Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Download

Firefox fyl­der 40 MB. Download Firefox.

Firefox
Trin for trin

Firefox

Du kan udvide Firefox med nye funktioner eller få ekstra funktionalitet ved hjælp af utallige udvidelsesmoduler. Og de er nemme at finde og installere.

Sidens indhold:   

Sådan finder du udvidelser   

Firefox-folkene har lavet en hjemmeside, hvor du kan finde alle mulige udvidelser til Firefox. Lige fra små udvidelser, der giver dig en ekstra knap i værktøjslinjen, eller som viser dagens pollental i browserens statuslinje. Til udvidelser, der frasorterer reklamer på hjemmesider eller hjælper dig med at gemme en film på en hjemmeside på din egen computer.

Men du behøver slet ikke at besøge hjemmesiden for at finde udvidelser, du kan søge efter dem direkte fra Firefox' indstillingsside for tilføjelser.

Kender du navnet på en udvidelse, eller hvis du ved, hvilken funktion du vil have, kan indstillingssiden være praktisk at bruge. Hvis du vil kigge lidt rundt på må og få for at finde udvidelser, som du slet ikke vidste, du manglede, så brug hjemmesiden.

I guiden Praktiske og smarte udvidelser, anbefaler jeg en række udvidelser og hjælper dig med at bruge dem. I denne guide hjælper jeg dig med at finde, installere og håndtere udvidelser.

Tilføjelser til Firefox

Firefox' tilføjelsesside kan du finde en håndfuld anbefalede tilføjelser, og du kan klikke dig frem til samtlige tilføjelser via en kategoriopdelt menu. Selve siden er oversat til dansk, men beskrivelserne af de forskellige tilføjelser er typisk på engelsk.

Udvidelserne er inddelt i forskellige kategorier, hvor du fx kan gå på opdagelse efter udvidelser til håndtering af bogmærker, faneblade, sprog, webudvikling m.m.

Åbn indstillingssiden for tilføjelser

Du kan som nævnt også finde udvidelser fra tilføjelsesvinduet. Klik på knappen Firefox => Tilføjelser.

Tilføjelsessiden åbnes, klik på punktet Find tilføjelser i menuen til venstre.

Indstillingssiden for tilføjelser

Du vil nu få vist en række anbefalede tilføjelser. Klikker du på en tilføjelse, får du flere detaljer om den, og knappen Tilføj til Firefox bliver synlig. I skrivende stund er der problemer med den danske version af siden, så knappen er muligvis på engelsk: Add to Firefox.

Du kan bruge søgefeltet over de anbefalede udvidelser til at søge efter flere tilføjelser. Søgeresultatet vises på en ny side, og du får tilføjet punktet Søg øverst i menuen til venstre. Bemærk, at du får de bedste resultater, hvis du søger med engelske ord. Søger du fx efter bogmærker, får man i skrivende stund kun fundet 3 udvidelser, søger du i stedet på bookmarks, får man fundet 267 udvidelser.

Du kan installere direkte fra listen med søgeresultater

Du kan vælge at installere en udvidelse direkte fra søgeresultatlisten ved at klikke på knappen Installer, eller du kan klikke på linket Mere, hvis du vil læse mere om udvidelsen. Har du valgt at læse mere, og du vil tilbage til søgeresultatsiden, kan du bruge den tilbageknap, der er nu vises oven over menuen.

Sådan installerer du udvidelser   

Installation af udvidelser forløber lidt forskelligt på hjemmesiden og på tilføjelsessiden, tjek derfor den relevante af de nedenstående installationsguider.

Installation fra hjemmesiden

Tilføj til Firefox

Når du har fundet en ønsket udvidelse, skal du klik­ke på knap­pen Tilføj til Firefox (eller evt. Add to Firefox) for at installere den.

Eksperimental udvidelse

Bemærk, at nogle ud­vi­delser endnu ikke er blevet tes­tet af Mozilla-folkene og der­for be­trag­tes som eks­peri­mentale. Det be­tyder, at der kan være fejl i dem, eller at der kan være kom­pa­ti­bi­li­tets­pro­ble­mer med Firefox eller andre ud­videlser. I langt de fleste til­fælde fungerer de dog ganske udmærket. Sådanne udvidelser er forsynet med en gul instal­lations­knap i stedet for en grøn.

Udvidelsen hentes

Når du har klikket på in­stal­la­ti­ons­knap­pen åbnes en frem­skridts­in­di­kator i en med­de­lel­se under adressefeltet.

Klik på knappen Installer nu i dialogboksen

Når udvidelsen er blevet hentet, åb­nes en dia­log­boks med en ad­var­sel om kun at in­stal­lere soft­ware fra tro­vær­dige sider. Mozillas sider er selv­føl­ge­lig tro­vær­dige, så klik roligt på knappen Installer nu.

Du kan finde udvidelser til Firefox på andre hjemme­sider end den officielle, fx med en søgning på Google med søgeordene extensions firefox eller addons firefox. Men vær opmærksom på, at du kun installerer udvidelser fra troværdige sider.

Udvidelsen installeres, når Firefox genstartes

Du får nu en meddelelse om, at ud­vi­del­sen in­stal­leres, når Firefox gen­startes. Du kan vælge at gen­starte med det sam­me ved at klikke på Genstart nu, eller du kan blot lukke boksen og vente med at genstarte til senere.

Hjemme­sider på åbnede fane­blade vil auto­matisk blive åbnet igen, hvis du vælger at genstarte med det samme.

Installation fra tilføjelsessiden

Find den ønskede udvidelse og klik på knappen Installer eller knappen Tilføj til Firefox (evt. Add to Firefox).

Udvidelsen hentes

En fremskridts­in­di­ka­tor viser, at ud­vi­del­sen hen­tes. Når den er hen­tet, får du vist en med­de­lel­se om, at ud­vi­del­sen vil bli­ve in­stal­le­ret, når du gen­star­ter Firefox. Klik på lin­ket Genstart nu, hvis du vil gen­star­te med det sam­me. Di­ne åb­ne­de fa­ne­bla­de hus­kes og åb­nes igen ef­ter gen­star­ten. Du kan også vente med at gen­starte til senere, hvis du fx gerne vil hente flere udvidelser inden genstarten.

Udvidelsen installeres, når Firefox genstartes

Sådan håndterer du udvidelser   

Åbn tilføjelsessiden

Åbn tilføjelsessiden ved at klikke på knappen Firefox => Tilføjelser. Klik på punktet Udvidelser i menuen til venstre for at åbne oversigten over installerede udvidelser.

Oversigt over installerede udvidelser

Nogle udvidelser kan konfigureres. I så fald vil du få vist knappen Indstillinger ud for udvidelsen. Du får desuden vist knappen Aktiver eller Deaktiver til at slå udvidelsen til eller fra, og knappen Fjern, der sletter udvidelsen.

Stylish har tilføjet et nyt menupunkt

Enkelte udvidelser vil desuden tilføje et ekstra punkt til menuen, sådan som udvidelsen Stylish har gjort på billedet til højre.

Manuelt tjek for opdateringer

Udvidelser opdateres jævnligt. Hvis du ikke har ændret på opdateringsindstillingerne i Firefox, vil Firefox automatisk tjekke, om der er kommet opdateringer til dine udvidelser. Du kan dog også foretage et manuelt tjek ved at klikke på indstillingsknappen over oversigten og vælge Søg efter opdateringer.


Download

Firefox fylder 40 MB. Download Firefox.

Trin for trin-guider: