Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Gratis

Mmm Free er gratis. Programmet findes også i en købeversion, men købeversionen virker tilsyneladende ikke på en dansk Windows. Bemærk desuden, at Mmm Free kun er kompatibel med Windows XP.

Download

Download Mmm Free. Programmet fylder mindre end 1 MB. Du kan hente flere forskellige programmer fra hjemmesiden, sørg for at klikke på et af linkene i afsnittet Mmm Free.

Overskuelig menu

Ryd op i
menuerne

Mmm Free kan rydde op i dine højrekliksmenuer, så du slipper for alenlange menuer med menupunkter, som du alligevel aldrig bruger.

Mange programmer kan indsætte genveje til programmet selv eller nogle af dets funktioner i dine højrekliksmenuer. Og det kan være mægtig praktisk, hvis det fx er funktioner, du ofte bruger. Men hvis det er funktioner, som du aldrig eller kun sjældent har brug for, ligger menupunkterne blot og fylder op. Og jo flere programmer som indsætter den slags menupunkter, jo længere bliver dine menuer.

Mmm Free er et lille gratis program, der lader dig rydde op i menuerne, så de sjældendt brugte menupunkter gemmes væk og samles under et enkelt menupunkt, mens de overflødige menupunkter helt fjernes. Programmet er tilmed nemt at bruge, du trækker blot menupunkterne over på to mapper for at henholdsvis fjerne eller skjule dem.

Sådan bruger du Mmm Free

Menu med knap til indstillinger

Når Mmm Free er startet, får du en farvet sidekant på dine højrekliksmenuer. Øverst finder du en lille knap, klik på den for at åbne programvinduet.

Sådan skjuler du menupunkter

Programvinduet

I venstre side af programvinduet kan du se en oversigt over menupunkterne i den seneste åbnede menu. I højre side af programvinduet kan du se to mapper.

Vil du skjule et menupunkt helt, skal du blot tage fat i det med musen og trække det over på Hidden items. Vil du i stedet have gemt menupunktet væk i en undermenu, skal du i stedet trække det over på Rarely used. Ligger der menupunkter i en mappe, vises et plustegn ud for den. Klik på plustegnet for at åbne mappen. Du kan trække menupunkter fra den ene mappe til den anden, eller tilbage til oversigten til venstre, hvis du atter vil have punktet vist på højrekliksmenuen.

Klik på Apply, når du er færdig med dine ændringer.

Rediger flere menuer

Menuen før Mmm Free

Menuen før Mmm Free

Menuen efter Mmm Free

Menuen efter Mmm Free

Højrekliksmenuerne er ikke ens, de afhænger af, hvilken slags genveje eller filer, du klikker på. Højreklikker du fx på en mappe, får du et menupunkt til at åbne Stifinder. Det får du ikke, når du højreklikker på et billede. Til gengæld indeholder et billedes højrekliksmenu et menupunkt til at redigere billedet.

Når du åbner Mmm Free, kan du kun flytte menupunkter, som er med på den senest åbnede menu. Du kan altså ikke flytte menupunktet til at redigere et billede, hvis du har åbnet programmet via et højreklik på en mappe.

Du behøver dog ikke starte programmet fra forskellige højrekliksmenuer for at kunne flytte deres menupunkter. Når først Mmm Free er startet, kan du højreklikke på den ønskede genvej eller fil, og derefter klikke på Reload, så hentes menuen ind i Mmm Free, og du kan flytte de ønskede menupunkter.

Drillemenuer

Nogle menupunkter indeholder navnet på den genvej eller fil, du klikker på.

Menupunkter med filnavne

Det gælder fx pakkeprogrammer, der laver menupunkter som Add to "filnavn.rar" Eftersom Mmm Free fjerner eller skjuler menupunkter ud fra deres tekst, vil den slags blive ved med at dukke op, når du klikker på forskellige filer. Du kan så enten tjekke, om du kan slå den slags menupunkter fra i moderprogrammet, eller du kan købe Mmm +, der kan frasortere alle menupunkter, der indeholder bestemte tegn, fx rar.

Indstillinger i Mmm Free

Indstillinger

Klik på Options. Et lille vindue med indstillinger vises nederst i programvinduet. Sætter du flueben ud for Smart menu, vil du kun få vist undermenuen Rarely used, hvis der er mere end ét menupunkt i den. Er der kun ét menupunkt, vises dette i stedet. Indstillingen er slået fra som standard for at give dig mere ensudseende menuer. Fjerner du fluebenet ud for Show info-boxes, fjernes den gule info-boks i programvinduet. Vil du slippe for de små pop op-hjælpetekster i programmet, skal du fjerne fluebenet ud for Show Tooltips. Mmm Free tjekker automatisk, om der er kommet nye versioner af programmet, det kan du forhindre ved at fjerne fluebenet ud for Auto-check for updates.