Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Hjælp på tryk

Se artiklen om KompoZer.

logo
Trin for trin

Værktøj

Her gennemgås betydningen og brugen af de forskellige knapper og elementer på værktøjslinjen og formateringslinjerne.

De tre værktøjslinjer

KompoZer er forsynet med en værktøjslinje og to formateringslinjer. Du har mulighed for at tilføje eller fjerne knapper og elementer, hvilket du kan læse mere om i guiden Tilpas KompoZer. På denne side gennemgås alle knapper og elementer, både dem der er synlige som standard, og dem du kan tilføje.

Sidens indhold:   

Værktøjslinjen   

Knap til at åbne ny side Åbn ny side i et nyt faneblad. Klikker du på pilen, kan du vælge at få åbnet siden i et nyt vindue i stedet. Pilen giver dig også adgang til flere indstillinger, hvor du fx kan vælge dokumenttypen eller en skabelon.
Knap til at åbne html-fil Åbn en html-fil, der ligger på din egen computer. Hvis du vil åbne en hjemmeside på internettet, skal du bruge sitemanageren (hvis det er din egen side). Andres sider kan åbnes via menupunktet Filer, Åbn websted.
Knap til at gemme siden lokalt Gemmer siden på din egen computer.
Knap til at overføre siden Overfører siden til en server på internettet, så andre kan se den. Et overførselsvindue åbnes, det kan du finde hjælp til i guiden til sitemanageren.
Knap til at vise siden i browseren Viser siden i din browser.
Knap til at fortryde seneste ændring Fortryd seneste ændring.
Knap til at fortryde den seneste fortrudte ændring Fortryd den seneste fortrudte ændring.
Knap til at oprette et anker Opret et anker. Et anker er et internt link på en side, det vil sige, du fx kan linke fra bunden af en side til toppen af siden. Du kan læse, hvordan du opretter og bruger et anker på Små tips og tricks-siden.
Knap til at oprette et link Opret et link. Læs, hvordan du opretter links på siden Den nemme start.
Knap til at indsætte et billede Indsæt et billede. Læs, hvordan du indsætter et billede i guiden Den nemme start.
Knap til at indsætte en tabel Indsæt en tabel.
Knap til at indsætte en formular Indsæt en formular. Klikker du på pilen, kan du indsætte forskellige formularfelter.
Knap til at åbne css-editoren Åbn den indbyggede css-editor, CaScadeS.
Knap til stavekontrol Åbn stavekontrollen.
Knap til at udskrive siden Udskriv siden.
Knap til at indsætte linje Indsæt vandret linje. Du kan læse mere om, hvordan du indsætter en linje, samt hvordan du ændrer farve og udseende på linjen på siden Små tips og tricks.
Knap til at søge på siden Søg efter tekst på siden. Du kan også erstatte tekst, så du fx nemt kan erstatte alle forekomster af et bestemt ord.
Knap til at klippe Klip den markerede tekst eller det markerede billede væk. Samtidig kopieres det til udklipholderen, så det kan indsættes et andet sted.
Knap til at kopiere Kopier den markerede tekst eller det markerede billede til udklipholderen, så det kan indsættes et andet sted.
Knap til at indsætte Indsætter indholdet i udklipholderen på markørens plads.

Formateringslinjerne   

Rullemenu til at vælge skrift-art

Rullemenu til at vælge mellem forskellige teksttyper, fx almindelig tekst og overskrifter.

Rullemenu til at vælge stilklasse

Rullemenu til at vælge foruddefinerede stilklasser i et internt eller eksternt stilark. Det er muligt at oprette stilklasser, der kan ændre en lang række egenskaber på et element på én gang. Du kan fx lave en stilklasse, der gør den markerede tekst rød, mens baggrunden ændres til grå. Desuden midterstilles teksten, samtidig med at den gøres større og fed. Læs mere om brugen af rullemenuen og stilklasser på siden om stilark. Der kan du også læse, hvorfor det kan være en fordel at bruge stile til fx fed skrift, højrejustering af teksten og andre formateringer i stedet for at bruge knapperne i formateringslinjerne.

Fremhæv skriftsikoner

Fremhæv skrift og kraftigere fremhævning. Normalt vil fremhævet skrift svare til kursiv skrift, mens kraftigere fremhævning vil svare til fed skrift.

Liste-ikoner

Liste med eller uden tal.

  1. Klik på den ønskede knap for at starte listen.
  2. Tryk på Enter-tasten for at oprette et nyt punkt på listen.
  3. Klik atter på knappen for at afslutte listen.

Alternativt kan du markere en eksisterende tekst, der går over flere linjer, og derefter klikke på en af de to liste-knapper. Der oprettes så en liste med de markerede linjer.

Knapper til tekstind- og udryk

Indryk til højre og fortryd indryk til højre. Indrykningen er en tabulatorfunktion, der rykker teksten 40 pixel til højre, hver gang du klikker på knappen.

Definitionslisteknapper

En definitionsliste minder lidt om almindelige lister. Klik på den første knap, og en definitionsliste oprettes. Skriv et ord eller en sætning. Tryk på Enter-tasten, og skriv så forklaringen på ordet eller sætningen. Tryk på Enter for at skrive et nyt ord eller sætning, osv. Klik på den første knap for at afslutte listen. Et eksempel:

Definitionsliste
En liste hvor du fx kan skrive et ord eller et begreb, mens forklaringen står lettere forskudt på en linje nedenunder.
Lagværktøj

Lagværktøj. Det er muligt at placere indholdet på en side i forskellige lag, der kan overlappe hinanden mere eller mindre. De tre knapper slår lag til og flytter det valgte lag fremad eller bagud på skærmen.

Lagværktøjer

Flere lagværktøj. Du kan hæfte et lag til en bestemt placering. Markerer du fx et lag og klikker på centrer-knappen, vil laget altid være centreret på siden, uanset hvilken browserstørrelse den besøgende bruger. Du kan dog kun centrere vandret, ikke lodret.

Rullemenu med skrifttyper

Vælg skrifttype. Vælger du Variabel bredde, bruges standard-skrifttypen i den besøgendes browser.

Farveværktøjer

Farveværktøjer. Du vælger farve ved at klikke i farvefelterne eller på pennen. Det forreste farvefelt (her sort) bruges til at vælge tekstfarve. Det bageste farvefelt (her hvidt) bruges til at vælge baggrundsfarve på et helt element, det kan være hele siden, baggrunden i en tabelcelle eller et tekstafsnit. Bemærk, at hvis du har valgt et baggrundsbillede til elementet, vises baggrundsfarven ikke. Pennen bruges til at vælge baggrundsfarve på et tekstudsnit, fx hvis du vil markere et enkelt ord.

Skriftstørrelsesknapper

Skriftstørrelsesknapper til at gøre skriften mindre eller større. Vær opmærksom på, at nogle søgetjenester bruger overskriftskoderne til at indeksere siden. Til overskrifter bør du derfor først og fremmest benytte en overskrift fra tekst-rullemenuen, og hvis størrelsen ikke er som ønsket, kan du eventuelt regulere den med skriftsstørrelsesknapperne eller med en stilregel.

Tekstformatknapper

Vælg tekstformat. B er fed skrift, I er kursiv skrift, mens U er understreget skrift.

Tekstjusteringsknapper

Tekstjustering. Klik på den ønskede knap for at venstrestille teksten, midterstille teksten, højrestille teksten, eller for at lave lige margin i begge sider.

Kantknap

Sætter en kant på et element, det være sig et billede eller en tekst.

Skriveretningsknapper

Skriveretning. Du kan ændre skriveretning, så du skriver fra højre til venstre i stedet for som normalt fra venstre til højre.


Download

KompoZer fylder knap 7 MB. Download KompoZer fra MozillaDanmarks hjemmeside.

Trin for trin-guiderne hjælper dig godt i gang med at bruge KompoZer.