Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Download

SESType fylder 1,2 MB. Programmet er gratis. Download SESType.

SESTypeExtra fylder knap 1 MB og vil tage cirka 2 minutter at downloade med et almindeligt modem. SESTypeExtra koster cirka 75 kroner at registrere, men kan bruges i en demo-version, hvor enkelte funktioner er slået fra. Download SESTypeExtra.

Trin for trin:

Skriv som et lyn

Lær at bruge ti-fingersystemet, så skrivningen går som en leg.

SESType lærer dig at bruge alle ti fingre ved hjælp af en række øvelser. Du skal skrive en øvelse korrekt to gange i træk for at komme videre til den næste øvelse. Skriver du et forkert tegn, skal du ikke slette det igen, du skal blot skrive det rette tegn i stedet.

Sådan betjenes SESType

Her har du først et billede af programvinduet og derefter en oversigt over betydningen af de forskellige dele af vinduet.

Programvinduet
Foregående øvelse
Foregående øvelse
Genstart nuværende øvelse
Genstart nuværende øvelse
Næste øvelse
Næste øvelse
Hop til anden øvelse
Hop til anden øvelse
Lav din egen øvelse
Lav din egen øvelse
Automatisk videre efter øvelse
Automatisk videre efter øvelse
Statistik
Statistik
Lyd-effekter
Lyd-effekter
Åbn øvelse
Åbn øvelse
Ny øvelse
Ny øvelse
Gem øvelse
Gem øvelse
Åbn SESTypeExtra
Åbn SESTypeExtra (hvis det er installeret)
Hjælp
Hjælp
Navn på øvelsen
Navn på øvelsen
De bogstaver og tegn, du skal skrive
De bogstaver og tegn, du skal skrive
Markering af fejl
Markering af fejl
Dit skrivefelt
Dit skrivefelt
Statusoplysninger - tal markerer de enkelte dele

1 Tegn som du er god til at skrive. 2 Tegn som du er dårlig til at skrive. 3 Markør for antal fejl. Grøn betyder ingen fejl, gul betyder, at der var mellem 1 og 3 fejl, mens rød er for forsøg med flere end 3 fejl. 4 Statistik over tid, tegn, ord, fejl, fejlprocent, tegn i minuttet, ord i minuttet og de seneste fejl. 5 Markør for antallet af fejl i de foregående forsøg.

Indstillinger

Indstillinger
Menu til at åbne indstillinger

Klik på View, og vælg Settings....

SESType holder øje med, hvor god du er til at ramme de forskellige taster. Efterhånden som du bliver bedre, kan du ændre på indstillingerne, så der skal færre fejl til at definere gode og dårlige taster. Skriv det ønskede tal i skrivefelterne, eller brug rulleknapperne til at ændre definitionerne. Tallet ud for Bad keys angiver hvor mange fejl der skal til, før en tast er dårlig, mens tallet ud for Good Keys angiver grænsen for, hvornår en tast ikke længere er god.

Bryder du dig ikke om den valgte skrifttype, kan du klikke på Change, og vælge en anden.

Du har tre succesgrader for øvelserne, fejlfri, ok og så alle de andre. Du kan ændre grænsen for, hvornår en øvelse er ok, hvilket har betydning for indstillingerne til automatisk skift af øvelse. Normalt bør du ikke ændre dette, men hvis du føler det nødvendigt, kan du ændre grænsen ved at bruge rulleknapperne ud for Maximum errors.... Klik på Set for at vende tilbage til programmet.

Automatisk skift af øvelse

Programmet går automatisk videre til næste øvelse efter to fejlfrie indtastninger.

Automatisk skift til næste øvelse

Du kan ændre på automatikken ved at klikke på automatisk videre-ikonen. Vil du slå automatikken fra, skal du fjerne fluebenet ud for Advance automatically. Ellers kan du bruge den første rullemenu til at ændre antallet af øvelser, mens du med den anden rullemenu kan bestemme, om øvelserne skal have været fejlfrie (Perfect goes), have mindre end fire fejl (OK Goes), eller om du vil fortsætte, uanset hvor mange fejl der var (Goes).

Dialogboks

Normalt vises en dialogboks, når programmet vil videre til den næste øvelse. Hvis du vil slippe for den, skal du fjerne fluebenet ud for Check before advancing.

Hop videre til en anden øvelse

Hop videre til en anden øvelse

Klik på ikonen til at hoppe til en anden øvelse. Du kan bruge pilene frem og tilbage til at foretage små spring i øvelserne, mens rullemenuen giver dig mulighed for at springe mellem de forskellige typer øvelser, for eksempel begynderøvelserne, tegnsætning eller hele sætninger.

Sådan laver du dine egne øvelser

Hjemmelavede øvelser

Klik på ikonen til at lave egne øvelser. Programmet har automatisk holdt øje med, hvilke tegn, du har problemer med. Hvis du vil øve dig i problemtegnene, skal du sætte mærke ud for Pratice bad letters. Sætter du flueben ud for Add extra letters, vil programmet også medtage nogle af de andre tegn. Sætter du mærke ud for Pratice these letters..., får du mulighed for at skrive nogle tegn i indtastningsfeltet, og du vil så få præsenteret øvelser med de pågældende tegn i tilfældig rækkefølge. Indtast et mellemrum, så du får varieret "ord"-længden.

Du har også mulighed for at øve dig på tegn i en bestemt rækkefølge. Sæt mærke ud for Practice this sequence..., og skriv de ønskede tegn i indtastningsfeltet. Klik på Start Practicing for at starte øvelserne.

Statistik

Statistikvindue

Udover statistikken i programvinduet, kan du få vist en historisk oversigt over dine øvelser. Klik på statistik-ikonen. Under fanebladet History of attemps, kan du se statistik for de seneste 10 øvelser. Kolonnerne angiver øvelsesnummer, antal fejl, tid, fejl i %, ord i minuttet, tegn i minuttet og fejltegnene. Under fanebladet Speed graph kan du se en grafisk fremstilling af din hastighed, og under fanebladet Accuracy of letters kan du se en oversigt over fejlbogstaverne med angivelse af antallet af fejl.

Gem øvelserne

Du kan gemme en øvelse og dens statistikoplysninger. Klik på gem-ikonen, skriv et navn på øvelsen, og klik på Gem. Når du skal hente øvelsen frem igen, skal du klikke på åbn-ikonen, marker den ønskede øvelse, og klik på Åbn.

SESTypeExtra

SESTypeExtra er et udvidelsesmodul til SESType. SESTypeExtra giver dig mulighed for at øve dig i længere tekster. Du kan vælge mellem almindelige tekster på engelsk, fransk eller spansk - sproget betyder intet, du behøver ikke at forstå, hvad du skriver. Eller du kan øve dig i specielle tekster med vægt på for eksempel tegnsætning. Når du har installeret SESTypeExtra, startes det ved at klikke på ikonen i SESType.

Vælg øvelse

Vælg øvelse

Vælg en øvelse. I feltet Statistics kan du se, hvor mange linjer, ord og tegn, der indgår i øvelsen, og nedenunder kan du finde en beskrivelse af øvelsen.

SESTypeExtras programvindue

Sådan bruger du SESTypeExtra

I SESTypeExtra kan du fortsætte med at skrive, selvom du laver fejl. Fejlene markeres med rødt, mens de korrekte tegn er grønne. Et stopur markerer den forløbne tid, og du kan se, hvor langt du er kommet i øvelsen. I den registrerede version kan du desuden aflæse din hastighed og nøjagtighed, ligesom du får adgang til flere statistikoplysninger. Programmet kan desuden sammensætte øvelser ud fra dine resultater, så du bliver endnu bedre til at benytte ti-fingersystemet. Det koster cirka 75 kroner at registrere SESTypeExtra.