Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Download

Kabalerne fylder 1,8 MB.
Download 123 Free Solitaire.

Trin for trin:

Kabaler i lange baner

Sådan bruger du 123 Free Solitaire

Indstilling af programmet

Du kan ændre udseendet på såvel kort som baggrund.

Menuvalg til indstillinger

Klik på Tools, og vælg Customize.

Fravælg tid og score

Klik på fanebladet General.

Hvis du ikke ønsker at få vist tidsforbrug og point, skal du fjerne fluebenene ud for henholdsvis Show time og Show score. Sætter du flueben ud for Confirm quit game, lukkes spillet først efter, du har bekræftet, at du gerne vil lukke det.

Vælg billede til bagsiden af kortene

Klik på fanebladet Decks.

Brug træoversigten til venstre til at finde den ønskede bagside på kortene. Du kan se et eksempel på kortet til højre i vinduet.

Vælg baggrund på skærmen

Klik på fanebladet Backgrounds.

Brug træoversigten til venstre til at vælge den ønskede baggrund. Du kan vælge forskellige farver, eller du kan for eksempel vælge en murstensvæg. Du kan se et eksempel på den valgte baggrund til højre i vinduet.

Slå lydeffekter fra

Klik på fanebladet Sounds.

Sæt flueben ud for Disable all sounds, hvis du vil slå lydeffekterne fra i spillet.

Værktøjslinjen

Værktøjslinjen

Klikker du på ikonen New, gives der nye kort til den aktuelle kabale. Klikker du på Open, kan du vælge en anden kabale. Undo og Redo virker ikke, de er kun medtaget for at reklamere for betalingsudgaven af spillet. Når Auto er markeret, flyttes kort automatisk på plads i de kabaler, hvor det er muligt. Rules åbner et vindue med en forklaring af reglerne (på engelsk) til den aktuelle kabale. Et klik på Exit lukker spillet.

Vælg kabale

Klik på knappen Open.

Vælg kabale

Til venstre har du en oversigt over de forskellige kabaler. Markerer du en kabale, kan du se et billede af den til højre i vinduet. Nederst til højre kan du se, hvor svær kabalen er, og hvor stor chance du har for at den går op. Klikker du på Rules åbnes et vindue med reglerne for kabalen.

Sådan spiller du

Du flytter kortene ved at klikke på dem med venstre museknap, hold knappen nede, mens du flytter kortet, og slip så knappen, når kortet ligger på den ønskede plads. I nogle af kabalerne kan du lægge et kort på plads ved at dobbeltklikke på det.

Autofunktionen er normalt en god ting, men i nogle spil, kan det være en fordel at slå den fra, så kort ikke automatisk lægges på plads, men i stedet kan bruges til at bygge på.

Reglerne for de enkelte kabaler

I spillet er reglerne på engelsk, du får derfor her en kort forklaring på reglerne til de enkelte kabaler.

Carpet

Kabalen Carpet

Byg fire bunker fra es til konge i samme kulør. Du kan bruge kort fra bunken - klik på bunken for at vende et kort - eller fra de 20 kort i "tæppet". Bruger du et kort fra tæppet udfyldes pladsen med et af de vendte kort fra bunken.

Eighteens

Kabalen Eighteens

Kortene skal fjernes fire ad gangen. Du skal have tre kort, der tilsammen giver 18 og ét billedkort. For eksempel 5+6+7 og en knægt. Der må ikke være flere kort med samme værdi. Esserne kan fjernes alene. Når du har fjernet kort, udfyldes tomme pladser automatisk fra bunken.

FreeCell

Kabalen FreeCell

Byg fire bunker fra es til konge i samme kulør. Du kan få kort fri ved at bygge nedad i oplægget i skiftende farver, for eksempel hjerter 10 på spar knægt. Hvis du får en tom plads kan du flytte et enkelt kort, eller en række, du har bygget, over på pladsen. De fire felter øverst til venstre kan bruges at placere kort midlertidigt.

Grandfather's Clock

Kabalen Grandfather's Clock

Byg op på hvert kort i samme kulør i uret, indtil det øverste kort i en bunke svarer til bunkens placering i uret. Den øverste bunke i uret skal for eksempel ende med en dame, bunken til højre med et es, næste bunke med en 2'er osv. Esset lægges på kongen. I bunkerne til venstre bygges nedad uden hensyn til kulører. Topkortet kan flyttes til en anden bunke eller til uret.

Klondike

Kabalen Klondike

Byg fire bunker fra es til konge i samme kulør. I oplægget kan du bygge nedad i skiftende farver. Du kan flytte de rækker, du har bygget, over på andre kort. Konger kan flyttes til en tom plads. Vend et kort ved at klikke på bunken.

La Belle Lucie

Kabalen La Belle Lucie

Byg fire bunker fra es til konge i samme kulør. I oplægget bygges nedad i samme kulør. Topkortet i hver bunke kan flyttes til en anden bunke eller til en af de fire øverste bunker.

Pyramid

Kabalen Pyramid

Kort som ikke dækkes af andre kort kan fjernes to ad gangen, når de sammenlagt giver 13. Konger fjernes alene. Du kan parre kort fra såvel pyramiden som fra bunken.

Royal Rendezvous

Kabalen Royal Rendezvous

Der bruges to sæt kort. På den øverste række bygges der opad i kulør til damerne. I næste række skal du bygge opad i med spring på 2 og i kulør. Spar 3 skal for eksempel lægges på spar es, og klør 4 på klør 2. Tomme pladser udfyldes fra bunken, og du kan vende et kort fra bunken ved at klikke på det. Når kongen i en kulør er placeret i række to, kan du placere den anden konge i samme kulør i den øverste række.

Spider

Kabalen Spider

Der bruges to sæt kort. Byg nedad uanset kulør. har du bygget med kort i samme kulør, kan de flyttes samlet, ellers kan du kun flytte det øverste kort. Du kan flytte enkelte kort eller en række i samme kulør til en tom plads. Klik på bunken for at få lagt en ny række kort. Når du har samlet en række fra konge til es i samme kulør, flyttes den automatisk på plads i den øverste række.

Spider One Suit

Kabalen Spider One Suit

Der bruges to sæt kort, men de er alle i samme kulør. Byg nedad i hver række. Det øverste kort kan flyttes, og har du bygget en række, kan den flyttes samlet. Du kan flytte enkelte kort eller en række til en tom plads. Klik på bunken for at få lagt en ny række kort. Har du samlet en række fra konge til es, flyttes den automatisk på plads i den øverste række.

Spider Two Suits

Kabalen Spider Two Suits

Samme fremgangsmåde som Spider One Suit, men du har to farver. Du kan kun flytte rækker, der er i samme farve.

Travellers

Kabalen Travellers

Flyt kortet fra bunke 13 til den bunke, der svarer til kortets værdi. Det øverste kort i bunken vendes og skal så placeres i den bunke, der svarer til dets værdi. Meget svær kabale, den går kun op, hvis det sidste kort, der vendes er en konge.