Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne
Gammel grammofon

Multimedia på hjemmesiden

Jeg hjælper dig her med tips og tricks til indsættelse og brug af multimedia på din hjemmeside. Og mens de fleste andre multimediaguider bruger koder, der ikke overholder nettets standarder, så får du her standardoverholdende koder, så du kan være sikker på, at din side også virker i fremtidens programmer.

Sidens indhold:   

Omtanke  

Hjemmesidetegning

Inden du fylder baggrundslyde, Flash-animationer eller videoklip på din hjemmeside, så tag en dyb indånding, og spørg dig selv, om de besøgende nu også vil sætte pris på den slags.

Levende billeder i animationer eller video kan gøre det svært for den besøgende at koncentrere sig om andet indhold på siden. Jeg har fx kun én animation på Ludvigs Hjørne, og det er endda kun som et eksempel på, at den slags kan være generende. Men nu er min side selvfølgelig også en lidt kedelig side, hvor teksten er det vigtigste. Her vil animationer automatisk være et forstyrrende element, hvilket selvfølgelig ikke nødvendigvis også gør sig gældende på din side.

Baggrundslyde eller -musik kan være temmelig generende, hvis den besøgende fx sidder og lytter til de svage passager i et stykke klassisk musik. Og den slags vil også virke forstyrrende på en side som denne.

Men i andre tilfælde kan musik eller lyde være passende, eller ligefrem gøre siden bedre. Hvis du fx har lavet en hjemmeside for dit garage-band, vil det selvfølgelig være naturligt med musik på siden. Og har du lavet en hjemmeside om de danske skove, vil det måske også være passende med lidt fuglekvidder eller bladraslen i baggrunden.

Men husk: Alt med måde. Siden bliver ikke bedre og bedre, jo mere multimedia, du hælder på den. Og med hensyn til video, musik og lydeffekter vil det være en god ide enten at lade den besøgende selv starte den slags manuelt, eller i det mindste at give dem mulighed for at stoppe det.

Ophavsret   

Ophavsretsloven gælder også på internettet. Det betyder, at du ikke bare må tage et stykke musik og bruge det som baggrundsmusik uden at have fået tilladelse til det af ophavshaver, medmindre at ophavsretten er udløbet.

Komponistens ophavsret gælder i 70 år efter hans død, så du skal nok over i den klassiske genre, hvis du vil finde musik, som nogen gider at lytte til, og som ikke længere er beskyttet af komponistens ophavsret. Men det betyder ikke, at du bare kan bruge løs af Mozarts værker. De udøvende musikere har også ophavsret, og den gælder i 70 år fra indspilningstidspunktet. Resultatet er, at der er meget lidt musik, du kan bruge uden tilladelse. Noget lignende er gældende for filmklip.

Reelt set kan du selv helt lovligt indspille Mozarts værker på blokfløjte og lægge musikken på nettet. Men selv her kan der være fælder. Hvis du fx er medlem i KODA, så har du overdraget rettighederne til netmusik, og du skal derfor have lov af KODA for at bruge din egen musik. Ja, det er slet ikke nemt!

Nu vi er ved KODA, så er der også lyspunkter. For du kan nemlig indgå en aftale med KODA, der giver dig tilladelse til at spille ophavsretligt beskyttet musik på hjemmesiden. Hvis du ikke selv indspiller musikken, skal du dog også indgå en aftale med Gramex, der varetager den udøvende kunstners rettigheder. Begge steder tager de penge for den slags, men det er nu ikke fordi, det er så slemt. Priserne afhænger af musiklængde og antallet af besøgende. Du kan finde prislister via de to link.

Du har også mulighed for at finde musik på internettet, hvor ophavshaver giver dig lov at bruge musikken. Bemærk, at der er forskel på at få lov at downloade musikken og så på at bruge den på en hjemmeside. Du skal have specifik tilladelse til at bruge den på hjemmesiden.

Og du skal selvfølgelig også være opmærksom på, om det nu også er ophavshaver, der giver dig lov. Hvis en side giver dig lov at bruge et Beatles-nummer, så kan du roligt regne med, at det er snyd. Det vil normalt kun være ukendte kunstnere og deres hjemmelavede numre, du kan få lov at bruge.

Der gælder det samme ved lydeffekter og filmklip.

Trafik   

Multimedia fylder mere end tekst og billeder på en hjemmeside. Både med hensyn til pladsen på serveren, og med hensyn til den mængde data der skal overføres. Nogle webhoteller forbyder visse filtyper, mens andre tager ekstra betaling for multimediaindhold. Tjek derfor, hvad dit webhotel tillader, inden du går i gang.

Bemærk også, at nogle filformater er mere egnede til overførsel på nettet end andre. Det kan du læse mere om afsnittet Grundkoder.

Internet Explorer og de andre   

Det er blevet betydeligt nemmere at lave hjemmesider, fordi browserne er blevet bedre og bedre til at overholde internettets standarder. Så mens man i gamle dage skulle bruge særskilte koder til Internet Explorer og Netscape, så kan man i dag ofte nøjes med at overholde standarderne. Der er dog en vigtig undtagelse: multimedia.

I mange guider om multimedia på hjemmesider vil du se, at man omtaler koder som fx <bgsound> og <embed>. Problemet med de to koder er, at ingen af dem overholder standarderne, og de virker ikke i alle browsere. Standarden siger, man skal bruge tagget <object> til indsættelse af multimedia. Og det er også det, jeg bruger i koderne på denne side.

Der er dog nogle problemer med <object>, for mens både Internet Explorer og alternative browsere forstår tagget, så bruger de det forskelligt. Du skal derfor have dobbelt kode, der retter sig mod henholdsvis Internet Explorer og alternative browsere.

Microsoft har indført sin egen standard, hvor man skal angive et object-id for at starte en multimedia-afspiller. Det betyder, at multimediafilen kun kan vises i den pågældende afspiller. Det mundrette id til at starte Windows Media Player-plug-in'et er clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6.

Andre browsere benytter mime-type til at identificere multimediafilen, og det er så helt op til den besøgendes browser, hvilket plug-in der skal bruges, eller om brugeren fx hellere vil have vist filen i en ekstern fremviser. Mime-type bruges også til at angive typen af indhold på hjemmesider og i e-mail. Koden er desuden lidt nemmere at have med at gøre, fx angives en mime-type for en mp3-fil således: type="audio/mpeg".

En af de helt smarte funktioner ved tagget <object> er, at det kan indeholde alternativer. Forstår den besøgendes browser ikke den første kode, eller har browseren ikke det nødvendige plug-in, så går det videre til det første alternativ eller det næste alternativ osv. Dermed kan man lave et tag, der først indeholder koden til den ene browser og derefter den anden browser. Og man kan lave alternativer, så hvis den besøgende fx ikke kan afspille mp3-filer, så kan han få afspillet en midi-fil.

Men! Træerne vokser ikke ind i himlen. Internet Explorer 6 kan desværre ikke finde ud af at stoppe efter den første kode, den forstår, så den vil også forsøge at afspille alle alternativer. Og eftersom der stadig er en del, der bruger Internet Explorer 6, kan man ikke tillade sig bare at ignorere oldingen.

Løsningen er at sørge for at koden til Internet Explorer kommer først, og så kan man pakke de efterfølgende koder ind i en særlig kode, der gør det indpakkede usynligt for Internet Explorer 6.

Det er denne kode:
<!--[if !IE 6]>-->
Dette er usynligt for Internet Explorer 6, men ikke for Internet Explorer 7 og andre moderne browsere.
<!--<![endif]-->

Det skal tilføjes, at der er håb forude. I HTML5 er det muligt at bruge tags for henholdsvis video og lyd - <video> og <audio>. De nyeste browsere understøtter allerede de pågældende tags, men der er desværre stadig uenighed om, hvordan de skal bruges, og hvilke video- og lydformater der kan benyttes.

Lidt om koderne   

Jeg har lavet en række grundkoder til forskellige medietyper. Du kan evt. udbygge koderne med flere alternativer og flere parametre. Du kan læse om indsættelse af alternativer i afsnittet Opbygning af grundkode, mens du finder en oversigt over nogle praktiske parametre i afsnittet Parametre nederst på siden. Parametre kan fx bruges til at angive lydstyrke og gentagen afspilning.

Det er også muligt at udbygge koderne med en henvisning til en hjemmeside, hvis den besøgende ikke har det rette plug-in installeret. Jeg har valgt ikke at inkludere en sådan henvisning i grundkoderne ud fra en betragtning om, at hvis den besøgende ikke allerede har plug-in'et installeret, er det sikkert et bevidst valg.

Hvis du af en eller anden grund vil benytte et plug-in, som ikke ret mange har installeret, kan det naturligvis være en god ide at inkludere en henvisning. Plug-in'ets hjemmeside vil i så fald sikkert kunne hjælpe dig med den nødvendige kode.

Opbygning af grundkode   

Jeg har farvet kodeeksemplerne i forskellige farver, så du nemt kan se, hvilke koder der er beregnet til Internet Explorer, og hvilke koder der er beregnet til andre browsere. Et eksempel:

<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" width="250" height="45" id="minmp3">
<param name="URL" value="filnavn.mp3">
<param name="autostart" value="false">


<!--[if !IE 6]>-->
<object data="filnavn.mp3" type="audio/mpeg" width="250" height="16">
<param name="autostart" value="false">

<p>ALTERNATIV</p>
</object>

<!--<![endif]-->
</object>

Blå kode hører til Internet Explorer, grøn kode til andre browsere, mens rød kode retter op på Internet Explorers 6's manglende forståelse af tagget object. Den grønne kode bruges dog også af Internet Explorer 7 og nyere, hvis browseren ikke har det nødvendige plug-in i den blå kode.

Det er muligt at indsætte endnu flere alternativer. Dermed kan du fx angive en alternativ multimediafil, hvis den besøgende ikke har et plug-in til den første multimediafil. I så fald skal du indsætte ekstra kode lige før det grønne </object>. Her har jeg indsat koden til en midi-fil, der kan afspilles, hvis mp3 ikke understøttes. Midi-koden er farvet orange:

<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" width="250" height="45" id="minmp3">
<param name="URL" value="filnavn.mp3">
<param name="autostart" value="false">


<!--[if !IE 6]>-->
<object data="filnavn.mp3" type="audio/mpeg" width="250" height="16">
<param name="autostart" value="false">


<object type="audio/midi" data="filnavn.mid" width="250" height="16">
<param name="autostart" value="false">
<p>ALTERNATIV</p>
</object>

</object>
<!--<![endif]-->
</object>

Bemærk, at jeg har flyttet linjen <p>ALTERNATIV</p> ind i midi-koden. Det er en tekst, der vises, hvis alt andet kikser, og den skal derfor indsættes i den sidste af mulighederne, se også afsnittet Alternativ længere nede.

Filnavn

Du skal selvfølgelig udskifte filnavn i koderne med dit eget filnavn. Bemærk, at du kan angive en placering i en undermappe, fx: undermappe/filnavn.swf, eller du kan angive en placering på en anden server, fx: http://www.youtube.com/watch?v=zm9jy8N8zPw, hvis du vil placere en video fra Youtube på din egen hjemmeside (husk at tænke på ophavsretten).

Id

Der må ikke være flere forekomster af den samme id på en hjemmeside. Hvis du fx vil have to Flash-elementer på siden, skal du omdøbe mindst den ene id-værdi. I stedet for id="minflash", kan du kalde dem for henholdsvis id="flash1" og id="flash2". Bemærk, at et id-navn ikke må starte med et tal.

Bredde og højde

I alle eksempler vises en multimedie-kontrol på hjemmesiden. Hvis den skal være usynlig, kan du ændre værdierne for bredde (width) og højde (height) til 0, altså: width="0" height="0". I parameteroversigten nederst på siden kan du finde alternative måder til at gøre afspilleren usynlig. Men vær opmærksom på, at brugeren ikke kan styre afspilningen, hvis afspilleren er usynlig, og det er ikke altid lige populært.

Som du kan se, har jeg angivet forskellige værdier for bredde og højde i koderne. Ved Internet Explorer-koden for lydfiler har jeg angivet værdier, der passer til størrelsen på Windows Media Players kontrolpanel. Ved koderne til andre browsere har jeg angivet værdier, der passer til størrelsen på QuickTime-afspillerens kontrolpanel. Bemærk, at du reelt ikke kan være sikker på, om den besøgende benytter det "rette" plug-in, hvorfor angivelserne på bredde og højde måske ikke passer til kontrolpanelet i den besøgendes plug-in.

Ved videofiler skal du selv tilrette værdierne alt efter størrelsen på videoen. Husk, at tage højde for kontrolpanelet, når du angiver højden.

Alternativ

Det er muligt at skrive en tekst, som vises, hvis den besøgende på hjemmesiden ikke kan se eller høre dit lyd- eller filmklip. I koden har jeg indsat linjen <p>ALTERNATIV<p>. Hvis du ikke vil have vist et alternativ, så slet linjen. Ellers tilret den ved at udskifte ALTERNATIV med din tekst og/eller et billede samt eventuelle links (bruger du KompoZer skal du indsætte koden til billeder og links manuelt i indsæt-dialogboksen eller i kildekodevisning).

Parametre

Jeg har medtaget en ekstra parameter i kodeeksemplerne, den forhindrer automatisk afspilning:
<param name="autostart" value="false">. Hvis afspilningen skal startes automatisk, så skal du ændre "false" til "true".

Jeg har lavet et par tomme linjer i kodeeksemplerne, så du kan se, hvor du skal indsætte ekstra parametre. Parametre til Internet Explorer indsættes over den første tomme linje, mens parametre til andre browsere indsættes over den anden tomme linje. Du finder en række parametre, du kan bruge, længere nede på siden, heriblandt en parameter, der gentager afspilningen.

Grundkoder   

Her følger grundkoderne til forskellige filtyper. Jeg har lavet grundkoder til de mest almindelige multimediatyper, hvor du kan forvente at langt de fleste besøgende har installeret det nødvendige plug-in. Det er selvfølgelig muligt at benytte andre filtyper på din hjemmeside, men de kan risikere at skulle bruge plug-ins, som ikke ret mange har installeret.

Mp3

Mp3 er velegnet til musik eller tale.

<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" width="250" height="45" id="minmp3">
<param name="URL" value="filnavn.mp3">
<param name="autostart" value="false">


<!--[if !IE 6]>-->
<object data="filnavn.mp3" type="audio/mpeg" width="250" height="16">
<param name="autostart" value="false">

<p>ALTERNATIV</p>
</object>

<!--<![endif]-->
</object>

Mp4

Mp4 er velegnet til video og/eller lyd. Til gengæld kan du ikke være sikker på, at alle kan se det. Den besøgende skal have installeret et plug-in for kunne se og høre filer i mp4-formatet. Færre vil kunne se mp4-formatet end fx wmv-formatet.

Bemærk, at der bruges flere forskellige filtyper til mp4-formatet. Den mest almindelige er mp4, men nogle bruger m4a, m4v eller sågar mov, der også bruges til QuickTime.

<object classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" CODEBASE="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab" width="250" height="45" id="minmp4">
<param name="src" value="filnavn.mp4">
<param name="autostart" value="false">


<!--[if !IE 6]>-->
<object type="video/mp4" data="filnavn.mp4" width="250" height="45">
<param name="autostart" value="false">

<p>ALTERNATIV</p>
</object>

<!--<![endif]-->
</object>

Wma

Wma er velegnet til musik eller tale, men du kan ikke være sikker på, at alle kan høre formatet. Det er især dem med alternative styresystemer eller som bruger håndholdte computere, der kan have problemer med formatet.

<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" width="250" height="45" id="minwma">
<param name="URL" value="filnavn.wma">
<param name="autostart" value="false">


<!--[if !IE 6]>-->
<object type="audio/x-ms-wma" data="filnavn.wma" width="250" height="45">
<param name="autostart" value="false">

<p>ALTERNATIV</p>
</object>

<!--<![endif]-->
</object>

Midi

Midi er velegnet til musik uden sang, instrumenterne lyder dog ikke som de rigtige instrumenter.

<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" width="250" height="45" id="minmidi">
<param name="URL" value="filnavn.mid">
<param name="autostart" value="false">


<!--[if !IE 6]>-->
<object type="audio/midi" data="filnavn.mid" width="250" height="16">
<param name="autostart" value="false">

<p>ALTERNATIV</p>
</object>

<!--<![endif]-->
</object>

Wave

Wave fylder forholdsvis meget, og er derfor kun velegnet til små lydeffekter. Mp3 er normalt et bedre valg, også til lydeffekter.

<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" width="250" height="45" id="minwav">
<param name="URL" value="filnavn.wav">
<param name="autostart" value="false">


<!--[if !IE 6]>-->
<object type="audio/x-wav" data="filnavn.wav" width="250" height="16">
<param name="autostart" value="false">

<p>ALTERNATIV</p>
</object>

<!--<![endif]-->
</object>

Mpg

Mpg er beregnet til video. Formatet fylder forholdsvis meget, og er derfor ikke optimalt med hensyn til båndbredde og overførselstid. Til gengæld kan du være sikkert på, at stort set alle kan se formatet.

<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" width="400" height="300" id="minmpg">
<param name="URL" value="filnavn.mpg">
<param name="autostart" value="false">


<!--[if !IE 6]>-->
<object type="video/mpeg" data="filnavn.mpg" width="400" height="300">
<param name="autostart" value="false">

<p>ALTERNATIV</p>
</object>

<!--<![endif]-->
</object>

Wmv

Wmv er er beregnet til video. Det er betydeligt bedre komprimeret end mpg-formatet, og derfor bedre velegnet med hensyn til båndbredde og overførselstid. Til gengæld kan du ikke være sikker på, at alle kan se det. Det er især brugere med alternative styresystemer og håndholdte computere, der kan have problemer med formatet.

<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" width="400" height="380" id="minwmv">
<param name="URL" value="filnavn.wmv">
<param name="autostart" value="false">


<!--[if !IE 6]>-->
<object type="video/x-ms-wmv" data="filnavn.wmv" width="400" height="380">
<param name="autostart" value="false">

<p>ALTERNATIV</p>
</object>

<!--<![endif]-->
</object>

Asf

Asf er er beregnet til lyd og/eller video. Det er betydeligt bedre komprimeret end wav- og mpg-formatet, og derfor bedre velegnet med hensyn til båndbredde og overførselstid. Til gengæld kan du ikke være sikker på, at alle kan høre/se formatet. Det er især brugere med alternative styresystemer og håndholdte computere, der kan have problemer med formatet. Asf adskiller sig ikke fra wma- og wmv-formaterne, der skal blot benyttes en anden mime-type (værdien i type).

<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" width="400" height="380" id="minasf">
<param name="URL" value="filnavn.asf">
<param name="autostart" value="false">


<!--[if !IE 6]>-->
<object type="video/x-ms-asf" data="filnavn.asf" width="400" height="380">
<param name="autostart" value="false">

<p>ALTERNATIV</p>
</object>

<!--<![endif]-->
</object>

Mov

Mov er beregnet til video. Det er betydeligt bedre komprimeret end mpg-formatet, og derfor bedre velegnet med hensyn til båndbredde og overførselstid. Til gengæld kan du ikke være sikker på, at alle kan se det. Den besøgende skal have installeret Apples Quicktime plug-in eller et alternativt plug-in for at kunne se mov-filer. Færre vil kunne se mov-formatet end asf- og wmv-formatet.

<object classid="clsid:02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B" width="400" height="300" id="minmov">
<param name="src" value="filnavn.mov">
<param name="autostart" value="false">


<!--[if !IE 6]>-->
<object type="video/quicktime" data="filnavn.mov" width="400" height="300">
<param name="autostart" value="false">

<p>ALTERNATIV</p>
</object>

<!--<![endif]-->
</object>

Avi

Avi er reelt ikke et filformat, men blot en container til video, der kan være lavet i forskellige filmformater. Jeg har valgt ikke at lave et kodeeksempel til avi, da du ikke bør bruge avi, medmindre du har helt styr på formater og codecs. Brug i stedet et af de andre videoformater, eller pak din film ind i Flash.

Flash

Flash kan bruges til alle former for multimedia, fx animationer, menusystemer på en hjemmeside, lyd og video. Kvaliteten på video er ikke den bedste, til gengæld kan stort set alle se Flash.

Som standard vises Flash uden kontrolpanel til afspilning. Og det er jo fint nok, når det gælder animationer eller menusystemer på en hjemmeside. Men det er knap så praktisk, når det gælder afspilning af film. Heldigvis er der nogle, som har lavet afspillere med et kontrolpanel, se næste afsnit.

Her først koden til Flash uden kontrolpanel. Bemærk, at Flashen startes automatisk, hvilket også er mest praktisk til fx menusystemer og lignende.

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="400" height="300" id="minflash">
<param name="movie" value="filnavn.swf">


<!--[if !IE 6]>-->
<object data="filnavn.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300">

<p>ALTERNATIV</p>
</object>

<!--<![endif]-->
</object>

Alternativ Flash

Jeroen Wijering har lavet en Flash-afspiller, der indeholder et kontrolpanel, og som kan afspille dine Flash-filer. Afspilleren er gratis til privat brug, men koster 20 euro til kommercielt brug. Du kan sikkert selv finde andre afspillere ved at søge på Google.

Du kan downloade Jeroen Wijerings Flash-afspiller fra hans hjemmeside. Pak filen op, og overfør filen mediaplayer.swf til dit webhotel. Du kan herefter bruge nedenstående kode til at få afspilleren til at spille din Flash-fil.

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="400" height="300" id="minflash">
<param name="movie" value="mediaplayer.swf">
<param name="flashvars" value="width=400&amp;height=300&amp;file=filnavn.swf">
<param name="allowfullscreen" value="true">


<!--[if !IE6]>-->
<object data="mediaplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300">
<param name="flashvars" value="width=400&amp;height=300&amp;file=filnavn.swf">
<param name="allowfullscreen" value="true">

<p>ALTERNATIV</p>
</object>

<!--<![endif]-->
</object>

Koden starter Flash-afspilleren, og indeholder samtidig nogle parametre, der fortæller Flash-afspilleren, hvad din Flash hedder samt dens bredde og højde. Bemærk, at du skal angive bredde og højde to steder - eller rettere fire steder, fordi de skal angives to gange i såvel Internet Explorer-koden som i koden til andre browsere.

Det er muligt at angive en række parametre til afspilleren. Jeg har fx medtaget én, der gør det muligt at få vist Flashen i fuld skærm. Der findes mange flere parametre, fx til at benytte en spilleliste, men de angives lidt anderledes end ved almindelige parametre. De skal "klistres" på parameteren med bredde, højde og filnavn. I dette eksempel har jeg tilføjet koden til automatisk afspilning:
<param name="flashvars" value="height=300&amp;width=400&amp; file=filnavn.swf&amp;autostart=true">

Jeg har lavet linjeskift i ovenstående kode på grund af sidens begrænsede bredde. Du må ikke indsætte linjeskift i koden, når du indsætter den, da den så ikke vil virke korrekt.

Du kan finde en oversigt over mulige parametre på Jeroen Wijerings hjemmeside. Afspilleren giver dig også mange flere muligheder, end dem jeg nævner her. Det kan dog være lidt nørdet at hitte rede i det hele, omend der er masser af hjælp på hjemmesiden (på engelsk).

Bemærk, at Jeroen Wijering angiver en anden metode til at indsætte Flash-afspilleren på en hjemmeside. Han har endda lavet en speciel kodegenerator, hvilket er ganske smart, men desværre overholder hans metode ikke internettets standarder. Jeg vil derfor anbefale, at du benytter ovenstående metode.

Parametre   

Du kan bruge parametre til dine multimedia-filer, så de fx bliver gentaget efter endt afspilning. Du får her en oversigt over en række praktiske parametre, du kan indsætte i koden. Parametre til Internet Explorer skal indsættes lige før den første tomme linje i grundkoden, mens parametre til andre browsere skal indsættes lige før den anden tomme linje i grundkoden.

Nogle parametre kan kun bruges i Internet Explorer-koden, dem har jeg farvet blå. Nogle kan kun bruges i den alternative kode, dem har jeg farvet grønne. Og nogle parametre kan bruges til begge koder, den ene, jeg har med her, har jeg farvet rød. Du skal dog være opmærksom på, at parametrene ikke kan bruges i alle tilfælde. Om en parameter kan bruges afhænger dels af plug-in'et, og dels af filtypen. De grønne parameterkoder er især rettet mod QuickTime-plug-in'et, der ofte bruges i alternative browsere.

Nedenstående oversigt er langt fra udtømmende, jeg har blot valgt at bringe de mest almindelige parametre. I de tilfælde, hvor der er flere værdi-muligheder, har jeg i koden angivet den værdi, der bruges som standard.

ParameterVirkning
<param name="uiMode" value="full">Mulige værdier: invisible, none, mini og full. Giver mulighed for forskellige udgaver af kontrolpanelet.
<param name="Volume" value="Last Setting">Angiver lydstyrke. Mulige værdier: Last setting (sidste valg), 0 og op til 100, hvor 100 er fuld styrke.
<param name="PlayCount" value="1">Mulige værdier: tallet 1 og højere tal. Angiver, hvor mange gange filen skal afspilles.
<param name="AutoStart" value="true">Angiver, om filen skal afspilles automatisk. Mulige værdier true (afspiller automatisk) og false.
<param name="controller" value="true">Viser eller skjuler afspillerens kontrolpanel. Mulige værdier: true (viser panelet) og false.
<param name="loop" value="false"> Gentager afspilningen. Mulige værdier: true (gentager afspilning) og false.
<param name="QTNEXT1" value="<filnavn.mp3> T <myself>">Laver en spilleliste. Udskift filnavn.mp3 med navnet på den næste fil, der skal afspilles. Du kan bruge parameteren flere gange, bare du giver dem fortløbende numre, altså QTNEXT1, QTNEXT2 osv.
<param name="hidden">Skjuler afspilleren.
<param name="showlogo" value="true">Gør det muligt at skjule QuickTime-logoet, mens afspilleren startes. Mulige værdier: true (viser logo) og false.
<param name="volume" value="100">Angiver lydstyrke. Mulige værdier: 0 (stilhed) og op til 100.

Du kan finde flere parametre til QuickTime på Apples hjemmeside, og du kan finde flere parametre til Windows Media Player-plug-in'et på W3schools hjemmeside. Hvis din multimedia-fil benytter et andet plug-in end Windows Media Player eller QuickTime, kan du sandsynligvis finde oplysninger om mulige parametre på plug-in'ets hjemmeside.