Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Download XaoS

XaoS fylder mindre end 2 MB. Download XaoS.

Fantastisk flotte fraktaler
Trin for trin:

Flotte
fraktaler

Fraktaler er matematik på den flotte måde. I stedet for kedelige tal og ligninger fyldes skærmen med fantastisk flotte farver og mønstre, som du kan gå på opdagelse i.

Sådan navigerer du i fraktalerne   

Det er utroligt nemt at navigere i de flotte fraktaler. Hold venstre museknap nede, og der zoomes ind. Hold højre museknap nede, og der zoomes ud. Flyttes musemarkøren samtidig, bevæger du dig hen over fraktalerne, mens der zoomes. Har du en midterknap på musen, kan den bruges til at flytte fokus, uden at der samtidig zoomes. Holder du både højre og venstre museknap nede samtidig, virker de som en midterknap. Du kan ændre zoomhastigheden ved at hjælp af piletasterne på tastaturet. Pil op øger hastigheden, pil ned sænker hastigheden.

Vær opmærksom på, at kravene til computeren stiger, jo højere hastighed du vælger. Nogle fraktaler kræver desuden mere computerkraft end andre, hvorfor du selv med en hurtig computer kan risikere, at det tager lidt tid at få opdateret en fraktal med mange små detaljer.

Matematisk udflugt   

Vælg en fraktal

Du kan vælge mellem forskellige fraktaler ved at klikke på Fractal, formulae og så vælge den ønskede fraktal. Du kan finde endnu flere fraktaler under menupunktet More Formulae. Du kan desuden vælge mellem forskellige formler i form af menupunkter, der ændrer farve og form på fraktalerne. Fx under menupunkterne Incoloring mode og Plane.

En fraktal udsat for filtret emboss
Vælg et filter

Under Filters kan du vælge forskellige grafiske filtre, fx Emboss, der får billedet til at se ud, som om det er stanset ud i en metalplade.

Nogle menupunkter vil åbne et vindue, hvor du kan indtaste tal. Vær ikke bange for at prøve dig frem mellem de forskellige muligheder, du kan altid komme tilbage til udgangspunktet ved at klikke på Fractal og vælge Reset to defaults.

Fraktalerne i fuld skærm   

Du behøver ikke nøjes med at kigge på fraktalerne i et lille vindue, du kan sagtens få dem til at fylde hele skærmen.

Vælg fuldskærmsvisning

Klik på UI, vælg driver og derefter dx-fullscreen.

Skift opløsning

Som udgangspunkt vises fraktalerne i meget lav opløsning, men du kan nemt skifte til en højere opløsning med flere detaljer. Flyt musen op til øverste kant, og en menu bliver synlig. Vælg UI, Resize.

Skift farvedybde

Hold musen nede på feltet ud for Resolution, og vælg den ønskede opløsning. Hold musen nede på feltet ud for Depth, og vælg den ønskede farvedybde. Klik på OK.

Vælger du en højere opløsning eller farvedybde, end din computer kan klare, får du i stedet vist standardopløsningen. Alle nyere skærme burde kunne klare en opløsning på 1024x768 og en farvedybde på 32bpp.

Stop fuldskærmsvisning

Vil du ud af fulskærmsvisningen, skal du føre musen op til den øverste skærmkant, klikke på UI, Driver og herefter dx-window. Du kan også gå helt ud af programmet ved at trykke på q på tastaturet.

Hjemmevideo med fraktaler   

Optag og afspil video

Du har mulighed for at optage din færd gennem fraktalernes verden i et videoformat, så du senere kan afspille den igen. Klik på File, og klik herefter på Record. Angiv et navn til optagelsen, fx video.xaf, og klik på Gem. Du skal huske at angive filformatet xaf som en del af filnavnet, ellers kan XaoS ikke finde videoen igen. Du stopper optagelsen ved atter at klikke på File, Record.

Stop videoen via den ændrede menulinje

Du starter filmen ved at klikke på File, Replay og vælge den ønskede film i et åbn-vindue. Du kan stoppe filmen ved at klikke på Stop replay.

Flot hjælp   

Programmets hjælpefunktion indeholder en række videoer, der på pædagogisk vis - omend på engelsk - fortæller og ikke mindst viser, hvad fraktaler er, og hvor flotte de kan være.

Flot hjælpefunktion

Klik fx på Help, Tutorials, An introduction to fractals, Whole story for at se en video med forklaring på begreberne og en række flotte fraktaler. Du kan bruge pil venstre og pil højre på tastaturet til at henholdsvis sænke og øge afspilningstempoet.

Gem fraktal   

Falder du over en usædvanlig flot fraktal, kan du gemme den som et billede.

Gem et billede med fraktalen

Klik på File, Save image. Du kan også gemme fraktalen, så programmet starter med den i stedet for den sædvanlige mandelbrot-fraktal. Klik på File, Save configuration.