Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne
Hjemmesider med KompoZer

Hjælp på tryk

Jeg har skrevet et hæfte om KompoZer, hvis du foretrækker at have hjælpen til programmet på tryk. Hæftet indeholder de fleste af trin for trin-guiderne på disse sider samt en hel masse mere. Du kan læse mere om hæftet og finde en indholdsfortegnelse på Libris' hjemmeside. Hæftet er på 80 sider og koster 69 kroner.

logo
Trin for trin

Brug en skabelon

Du kan oprette en skabelon, hvor en del af indholdet er låst, så det ikke overskrives ved en fejl.

KompoZer indeholder en funktion, der gør det muligt at lave en skabelon, der kan bruges som udgangspunkt, når du laver nye sider. Indholdet i skabelonen er som udgangspunkt låst, og du skal så blot låse de områder op, som det skal være muligt at ændre i. Det betyder fx, at du kan lade mere uerfarne brugere lave en ny side, uden du risikerer, at de ødelægger noget, eller du kan forhindre dig selv i at ødelægge noget ved en fejl.

Det er dog muligt at omgå låsen, hvilket både kan være en fordel og en ulempe. Se afsnittet Rediger låst indhold.

Sidens indhold:   

Sådan opretter du en skabelon   

Inden du kan oprette en skabelon, skal du først have lavet den side, som skabelonen skal laves ud fra. Åbn herefter siden i KompoZer.

Åbn sidens egenskaber

Klik på menupunktet Formater, og vælg Sidens titel og egenskaber.

Sæt flueben

Sæt flueben ud for Denne side er en skabelon, og klik på OK.

Gør et område redigerbart   

Som udgangspunkt er alt indhold i en skabelon låst. Du skal derfor definere de områder, der skal kunne redigeres i. Et redigerbart område er et område, der er placeret i en tag. Det kan fx være et tekstafsnit eller en boks på siden. bemærk dog, at indholdet er ikke låst, før du har gemt skabelonen og derefter åbnet den som beskrevet i afsnittet Sådan bruger du en skabelon.

Højreklik på taggen

Klik i et område, som det skal være muligt at redigere. I statuslinjen nederst i programvinduet, kan du se en række tags i stil med <body><div><p> . Højreklik på taggen længst til højre. En menu åbnes, klik på Skabeloner, og vælg Gør redigerbart fra undermenuen.

På ovenstående billede er der tale om et tekstområde, der ligger i taggen <p>. Skulle hele den omliggende boks gøres redigerbar, skulle der i stedet have været højreklikket på taggen lige før, i dette tilfælde <div>.

Navngiv det redigerbare område

En dialogboks åbnes. Angiv et navn til området, fx Tekst.

Sætter du flueben ud for Området er valgbart, kan det slettes. Med et flueben ud for Området kan gentages, har du mulighed for at lave en kopi af det, og sætter du flueben ud for Området kan flyttes, kan du flytte det til en anden placering på siden.

Klik på OK for at lukke dialogboksen.

Området er markeret og forsynet med et faneblad

Ikoner viser, om området kan slettes eller kopieres

Området er nu omkranset af en stiplet linje og forsynet med et faneblad. Har du valgt at gøre området valgbart, er fanebladet forsynet med et lille lukkekryds. Klikker du på det, slettes området. Har du valgt, at det kan gentages, forsynes fanebladet med en kopi-ikon. Klikker du på den, indsættes en kopi af området lige efter det aktuelle område. Det nye område er valgbart, og kan dermed slettes igen.

Du får ingen ekstra ikon på fanebladet, hvis du har valgt, at elementet skal kunne flyttes. Du kan flytte elementet ved at tage fat i fanebladet med venstre museknap og flytte det til den ønskede placering.

Gem skabelonen   

Gem skabelonen

Når du er færdig med at oprette redigerbare områder, skal skabelonen gemmes. Klik på Filer, vælg Gem eller Gem som, og giv skabelonen et sigende navn. Siden gemmes som en HTML-skabelon, og får filtypen mzt.

Du kan også gemme skabelonen på dit webhotel ved at klikke på Filer, Overfør som. Husk at give filen et andet navn end de eksisterende filer på serveren. Filtypen skal være html.

Hvis du ikke har ændret i indholdet på siden, men blot har gjort nogle områder redigerbare, kan du vælge at overskrive den eksisterende side på serveren. Men det er dog ikke en løsning, jeg anbefaler. Fanebladene og markeringen af de redigerbare elementer vil ganske vist være usynlige for de besøgende på siden, men siden kan ikke validere, eftersom den benytter tags, som ikke er en del af nettets standarder. Læs mere om validering.

Hvis du vil overskrive den eksisterende side på serveren, skal du klikke på Overfør eller Overfør som, og så angive det eksisterende filnavn.

Sådan bruger du en skabelon   

Åbn en skabelon

Klik på Filer, Ny. Alternativt kan du klikke på pilen til højre for ikonen Ny og vælge Flere indstillinger.

Angiv siden, der skal bruges som skabelon

Sæt mærke ud for Et nyt dokument baseret på en skabelon. I feltet nedenunder kan du enten angive en adresse på en hjemmeside, der skal bruges som skabelon, eller du kan klikke på mappeikonen og finde siden på din egen computer.

Klik på Opret.

Rediger siden

Alt indhold på siden er låst, undtagen de områder du tidligere har låst op. Rediger den ønskede tekst, billeder osv. Når du har foretaget de ønskede ændringer på siden, kan du gemme den lokalt ved at klikke på menupunktet Filer og vælge Gem som.

Du kan også overføre siden til et webhotel ved at klikke på ikonen Overfør. Når du redigerer en almindelig side, og derefter overfører den, vil den overskrive originalen på serveren. Når du henter siden som en skabelon, overskrives originalen derimod ikke, du skal i stedet angive et filnavn, inden filen overføres. Vær opmærksom på, at du ikke angiver et eksisterende navn, for så vil der selvfølgelig blive overskrevet.

Rediger låst indhold   

Som udgangspunkt er al indhold i en skabelon låst, medmindre du gør det redigerbart. Det er muligt at omgå låsningen, hvilket fx kan være en fordel, hvis du undtagelsesvis skal ændre noget af det låste indhold. Men det kan selvfølgelig også være en ulempe, fordi man ved et uheld kan komme til at omgå låsningen.

Du kan ikke markere låst indhold med musen, og du kan ikke placere markøren i det. Men hvis du bruger højre museknap i stedet for den venstre, er det faktisk muligt at placere markøren i et låst område. Du kan ikke flytte markøren, men du kan fx tilføje eller slette tekst. Det er også muligt at flytte eller kopiere tekst fra et redigerbart område til et låst område ved at markere den ulåste tekst og trække den med musen til et låst område.

Hvis du vil foretage større ændringer i låste elementer, kan du placere markøren i dem via et højreklik. Du kan herefter gøre elementet redigerbart via taggen i statuslinjen som beskrevet ovenfor.


Download

KompoZer fylder knap 7 MB. Download KompoZer fra MozillaDanmarks hjemmeside.

Trin for trin-guiderne hjælper dig godt i gang med at bruge KompoZer.