser.

Sådan regner du ud, hvornår dine dyr skal føde

Side til at udregne fødedag
EngelskDansk
MaresHeste
CowsKøer
EwesFår
DoesKaniner/harer
SowsGrise
BitchesHunde
JenniesÆsler

Klik på fanebladet Breeding Chart . Sæt mærke ud for den ønskede dyreart , og find og marker befrugtningsdagen i kalenderen . Du kan aflæse den forventede fødedag ud for Date Due .

Den indbyggede lommeregner
Menu til at åbne lommeregner

Handy lommeregner

Hvis du har brug for ekstra udregninger, indeholder Instant Converter også en lille lommeregner. Klik på Tools, og vælg Calculator. Lommeregneren indeholder de samme funktioner som lommeregneren i Windows.