Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Download

Ceren Backup fylder 2 MB. Download Ceren Backup

Trin for trin:

Ceren Backup

Det er nemt at lave sikkerhedskopier med Ceren Backup - og lige så nemt at genskabe de originale filer, hvis uheldet er ude.

Gammel program-guide

OBS! Denne trin for trin-guide er gammel. Der findes i dag bedre løsninger end Ceren Backup. Du kan nemlig nemt gemme dine data på nettet hos forskellige backup-tjenester. Du kan selvfølgelig stadig bruge Ceren Backup, og i så fald, kan du blot hoppe ned til afsnittet Ceren Backup. Ceren Backup eller andre "gammeldags" backupprogrammer kan fx være den bedste løsning, hvis du har et almindeligt modem, hvor du betaler minuttakst, eller hvis du betaler efter dit trafikforbrug.

Moderne backup

Den moderne måde at lave backup på er både nemmere og mere sikker. Du installerer et program, der automatisk ligger i baggrunden og kopierer de ønskede data over til en tjeneste på internettet. Nogle tjenester fungerer som gammeldags backup, hvor du blot er lidt mere sikret, fordi dine data ligger på internettet. Andre er topmoderne tjenester, der giver dig en række meget smarte fordele.

De moderne tjenester giver dig adgang til dine data fra smartphones og tavlecomputere - eller en hvilken som helst computer i verden, bare du har forbindelse til internettet. Du kan dele udvalgte filer med andre, så de blot får tilsendt et downloadlink i stedet for, at du skal sende store filer i mails eller brænde DVD'er. Og du kan synkronisere udvalgte mapper, så du altid har de samme filer liggende på flere forskellige computere, smartphones m.m.

Jeg har lavet en sammenligning af online backup-tjenester, hvor du kan finde en tjeneste, der passer til netop dit behov. Priserne starter ved gratis, hvis du kun vil have gemt nogle få GB data, og ellers kan du få lavet smart backup af alle dine billeder, musik, film, dokumenter og andre vigtige data for nogle få hundrede kroner om året.

Ceren Backup

Ceren Backups ikon i meddelelsesområdet

Når du starter Ceren Backup, åbnes programvinduet ikke. I stedet placeres en ikon i meddelelsesområdet ved uret. Dobbeltklik på ikonen for at åbne programvinduet.

Indstilling af Ceren Backup

Du kan med fordel ændre et par af programmets indstillinger.

Menu til at åbne indstillinger

Ceren Backup indeholder en timer-funktion som automatisk holder øje med, hvornår der skal laves en sikkerhedskopiering, men den virker selvfølgelig kun, hvis du har husket at starte programmet. Det kan derfor være en fordel, at lade programmet starte sammen med Windows. Klik på Options, og vælg Preferences.

Indstillingsvindue

Sæt flueben ud for Load with Windows. Fjern eventuelt fluebenet ud for Show splash screen, hvis du vil slippe for programmets opstartsbillede. Klik på Ok.

Sådan opretter du en sikkerhedsopgave

Knap til at åbne konfigurationsvinduet

Klik på New for at åbne konfigurationsvinduet til en sikkerhedsopgave.

Indtastningsfelt til navn på kopieringsjobbet

Skriv et navn for kopieringsopgaven i feltet ud for Job name.

Dialogboks til at vælge mappe
Knap til at tilføje mappe

Hvis du vil kopiere mange filer fra en mappe, skal du klikke på Add folder og markere den ønskede mappe i oversigten. Du har mulighed for at benytte jokertegn, så du for eksempel kan vælge kun at kopiere alle mp3-filer i mappen ved at skrive *.mp3 i jokerfeltet eller alle dokumenter ved at skrive *.doc. Klik på Ok. Gentag processen, hvis du vil tilføje flere mapper eller filtyper til sikkerhedskopieringen.

Felt til at medtage undermapper

Hvis du har inddelt din musik i forskellige undermapper med hver sin kunstner, behøver du ikke vælge hver mappe for sig. Du kan nøjes med at vælge hovedmappen og så sætte flueben ud for Include sub folders, så medtages undermapper automatisk i kopieringen.

Knap til at tilføje filer

Vil du have kopieret en enkelt eller nogle få bestemte filer, skal du klikke på Add files.

Dialogboks til at vælge filer

Find og marker en eller flere filer i Åbn-vinduet. Du kan markere flere filer ad gangen ved at holde Ctrl-tasten nede, mens du markerer de ønskede filer. Afslut ved at klikke på Åbn.

Knap til at fjerne mapper eller filer

Vil du fjerne en mappe eller en fil fra oversigten, skal du blot markere den og klikke på Remove.

Felt til kun at opdatere nye filer

Sætter du flueben ud for Update only newer files, bliver kopieringen mere intelligent. Første gang kopieres alle filer efter dine forskrifter, efterfølgende kopieres kun nye filer, eller filer, der er ændret siden forrige sikkerhedskopiering. Denne funktion har dog kun betydning, hvis sikkerhedskopieringen har samme navn, se også under navngivning af sikkerhedskopier.

Omskiftning til at fravælge filer

Du har mulighed for at tilføje undtagelser. Det er meget praktisk, hvis du for eksempel har en mappe med dokumenter, hvor du ikke vil have dem alle kopieret. Tilføj først mappen og eventuelt den ønskede filtype som beskrevet i det ovenstående. Klik på Files to exclude, klik herefter på Add folder og vælg den samme mappe i oversigten. Brug jokerfeltet til at frasortere filer, for eksempel brev*.doc for at undgå kopiering af dokumenter hvis navn begynder med brev.

Klik på Files to backup, hvis du vil tilføje flere mapper eller filer, der skal kopieres.

Navngivning af sikkerhedskopi

Du kan vælge at gemme en enkelt sikkerhedskopi, eller du kan vælge at få oprettet en række sikkerhedskopier. Det sidste er en fordel, hvis du for eksempel vil kunne vælge mellem flere forskellige versioner af rapporten til chefen. Har du valgt at få sikkerhedskopieret rapporten hvert kvarter, og du skrev noget for en time siden, som du senere slettede, men nu har fundet ud af, at du alligevel gerne vil bruge, er det blot at gå tilbage til den rette sikkerhedskopi og genskabe dokumentet.

Vil du oprette en enkelt sikkerhedskopi, der overskrives med nye ændringer, skal du angive et entydigt navn i feltet ud for Save file as, for eksempel Musik. Vil du oprette en række sikkerhedskopier, kan du benytte funktionen til at indsætte dato og klokkeslæt i navnet - klokkeslættet er kun nødvendigt, hvis du laver mere end en sikkerhedskopi om dagen.

Felt til at navngive sikkerhedskopien

En række sikkerhedskopier af dokumenter kan for eksempel navngives ved at skrive Dokumenter %y-%m-%d klokken %h%n. På linjen under skrivefeltet, kan du se, hvordan navnet kommer til at se ud. Du kan ikke bruge tegn som : og . i navnet.

Billede af felt til at angive antal kopier

Hvis du ikke har rigelig harddiskplads, kan du begrænse antallet af kopier ved at sætte flueben ud for Keep the maximum number of copies to, og så angive det maksimale antal kopier du vil have i antalfeltet.

Mappeikon til at vælge hvor sikkerhedskopien skal gemmes

Klik på mappe-ikonen, og marker den mappe som sikkerhedskopierne skal gemmes i.

Automatisk sikkerhedskopiering

Felter til at vælge kopieringstidspunkter

Vælg i rullemenuen ud for Frequency, om sikkerhedskopieringen skal foretages dagligt (daily), ugentligt (weekly) eller månedligt (monthly). Vælger du ugentligt, skal du sætte flueben ud for den ønskede ugedag, og vælger du månedligt, skal du skrive den ønskede dato.

Du kan vælge tidspunkt via rulleknapperne under Start Time og End Time - vær opmærksom på, at tidsformatet er det engelske med AM og PM. AM er fra klokken 00.00 til 12.00, mens PM er fra 12.00 til 24.00. Klik i feltet for timer, minutter eller AM/PM, før du klikker på rulleknapperne.

Rullemenuen under Repeat every gør det muligt at lave flere sikkerhedskopier med fast tidsinterval på en enkelt dag. Det kan være praktisk, hvis du vil gemme flere udgaver af et dokument, som du skriver på. Vælg minutter (Minutes) eller timer (Hours) i rullemenuen, og skriv det ønskede tidsinterval i antalsfeltet til venstre.

Komprimer med adgangskode

Felt til at vælge komprimering

I rullemenuen ud for File Type skal du vælge kompressionsmetode. Vælger du zip-formatet får du mulighed for at forsyne sikkerhedskopien med en adgangskode, så uvedkommende ikke kan udpakke kopierne. Brug skydeknappen til at fastsætte, hvor meget sikkerhedskopien skal komprimeres. Jo mere komprimering du vælger, jo længere tid tager sikkerhedskopieringen, til gengæld fylder kopien mindre på harddisken. Skriv en eventuel adgangskode i feltet under Password. Læs eventuelt artiklen De rette kodeord om, hvordan du vælger kodeord som er svære at knække.

Afslut konfigurationen

Klik på Ok, når du er færdig med dine valg.

Sådan styrer du kopieringsjobbene

Programmet giver dig en oversigt over dine kopieringsjobs.

Ceren Backups kontrolvindue

Du kan slette et kopieringsjob ved at markere det og klikke på Delete. Klikker du i stedet på Configure, får du mulighed for at ændre indstillingerne til jobbet. Som udgangspunkt er den automatiske kopiering slået til for de enkelte jobs, og Enabled-knappen er derfor trykket ind. Klik på knappen, hvis du vil slå den automatiske kopiering fra. Ikonen ud for jobbet ændres så fra et flueben til et indkørsel forbudt-ikon. Vil du starte kopieringen manuelt, skal du klikke på Run now. Klikker du på History åbnes et vindue, hvor du kan finde en oversigt over, hvornår de forskellige kopieringsjob har været udført, og om der var problemer. Se længere nede, hvordan du bruger Restore.

Minimeringsknap

Klikker du på Exit lukkes programmet. Hvis du vil have udført kopieringsjobs automatisk, skal du i stedet minimere programmet ved at klikke på minimeringsknappen.

Sådan genskaber du filer fra en backup

Er uheldet ude, er det heldigvis nemt at genskabe en fil fra en backup

Vindue til at vælge sikkerhedskopi
Åbn-knappen
Restore-knappen

Klik på Restore. Klik på mappe-ikonen, find og marker den ønskede sikkerhedskopi, og klik på Åbn.

Vindue med liste over de kopierede filer

Hvis du kun vil genskabe nogle af filerne, skal du sætte flueben ud for disse. Vil du genskabe alle filer, kan du nøjes med at sætte flueben ud for Restore all files.

Dialogboks til at skrive adgangskode

Hvis sikkerhedskopien er forsynet med adgangskode, skal du klikke på Password, og indtaste koden.

Marker den mappe, hvor filerne skal pakkes ud. Du kan eventuelt oprette en ny undermappe i den markerede mappe ved at skrive det ønskede navn på mappen i feltet under New folder name og klikke på Create folder. Hvis du sætter flueben ud for Create folder structure, får du genskabt den mappe-struktur som de oprindelige filer lå i, det vil sige inklusiv eventuelle undermapper.

OBS! Vær forsigtig med at sætte flueben ud for Overwrite existing files. Hvis du pakker sikkerhedskopierne ud i samme mappe som de originale filer, og du har ændret i de originale filer siden forrige sikkerhedskopiering, slettes ændringerne.

Klik på Restore for at genskabe filerne.