Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Download

TweakUI fylder 147 KB. Du finder programmet i download-oversigten til højre på Microsofts side om TweakUI.

Nem installation

TweakUI leveres som en selvudpakkende fil, du blot skal dobbeltklikke på for at starte installationen. Du kan eventuelt finde hjælp til download og installation i installationsguiden.

Husk indstillinger

Skriv dine ændringer ned på et stykke papir, så du altid kan vende tilbage til de tidligere indstillinger, hvis du senere skulle fortryde en ændring.

Trin for trin:

Skræddersy
Windows

Sådan bruger du TweakUI

TweakUI giver adgang til utallige skjulte indstillinger i Windows, langt flere end der er plads til at beskrive her i trin for trin-guiden. Guiden beskæftiger sig derfor kun med de mest brugbare indstillinger.

Indstillingsvindue

Indstillingerne foretages i et indstillingsvindue, hvor du i venstre side har en oversigt, hvor indstillingerne er opdelt i forskellige emner. Du kan få vist underemner ved at klikke på + ud for et emne. Øverst til højre foretages de forskellige indstillinger, og nederst vises en engelsk tekst, der forklarer, hvad de enkelte indstillinger betyder.

Fælles for alle indstillinger er, at de får effekt, når du klikker på Apply på de enkelte sider, eller når du lukker for TweakUI ved at klikke på OK.

Sådan startes TweakUI

Menu til at starte TweakUI

Klik på Start-knappen, Alle programmer, Powertoys for Windows XP, TweakUI.

Hurtigere XP

Generelt-siden

På siden General har du mulighed for at fjerne en række funktioner og effekter. Hvis du har en langsom computer, kan du med fordel slå nogle af øjenguf-funktionerne fra, så systemet reagerer hurtigere. Du kan for eksempel slå animationer og den langsomme fading af menuer fra ved at fjerne fluebenene ud for de punkter, der indeholder ordene animation eller fading.

Hold programmer i baggrunden

Fokus-valg

Nogle programmer har en dårlig vane med at poppe frem i forgrunden, når de er færdige med en opgave. Det gælder for eksempel Internet Explorer, når den er færdig med at hente en hjemmeside. Klik på Focus. Med et flueben ud for Prevent applications... er det slut med den slags unoder, i stedet blinker programmets knap i proceslinjen for at fortælle, at det er færdigt med en opgave. Hvis knappen skal blinke, indtil du klikker på den, skal du sætte mærke ud for Flash taskbar button until I click on it, men du er normalt bedre stillet ved at knappen kun blinker få gange, og i så fald skal du i stedet sætte mærke ud for Flash taskbar button, og så bruge rulleknapperne til at vælge, hvor mange gange, der skal blinkes.

Bedre programskift

Bedre programskift

Når du trykker på tasterne ALT og TAB, vises et vindue med en oversigt over alle åbne programmer og mapper. Du kan ændre størrelsen på oversigten, klik på Alt+Tab og ændr størrelsen ved hjælp af rulleknapperne. Ud for Rows ændrer du antallet af rækker og ud for Columns ændrer du antallet af kolonner.

Bedre styr på musen

Bedre styr på musen

Når du holder musen hen over et menupunkt, åbnes undermenuer automatisk. Under Mouse kan du ændre, hvor hurtigt undermenuen skal åbnes ved hjælp af skydepilen. Højreklikker du på testikonen får du en åbnet en menu, hvor du kan teste, om hastigheden er passende. Du kan bruge rulleknapperne ud for Double-click til at fastsætte, hvor tæt på hinanden to klik skal være før de opfattes som et dobbeltklik - her er tale om afstanden mellem de punkter der klikkes på, ikke klikhastigheden som kan indstilles i museegenskaberne i Kontrolpanelet. Du kan også ændre, hvor følsom trækfunktionen skal være. Hvis du ofte kommer til at flytte ikoner ved en fejl, kan du vælge et højere tal ud for Drag. Ændringer af de to funktioner kan afprøves på testikonen.

Arbejd i baggrunden

Arbejd i baggrunden

X-Mouse er en funktion, som du enten vil elske eller hade. Klik på X-Mouse. Hvis du sætter flueben ud for Activation follows mouse, vil det vindue, du holder musen hen over, blive det aktive vindue. Du behøver altså ikke klikke på vinduet for at gøre det aktivt. Men selvom vinduet bliver aktivt, forbliver det i baggrunden. Det betyder for eksempel, at du kan skrive i et dokument, mens du finder oplysninger på en hjemmeside, som ligger ovenover dokumentet. Det kan være yderst praktisk, men til gengæld skal du være mere opmærksom på, hvor musen befinder sig, så det vindue, du arbejder i, ikke bliver inaktivt.

Sætter du flueben ud for Autoraise when activating ændres funktionen, så det vindue musen holdes hen over bliver aktivt og samtidig bringes frem i forgrunden. Ud for Activation delay kan du angive i millisekunder, hvor lang tid musen skal holdes over et vindue, før det bliver aktivt. Indtil du vænner dig til funktionaliteten, kan det være en fordel at angive et højt tal, som for eksempel 1000, så musen skal holdes over et vindue i et sekund, før det bliver aktivt. Dermed undgår du at få aktiveret uønskede vinduer ved en fejl, når musen bevæges hen over skærmen.

Mange småindstillinger

Instilling af brugerfladen

Med et klik på Explorer får du adgang til en række småindstillinger i brugerfladen ved at fjerne eller sætte flueben. Vær opmærksom på, at nogle af indstillingerne kun virker i en engelsk udgave af Windows XP, og at nogle først virker efter en genstart af computeren. Det vil kræve alt for meget plads at gennemgå betydningen af samtlige valg, du får derfor blot en kort forklaring til de enkelte punkter. Du kan så selv prøve dig frem, om de enkelte indstillinger er noget for dig. Rækkefølgen er den samme som i TweakUI:

 • Vis menupunktet Hjælp og support i startmenuen.
 • Vis menupunktet Log af i startmenuen.
 • Vis menupunktet Seneste dokumenter i startmenuen.
 • Tillad webelementer på Skrivebordet.
 • Slet oversigten over senest åbnede dokumenter, når computeren lukkes.
 • Ignorer fejlagtige dobbeltklik, hvis Windows er sat til at benytte enkeltklik i stedet for dobbeltklik.
 • Slå blød rulning til i Stifinderen og andre programmer.
 • Slå specielle Windowstaster på tastaturet til
 • Lås webelementer på Skrivebordet, så de ikke kan ændres.
 • Hold øje med senest åbnede dokumenter, der kan vises i mange programmers filmenu.
 • Hold øje med brugen af netværkssteder.
 • Behandl forbundne filer ens. Det betyder, at hvis du sletter en hjemmeside, du har gemt, slettes de gemte billeder fra hjemmesiden også.
 • Tilføj teksten Genvej til i navnet på genvejsikoner.
 • Tilføj menupunktet Krypter på højrekliksmenuer for filer og mapper.
 • Vis andre computere i en arbejdsgruppe på et lokalt netværk.
 • Vis mappen Hyperlinks i Internet Explorers Foretrukne.
 • Vis mappen Dokumenter, hvis du har valgt klassisk visning af startmenuen.
 • Vis mappen Billeder, hvis du har valgt klassisk visning af startmenuen.
 • Vis mappen Netværkssteder, hvis du har valgt klassisk visning af startmenuen.
 • Vis den klassiske søgefunktion i Stifinder.
 • Vis den klassiske søgefunktion i Internet Explorer.
 • Bedre sortering af filnavne.
 • Ændr virkning af tabulatortasten i formularfelter.

Fjern genvejspil

Fjern genvejspil

Hvis du ikke bryder dig om den lille genvejspil på genvejsikoner, kan du ændre den eller helt fjerne den. Klik på Shortcut. Du kan vælge en mindre synlig pil ved at sætte mærke ud for Light arrow, fjerne pilen helt ved at sætte mærke ud for None eller vælge et andet symbol ved at sætte mærke ud for Custom og klikke på Change. Resultatet kan ses på ikonen under After.

Større billedminiaturer

Større billedminiaturer

Du kan ændre størrelsen på billedminiaturer og deres kvalitet. Klik på Thumbnails. Kvaliteten ændres ved hjælp af skydepilen. Jo højere kvalitet, des mere vil filen fylde i computerens hukommelse. Du kan desuden ændre størrelsen på miniaturerne med rulleknapperne ud for Size. Jo større miniature, des mere vil filen fylde i computerens hukommelse.

En ændring af kvaliteten vil kun gælde for nye miniaturer, mens de eksisterende vil beholde deres nuværende billedkvalitet. Størrelsen ændres også på eksisterende miniaturer, men har du en mappe med billeder åben, skal du lukke og genåbne den, før ændringen træder i kraft.

Omproggrammér tastaturet

Omproggrammér tastaturet

Nogle tastaturer er forsynet med ekstra taster til forskellige funktioner. TweakUI lader dig ændre deres funktion, så en Lommeregner-tast for eksempel i stedet kan åbne Word. Klik på Command Keys. Marker den ønskede tast, og klik på Change.

Slå tast fra eller vælg ny funktion

Slå tasten fra ved at sætte mærke ud for Do nothing, eller sæt mærke ud for Run a custom program..., og skriv stien til det ønskede program ud for Target. Det kan for eksempel være C:\Programmer\Microsoft Office\Office10\Winword.exe. Afslut ved at klikke på OK. Dit tastatur har sandsynligvis ikke alle de angivne taster, og du kan også risikere at have taster som ikke kan ændres af TweakUI.

Bedre dialogbokse

Bedre dialogbokse

Du kan selv bestemme, hvilke mapper du vil have vist i dialogboksene til at åbne eller gemme filer. Du kan vælge op til fem forskellige mapper. Klik på + ud for Common Dialogs, og marker Places Bar. Du kan vælge forskellige systemmapper via rullemenuerne, eller du kan skrive stien til en ønsket mappe i et af felterne.

Nye mappe-genveje i Gem-boksen

Resultatet af ovenstående valg, kan ses på dette billede.

Yderst til venstre er der nu tre genveje. Skrivebord og Dokumenter som er standard i Windows, og så mappen Programmer som blev tilføjet ved at angive stien C:\Programmer ovenfor.

Fjern ballon-pop opper

Fjern ballon-pop opper

Nogle elsker dem, andre hader dem, de små gule pop op-bobler, der med ujævne mellemrum dukker op over meddelelsesområdet ud for Windows-uret. Med TweakUi bestemmer du selv, om du vil have dem. Du fjerner dem ved at klikke på Taskbar and Start menu, og fjerne fluebenet ud for Enable balloon tips. Fjerner du fluebenet ud for Show taskbar notification icons, slipper du også for de ikoner, der normalt dukker op sammen med pop op-boblerne.

Skræddersy gruppering

Skræddersy gruppering

Når du har mange åbne vinduer, grupperer Windows XP ikonerne i proceslinjen nederst på skærmen for at spare på pladsen. Du kan bestemme hvilke programmer, der først skal grupperes. Klik på Grouping. Sæt mærke ud for Group least used..., hvis de mindst brugte programmer skal grupperes først. Hvis programmet med de fleste åbne vinduer - typisk åbne mapper - skal grupperes først, skal du sætte mærke ud for Group applications.... Du kan også fremtvinge en gruppering ved at sætte mærke ud for Group any application..., og så bruge rulleknapperne til at angive, hvor mange vinduer et program skal have åbnet, når en gruppering skal gennemtvinges.

Fjern programmer fra Startmenuen

Fjern programmer fra Startmenuen

Startmenuen indeholder en liste over de mest brugte programmer. Du kan forhindre uønskede programmer i at blive vist på oversigten, så der bliver mere plads til andre programmer. Klik på Start Menu, og fjern fluebene ud for de programmer, du ikke vil have vist.

Skræddersy Skrivebordet

Skræddersy Skrivebordet

Du kan vælge hvilke af de traditionelle Windowsikoner, du vil have vist på Skrivebordet. Klik på Desktop. Sæt flueben ud for de ønskede ikoner. Har du valgt at få vist både Dokumenter og Denne computer, kan du bestemme, hvilken af dem, du vil have placeret øverst på skrivebordet. Klik på First Icon. Sæt mærke ud Dokumenter eller Denne computer.

Bedre højrekliksmenu

Bedre højrekliksmenu

Når du højreklikker i en mappe eller på Skrivebordet, kan du under menupunktet Ny vælge at oprette forskellige dokumenter eller filer. TweakUI lader dig fjerne eller tilføje menupunkter. Klik på Templates. Fjern menupunkter ved at fjerne fluebenene ud for dem, eller tilføj nye menupunkter ved at klikke på Create-knappen og finde den ønskede filtype. Bemærk, at du kan kun have et eksemplar af hver filtype.

Bedre søgefunktion i Internet Explorer

Bedre søgefunktion

Du kan bruge forskellige søgetjenester direkte i adresselinjen i Internet Explorer. Besøg først den ønskede søgetjeneste, for eksempel Google, og søg på ordet test. Marker adressen i adressefeltet, højreklik, og vælg Kopier.

Angiv søge-tegn og indsæt adresse

Klik på Search, og klik derefter på knappen Create. Ud for Prefix skal du skrive et ord eller bogstav, der bruges til at identificere søgetjenesten, for eksempel G for Google. I feltet ud for URL skal du indsætte den kopierede adresselinje, det gør du ved at højreklikke i feltet og vælge Sæt ind.

Erstat ordet test med %

Find ordet test i linjen og udskift det med %s. Klik på OK. Vil du søge i Google efter elefant, skriver du blot G elefant i Internet Explorers adressefelt, hvorefter du trykker på ENTER.

Automatisk logon

Automatisk logon

Hvis du gerne vil slippe for logon-skærmen, når du starter computeren, kan du få XP til automatisk at logge på. Klik på + ud for Logon, og klik derefter på Autologon. Sæt flueben ud for Log on automatically.... Skriv dit brugernavn, hvis det ikke allerede står i feltet ud for User name. Bruger du kodeord, når du logger dig på, skal du klikke på knappen Set Password og skrive dit kodeord i begge felter.