Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne
Trin for trin:

Easy Bridge

Sådan bruger du Easy Bridge

Indstilling af programmet

Menuvalg til manuel start af guide

Første gang du starter Easy Bridge, startes en guide, der fører dig gennem de forskellige indstillingsmuligheder. Du kan altid starte guiden igen manuelt ved at klikke på Options og vælge Configuration Wizard.

Det første vindue er blot et velkomstvindue uden valg, klik på Næste.

Vindue til at vælge hjælpeniveau

I det næste vindue kan du vælge, hvor meget hjælp (på engelsk) du vil have. Sæt mærke ud for I've never played bridge before..., hvis du vil have meget hjælp, ud for I know the basic rules..., hvis du vil have lidt hjælp, og ud for I'm already..., hvis du kun vil have hjælp, når du selv beder om det. Du kan også få Easy Bridge til at analysere spilmulighederne ved at sætte flueben ud for Yes, generate.... Klik på Næste.

Vindue til at vælge bud- og spilhistorie

Sæt flueben ud for Yes, show me the bidding... for at få vist alle meldinger, indtil melderunden er ovre. Uden flueben her, kan du kun se den seneste melding.

Du kan også "snyde" ved at få vist samtlige stik gennem spillet ved at sætte flueben ud for Yes, show me the play....

Sæt flueben ud for Yes, use suit... for at få vist kortsymboler ud for såvel melde- som stik-informationerne, og klik på Næste.

Vindue til at vælge kortrækkefølge

Vælg den rækkefølge, du vil have vist de forskellige kulører i, og sæt flueben ud for Yes, always show..., hvis du vil have placeret trumf-farven til venstre på den blinde hånd. Klik på Næste.

Vindue til at vælge point og bonus

Sæt flueben ud for Yes, score..., hvis du vil have vist points i øvespil, og sæt flueben ud for Yes, ignore..., hvis du ikke vil spille med honør-bonus i rubber-spil. Klik på Næste.

Vindue til at vælge pauser

Bridge er normalt et eftertænksomt spil, derfor kan det godt virke noget overvældende, når computeren kan melde og spille kort ud på ingen tid. Heldigvis kan du vælge at få computeren til at holde en pause på op til 2 sekunder mellem de enkelte meldinger og udspil. I venstre kolonne kan du vælge, hvor lang pause, der skal være mellem meldingerne, og i højre kolonne vælger du pausen mellem udspil. Klik på Næste.

Vindue til at vælge konventioner

Meldekonventioner er en vigtig del af bridge. Vælg den pakke med konventioner, du ønsker at benytte, du kan senere fintune dit valg (se længere nede på siden. Hvis du er nybegynder, bør du vælge Natural bidding.... Klik på Næste, og klik på Udfør og derefter OK i de efterfølgende vinduer for at afslutte indstillingsguiden.

Sådan vælger du konventioner

Menu til fintuning af konventioner

Klik på menupunktet Options, og derefter Bidding Options.

Vindue til at vælge hvor agressiv computeren skal være      Vindue til at vælge eller fravælge konventioner

Du kan vælge, hvor aggressiv computeren skal være i sine meldinger. Jo mere du flytter skydeknappen til venstre, jo mindre agressiv er computeren, og jo mere du flytter den til højre, jo mere agressiv er den. På de efterfølgende faneblade, kan du vælge eller fravælge forskellige konventioner og spillemåder.

Sådan spiller du

Menu til valg af forskellige fordelinger

Du kan starte et nyt øvespil ved at klikke på kort-ikonet Kort-ikon, eller et rubber-spil ved at klikke på rubber-ikonet Rubber-ikon. Hvis du ikke vil overlade kortenes fordeling til skæbnens valg, kan du klikke på Custom, hvor du får mulighed for at vælge forskellige udgangs- eller slemfordelinger.

Menu til selv at fordele kortene
Vindue, hvor kortene kan fordeles

Du kan også selv fordele kortene på de enkelte hænder, hvis du for eksempel vil prøve at spille bestemte fordelinger, klik på Hands og vælg Lay Out Cards. Du kan så markere den ønskede hånd og vælge de ønskede kort til hånden. Men faktisk er det lettere blot at klikke på Close uden at have valgt nogen kort. Så placeres de nemlig alle midt på skærmen, og du kan fordele dem ved at trække dem med musen ud til de forskellige hænder.

Meldevindue

Hvis du vil have hjælp til meldingerne, kan du klikke på Hint eller hint-ikonet Hint-ikon, så vil en sort ramme blinke om den melding, computeren foreslår. Klikker du på hint-ikonet under selve spillet, blinker det kort, som computeren foreslår. Klikker du på auto hint-ikonet Autohint-ikon, får du vist en forklarende tekst (på engelsk) inklusiv computerens forslag til en melding eller udspil.

Selve udspillene af kortene giver nærmest sig selv. Du klikker på det kort, du vil spille, og når alle hænder har smidt et kort, klikker du et tilfældigt sted på skærmen for at samle kortene ind.

Vindue til at genspille hånden eller starte et nyt spil

Efter endt spil får du mulighed for at spille samme hånd igen ved at klikke på Replay eller melde samme hånd ved at klikke på Rebid. Du kan også lade computeren genspille hånden, så du kan sammenligne dit spil med computerens. Vælger du Computer Replay, holdes en pause ved hvert udspil, indtil du klikker med musen, vælger du express-knappen, holdes ingen pause. Klik på OK for at starte et nyt spil.

Windows 7

Easy Bridge er et ældre program, som der ikke er blevet udviklet på i mange, mange år. Det betyder selvfølgelig ikke så meget for selve spillet, men det har desværre betydning, hvis du bruger Windows 7. Installationsprogrammet virker nemlig ikke i Windows 7.

Det betyder dog heldigvis ikke, at du ikke kan bruge programmet - det bliver blot lidt mere nørdet at installere det i Windows 7. I stedet for at hente nedenstående installationsfil, skal du klikke her: Download Easy Bridge i en zip-fil.

Dobbeltklik på den hentede zip-fil, og vælg at pakke den ud. Du har nu en mappe med navnet Easy Bridge. Flyt mappen til den ønskede placering, men ikke i mappen Programmer. Placer den i stedet som en undermappe i mappen Dokumenter. Easy Bridge gemmer data i sin egen mappe, og det får det ikke lov til, hvis det er placeres under mappen Programmer.

Du mangler nu blot at få oprettet en genvej til Easy Bridge. Du kan fx enten højreklikke på skrivebordet, vælge at oprette en ny genvej og så finde og angive filen EasyBridge.exe, eller du kan åbne mappen Easy Bridge og så højreklikke på EasyBridge.exe og vælge at oprette en genvej, som du så efterfølgende kan placere, hvor du vil have den, fx på Skrivebordet eller i startmeuen.

Hjælpefunktionen i spillet virker ikke i Windows 7, fordi Microsoft er gået over til et andet hjælpesystem. Hvis du vil kunne bruge hjælpefunktionen, skal du have installeret det gamle hjælpesystem. Du kan læse om dette på Microsofts hjemmeside (på dansk).


Download

OBS! Se ovenfor, hvis du bruger Windows 7 eller nyere.

Programmet fylder cirka 5 MB.
Download Easy Bridge.

Easy Bridge leveres som en selvudpakkende fil, du blot skal dobbeltklikke på for at starte installationen. Du skal dog selv oprette en genvej til programmet, der som standard placeres i mappen c:\games\easybridge. Du kan eventuelt finde hjælp til download og installation i installationsguiden.