Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne
Google som lommeregner

Regn med
Google

Du kan bruge Google som lommeregner eller til at omregne mellem forskellige måleenheder.

Google er noget af et orakel, når du skal finde svar på alle mulige og umulige spørgsmål på internettet. Men Google kan ikke kun finde svarene på andres hjemmesider. Skal du finde svaret på et regnestykke, eller hvis du vil omregne fra miles til kilometer, kan du bruge Google som en lille, praktisk lommeregner. Du indtaster blot dit regnestykke, eller det du vil have omregnet, i søgefeltet, og fluks får du svaret.

Det er selvfølgelig nemmest at bruge Google som lommeregner, hvis du altid er koblet på internettet. Skal du først ringe op og vente på at få forbindelse, kan det hurtigt blive for besværligt at bruge Googles regnekraft. I så fald kan du med fordel benytte Taskbar Calculator til regnestykker, og Instant Converter til at omregne mellem forskellige måleenheder. Begge programmer er gratis.

Sådan bruger du Google som lommeregner

For at regne med Google, skal du bruge forskellige tegn til de forskellige regnearter.

TegnBetydningEksempel
+plus5+5
-minus5-5
*gange5+5
/dividere5/5
% ofprocent5% of 100
^potens5^5
sqrt()kvadratrodsqrt(5)
sinsinussin 5
coscosinuscos 5
tantangenstan 5
lnlogaritme (naturlig)ln 5
loglogaritme (grundtal 10)log 5
Eksempler
5+5*5-2
(5+5)*5-2
10% of ((5+5)*5-2)
5*pi
sin(pi/5)
sin(5 degrees)
sqrt(5)

Du kan selvfølgelig også få svar på længere og mere avancerede regnestykker. Du kan desuden bruge paranteser til at markere, hvad der skal udregnes først. Sætter du ikke paranteser, bruger Google den almindelige rækkefølge for udregninger, for eksempel regnes gange og dividere før plus og minus.

I det første eksempel udregnes 5*5 først, herefter lægges der 5 til og trækkes 2 fra. I næste eksempel regnes 5+5 først, herefter ganges der med 5 og trækkes 2 fra.

Du kan også regne med pi og grader (degrees).

Sådan omregner du mellem forskellige enheder

Google gør det nemt at regne mellem forskellige enheder som for eksempel kilometer og miles eller ounce og gram, ligesom du kan omregne til og fra binære, hexidecimale eller oktale tal, eller for den sags skyld romertal.

Du skriver simpelthen bare, hvad du vil have omregnet. Eneste ulempe er, at det skal skrives på engelsk, men det er nu alligevel forholdsvis nemt. Faktisk skal du bare huske, af skrive in (for det danske i), og så ellers bruge de engelske betegnelser for de forskellige måleenheder. For eksempel 5 miles in kilometer. Hvis det skal være sprogligt korrekt, skal der et flertals-s på (kilometers), men Google kan godt finde ud af det uden.

DanskEngelsk
KvadratSquare
Kubikcubic
LysårLight year
HexidecimalHexadecimal
OktalOctal
BinærBinary
Arabertal (almindelige tal)Arabic
RomertalRoman

Nogle betegnelser er ens på dansk og engelsk, for eksempel meter, gram og liter. På listen til højre kan du finde oversættelser til nogle af de betegnelser som ikke er ens.

Vil du omregne fra binær, hexidecimal eller oktal, skal du sætte 0b, 0x eller 0o foran tallet, så Google kan se, hvilket talsystem det er i.

Eksempler på udregninger

 • 5 miles in kilometer
 • 5 square miles in square kilometer
 • 5 US gallon in liter
 • 5 UK gallon in liter
 • 5 cubic meter in liter
 • 5 light year in kilometer
 • 5 in binary
 • 5 in hexadecimal
 • 5 in roman
 • 0b101 in arabic
 • 0x5 in roman

Googles lommeregner indeholder flere funktioner end de ovennævnte, både med hensyn til udregninger og omregninger mellem forskellige enheder. Prøv dig evt. frem, om dine regnestykker understøttes.