Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Download

Net Snippets fylder mindre end 2 MB.Download Net Snippets.

IE og Firefox

Net Snippets kan benyttes med mange forskellige browsere. I trin for trin-guiden nævnes dog udelukkende Internet Explorer og Firefox. Benytter du en alternativ browser, der bygger på Internet Explorer, bør Net Snippets fungere som i Internet Explorer. Benytter du andre browsere, bør det fungere som med Firefox.

Trin for trin:

Gem internettet

Net Snippets giver dig mulighed for at gemme hele hjemmesider eller blot udklip af siderne i et søgbart arkiv på din egen computer.

Luk din browser

Luk Internet Explorer, Firefox og eventuelle andre browsere, inden du installerer Net Snippets.

Net Snippets knap i værktøjslinjen

Bruger du Internet Explorer, får du automatisk en ny knap i værktøjslinjen til at åbne Net Snippets. Klikker du på knappen, åbnes Net Snippets som en intern sidebjælke til venstre i Internet Explorer. Du kan også starte Net Snippets ved at klikke på ikonen Net Snippets Desktop Bar på skrivebordet. Programmet vil så åbnes i en fritstående bjælke på samme måde, som når man bruger Net Snippets med andre browsere. Den fritstående bjælke kan være en fordel, hvis du skal gemme udklip fra andre programmer som for eksempel Word.

Net Snippets knap i værktøjslinjen

Bruger du Firefox skal du selv installere knappen fra Netsnippets hjemmeside, hvor du skal klikke på linket Install Now. Tjek evt. siden med hjælp til installation af udvidelser i Firefox. Efter installationen af knappen skal Firefox genstartes. Klikker du på knappen, åbnes Net Snippets som en ekstern sidebjælke til højre for Firefox.

Net Snippets i den fritstående bjælke

Øverst i bjælken har du nogle værktøjslinjer, mens alle udklippene vises i en stifinderlignende oversigt med mapper og deres indhold.

Net Snippets sidebjælke - tal på billedet henviser til nedenstående forklaringer

Sådan bruger du værktøjslinjerne
1 ruller bjælken ind i højre skærmkant. Du får du en lille ikon ved skærmkanten, som du kan klikke på for at rulle sidebjælken ud igen. 2 åbner din browser. 3 maksimerer det aktive vindue, så det fylder hele skærmen ved siden af Net Snippets. 4 ændrer Net Snippets til en flydende bjælke, som du kan flytte rundt på skærmen som et almindeligt vindue. Klik på ikonen igen for atter at fastgøre bjælken til skærmkanten. 5 ruller bjælken ned. Du får en ikon i meddelelsesområdet, som du kan klikke på for atter at rulle bjælken op. 6 åbner en menu til at gemme udklip. 7 åbner en menu til det markerede element i oversigten. 8 værktøjsikon til sortering og indstillinger. 9 opretter en ny mappe.

Redigerings- og send-ikon

Har du markeret et element i oversigten får du yderligere to ikoner i værktøjslinjen til henholdsvis at redigere egenskaberne for et element og til at sende det i en e-mail.

Net snippets i Internet Explorer

Net Snippets knap i værktøjslinjen

Sidebjælken i Internet Explorer er lidt anderledes end den fritstående bjælke, og du har desuden fået en ny værktøjslinje, der kan gøre det nemmere at gemme udklippene. Du åbner og lukker sidebjælken ved at klikke på knappen i værktøjslinjen.

Net Snippets sidebjælke - tal på billedet henviser til nedenstående forklaringer

Sådan bruger du værktøjslinjerne
1 åbner en menu til at gemme udklip.  åbner en menu til det markerede element i oversigten. 3 værktøjsikon til sortering og indstillinger. 4 opretter en ny mappe.  Rediger egenskaber for det valgte element. 6 Send det valgte element i en e-mail.

 og 6 er kun synlige, når du har markeret et element i oversigten.

Ud over værktøjslinjerne i Net Snippets, har du fået en ny værktøjslinje i Internet Explorer. Den giver hurtig adgang til nogle af programmets funktioner.

Net Snippets værktøjslinje i Internet Explorer - tal på billedet henviser til nedenstående forklaringer

1 gemmer den markerede tekst og de markerede billeder. 2 gemmer hele siden. 3 gemmer et link til siden. 4 gemmer det markerede som en tilføjelse til det seneste udklip. Klikker du på pilen til højre for Add To Last, får du en liste over de senest gemte udklip, og du kan så vælge det, du vil tilføje det markerede til.

Sådan gemmer du udklip

Det vil være en god ide at oprette og gemme udklippene i forskellige mapper alt efter emne eller formål, så du har bedre styr på dem. Du kan oprette en ny mappe ved at klikke på ny mappe-ikonen Ny mappe-ikon, eller du kan oprette en ny mappe, når du gemmer et udklip, se længere nede. Det er muligt at have undermapper i en mappe.

Markeret tekst og billeder

Den allernemmeste måde at gemme et udklip på, er normalt at markere den ønskede tekst, og så blot trække den over på Net Snippets sidebjælke og slippe udklippet over den ønskede mappe.

Alternativt kan du markere en ønsket del af en hjemmeside, og kopiere den med genvejstasterne Ctrl + C, og derefter klikke på Add i Net Snippets værktøjslinje og vælge Clipboard Contents. I Internet Explorer kan du tillige klikke på Add Selection i værktøjslinjen i Internet Explorer.

Vil du gemme en hel side, kan du i Firefox højreklikke på siden og vælge Add page to Net Snippets, eller du kan klikke på Add og vælge Entire Page. I Internet Explorer kan du ligeledes klikke på Add og vælge Entire Page, eller du kan klikke på Add Entire Page i værktøjslinjen.

Ikon i proceslinjen

Du behøver dog ikke have Net Snippets' sidebjælke åben for at gemme udklip med træk og slip. Du kan i stedet placere en ikon i proceslinjen, som du kan trække udklippene ned på. For at åbne ikonen skal du højreklikke et tomt sted på proceslinjen. Vælg Værktøjslinjer, og klik på Net Snippets Drop Spot.

Udklippet i redigeringsvinduet

Når du har valgt at gemme et udklip, åbnes et vindue med udklippets egenskaber. Du kan se en prøve på det gemte udklip, og du kan ændre i det som i en tekstbehandler, du kan for eksempel ændre skrifttype, skriftstørrelse, farver mm. ved hjælp af værktøjerne øverst i vinduet. Du kan selvfølgelig også ændre i selve udklippet ved at slette eller tilføje tekst og billeder. Bemærk, at hosstående billed er beskåret af pladshensyn, værktøjslinjerne til redigering af udklippene indeholder flere værktøjer end vist her.

Programmet vælger starten af teksten som overskrift på udklippet, men du kan sagtens selv skrive en mere rammende overskrift i feltet ud for Name. Du kan skrive en kommentar eller relevante søgeord i feltet ud for Comments. Og du kan angive vigtigheden af udklippet i rullemenuen ud for Importance. Du kan vælge mellem tre grader: High (høj), Medium (mellem) og Low (lav). I rullemenuen ud for Add To kan du se, hvilken mappe udklippet vil blive gemt i. Du kan eventuelt vælge en anden mappe i rullemenuen eller ved at klikke på Browse. Sidstnævnte giver dig også mulighed for at oprette en ny mappe.

Fanebladet source

Klikker du på fanebladet Source, kan du se hvor udklippet eller udklippene stammer fra, samt hvilken dato du tilføjede dem.

Du kan tilføje et nyt udklip til et eksisterende udklip ved at trække og slippe det over det ønskede udklip. Er mappen med det ønskede udklip lukket, skal du blot holde musen over mappen, så åbnes den automatisk.

Adresse-ikon

Du kan gemme et link til en side ved at trække den lille ikon til venstre for internetadressen over i Net Snippets, eller du kan klikke på Add og vælge Link to Page. Du kan også gemme et link på en hjemmeside ved at trække det over i sidebjælken. I Internet Explorer kan du desuden klikke på Add Link i værktøjsbjælken.

Sådan bruger du udklippene

Oplysnings-pop op

Holder du musen over et udklip, åbnes et lille pop op-vindue med oplysninger om udklippet. Du kan for eksempel læse, hvornår du gemte udklippet samt adressen på siden. Klik på udklippet for at få det vist i din browser.

Det er muligt at zoome ind på en mappe, så uvedkommende mapper skjules. Hold Ctrl nede, mens du klikker på den ønskede mappe. Du kan zoome ud igen ved atter at klikke på mappen, mens du holder Ctrl nede, eller du kan klikke på den nye zoom-ikon Zoom-ikon, du har fået i værktøjslinjen.

Forskellige tekstfarver

Udklippene er markeret alt efter vigtighed og alder. Navnet på udklip, der er mindre end 5 minutter gamle, vises med blå skrift, mens navnet på udklip, der er over 7 dage gamle, vises med grå skrift. Har du markeret en mappe eller et udklip med høj vigtighed, vises navnet med fed skrift. Du kan ændre farverne i programmets indstillinger, se nederst på siden.

Du kan altid ændre i et udklip og for eksempel ændre i teksten eller tilføje nye billeder. Marker det ønskede udklip, og klik på redigeringsikonen Redigeringsikonen. Vil du flytte et udklip fra én mappe til en anden, bruger du blot musen til at trække og slippe det. Vil du omdøbe et udklip, skal du højreklikke på det og vælge Rename.

Sorteringsmuligheder

Du kan sortere udklippene og mapperne efter forskellige kriterier ved at klikke på værktøjsikonen Billede af sorteringsikonen. Du kan sortere efter navn, hvilken type udklip det er, hvornår udklippet er oprettet, hvornår der sidst er ændret i det, eller hvor vigtigt det er. Når du sorterer, sorteres såvel mapper som udklippene inden i mapperne.

Sådan finder du et udklip

Menu til at åbne søgefunktionen

Net Snippets indeholder en søgefunktion, der gør det nemt at finde udklip ud fra dine egne kommentarer eller nøgleord, ud fra navnet på udklippet, eller ud fra oplysninger som hvor udklippet stammer fra. Vil du søge i en enkelt mappe, skal du markere mappen. Klik på Organize, og vælg Search. Vil du søge i alle mapper, skal du i stedet markere mappen My Snippets.

Søgevindue

Indtast et søgeord eller en søgesætning ud for Search For. Vil du søge efter alle kriterier, skal du blot klikke på Go, ellers kan du fjerne flueben ud for de enkelte kriterier. Bibliography er de oplysninger, du kan se under Source i et udklips egenskaber (se længere oppe).

Bemærk, du kan ikke søge på flere forskellige ord som i Google. Søger du på flere ord, får du kun de forekomster, hvor ordene optræder lige efter hinanden.

Søgeresultat

Klikker du på View Results åbnes en oversigt over søgeresultaterne i din browser, og du kan så klikke på det ønskede udklip for at få det vist. Klikker du i stedet på View & Save Results, gemmes søgeresultatet samtidig i en mappe med navnet Search Result.

Indstillinger

Du kan ændre forskellige indstillinger i Net Snippets. Klik på værktøjsikonen Billede af ikon til at åbne indstillingsvindue, og vælg Options. Egentlig er standardindstillingerne i programmet ganske fornuftige, så her blot lidt om, hvordan du ændrer udseendet på sidebjælken.

Indstillingsvindue

Klik på fanebladet Colors. Du kan ændre farve på forskellige dele af sidebjælken ved at klikke i farvefelterne i den øverste del af vinduet.

Normalt markeres nye udklip med blå skrift, hvis de er mindre end 5 minutter gamle og med sort skrift, hvis de er mindre end 7 dage gamle. Du kan vælge andre farver og andre tidsrum ved at ændre i henholdsvis farvefelt og rullemenu i linjerne ud for minute(s) og day(s), ligesom du kan ændre skriftfarve på ældre indlæg i farvefeltet ud for for older Snippets & Folders.