Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne
Hjemmesider med KompoZer

Hjælp på tryk

Jeg har skrevet et hæfte om KompoZer, hvis du foretrækker at have hjælpen til programmet på tryk. Hæftet indeholder de fleste af trin for trin-guiderne på disse sider samt en hel masse mere. Du kan læse mere om hæftet og finde en indholdsfortegnelse på Libris' hjemmeside. Hæftet er på 80 sider og koster 69 kroner.

logo
Trin for trin

Små tips og tricks

På denne side er samlet en række små tips og trick og guider til forskellige funktioner i KompoZer. Du kan fx finde hjælp til at indsætte interne links og kommentarer samt til at lave en indholdsfortegnelse.

Sidens indhold:   

Vælg, flyt og redigér elementer   

Som i et almindeligt tekstredigeringsprogram kan du vælge tekst eller tekst-blokke med et dobbeltklik eller et tredobbelt klik, eller du kan markere teksten ved at trække hen over den med musen. Billeder og en lang række andre elementer markeres med et enkelt klik. Når et element er markeret, kan du flytte det til en anden placering ved at trække det med musen.

Har du flere elementer liggende inde i hinanden, kan det måske være svært at markere det rette element. Heldigvis har du en oversigt over dine elementer i statuslinjen nederst i KompoZer.

Elementoversigt

Klikker du i et element, vises et elementtræ med elementets tag og tags for alle overliggende elementer (en tag er en css- eller html-kode, som fx <a>, der bruges til links). I dette tilfælde er der klikket i et link-element (<a>), der ligger inde i et afsnitselement (<p>), der ligger inde i en boks (<div>), der ligger inde i en anden boks (<div>), osv.

Elementoversigt

Elementtræet er klikbart. Hvis du har klikket i et element som fx et link, er markøren placeret inde i linkteksten. Klikker du på <a> i elementtræet markeres hele elementet, i dette tilfælde hele linkteksten. Dermed kan du nemt markere elementer, som du vil arbejde med. Hvis du vil flytte hele det afsnit, som linket ligger i, skal du blot klikke på afsnits-tag'en (<p>) i statuslinjen. Hele afsnittet markeres, og du kan nu trække afsnittet til den ønskede placering med musen.

Elementoversigten giver dig også nem adgang til at give elementerne forskellige stile, så du fx kan ændre baggrundsfarve, skrifttype osv. på dem. Klik i det ønskede element på selve siden, så du får vist elementtræet i statuslinjen. Du kan nu højreklikke på elementets tag i statuslinjen og vælge stil via højrekliksmenuen. Vær opmærksom på, at dette vil lave en inline stil, der kun virker på det pågældende element på den pågældende side. Du er oftest bedre stillet med at benytte et eksternt stilark, der virker for samtlige elementer og sider. Du kan læse mere om forskellen på interne stile samt internt og eksternt stilark, og hvordan du vælger forskellige stile i guiden til stilark. Guiden fortæller også, hvordan du opretter og bruger bokse.

Billedegenskaber

Vil du ændre egenskaber på et billede, et link, en tabel, en liste og flere andre elementer, kan du dobbeltklikke på dem, så åbnes et vindue, hvor du kan redigere deres egenskaber.

Bemærk, at de valgte egenskaber, som reelt påføres ved hjælp af inline stile, kun gælder for det valgte element. Skal stilen bruges på flere elementer eller sider, er du bedre tjent med at bruge et eksternt stilark, se ovenstående link til stilark-guiden.

Kommentar i koden   

Det er muligt at indsætte kommentarer i koden. En kommentar kan ikke umiddelbart ses på den færdige hjemmeside. Det kan være praktisk at indsætte en kommentar, hvis du skal huske dig selv på noget, fx en kommentar som: Her skal være et link til en side med Emils yndlingslegetøj. Eller hvis du har indsat noget kode manuelt, kan det være meget praktisk at indsætte en kommentar, så du fx senere kan huske, hvor du har fået koden fra, og hvordan den fungerer.

Du skal blot være opmærksom på, at hvis en (nørdet) besøgende på din hjemmeside kigger i kildekoden, kan han se dine kommentarer, så lad være med at skrive noget, andre ikke må læse.

Kommentarvindue
Menu til at indsætte kommentar

Klik på menupunktet Indsæt, og vælg Indsæt kommentar.

Skriv din kommentar i dialogboksen.

Kommentarmærke

En lille ikon på siden viser dig, at der er en kommentar - ikonen kan selvfølgelig kun ses i KompoZer, ikke på den færdige side. Holder du musemarkøren over ikonen, viser en pop op dig starten af kommentaren. Dobbeltklikker du på ikonen, kan du læse og redigere kommentaren. Du kan slette kommentaren ved at højreklikke på ikonen og vælge Slet.

Indsæt php-kode   

Indsat php-kode

Det er også muligt at åbne en dialogboks til indsættelse af php-koder (for mere avancerede brugere), så man ikke behøver skifte til kildekodevisning. Klik på menupunktet Indsæt, og vælg Indsæt PHP-kode. Skriv den ønskede kode i dialogboksen. Bemærk, at der automatisk indsættes start- og slutkode til php, så dem skal du ikke indtaste.

Indsæt vandret linje   

Du kan indsætte en vandret linje, fx hvis du vil adskille indhold fra hinanden. Linjen kan laves i forskellige bredder og farver. Desværre har Internet Explorer, Firefox og Opera valgt at vise linjer forskelligt, så hvis du vil være sikker på et ensartet resultat, skal du tjekke siden i de forskellige browsere. Et alternativ til at indsætte en vandret linje kan være at indsætte en boks på et par pixels højde, men det kan også give forskellige resultater i de forskellige browsere.

Menu til at indsætte vandret linje

Placer markøren, hvor du vil have linjen, klik på menupunktet Indsæt, og vælg Vandret linje. Du skal være opmærksom på, at linjen ikke må indsættes midt i et blok-element som fx et tekstafsnit.

Egenskaber for vandret linje

Dobbeltklik på linjen for at åbne dens egenskaber. Angiv linjens bredde og højde. 3-D-skygger virker ikke ens i de forskellige browserne, og de bevirker fx, at du ikke kan farve en linje i Firefox, medmindre linjen er mere end 2 pixels høj.

Placerer du linjen centreret, vil den vises samme sted i alle browserne, men vælger du højre- eller venstre-justering ignoreres dette af Internet Explorer, der derfor stadig vil vise linjen centreret. Klikker du på Brug som standard, huskes dine valg til fremtidige linjer.

Avancerede egenskaber

Som udgangspunkt er linjen grå, men du kan tilføje forskellige stile, klik på Avanceret. Klik på fanebladet Inlejret stil. Skriv en stil i venstre tekstfelt og angiv dens værdi i det højre. Du kan også angive stile på linjer via css-editoren, læs mere om editoren i guiden til stilark.

Desværre er browserne heller ikke enige om, hvilke stile der kan benyttes på en linje. Du er nødt til at tjekke linjen i de forskellige browsere for at være sikker på, at den vises som ønsket. KompoZer viser linjen, som den vil se ud i Firefox.

Indsæt tekst og billeder fra udklipholderen   

Menu til at indsætte uden formatering

Hvis du har kopieret tekst og billeder fra et dokument i fx Word, kan du indsætte det på to forskellige måder i KompoZer. Som standard indsættes det kopierede med formateringen i behold, det vil sige med overskrifter, fed skrift, billeder osv. Hvis du vil indsætte det kopierede uden formatering, skal du placere markøren det ønskede sted på siden, højreklikke og vælge Indsæt uden formatering.

Du kan indsætte et internt link, der gør det muligt at hoppe fra ét sted på siden til et andet. Du indsætter et anker på bestemmelsesstedet og et link der, hvor der skal hoppes fra. Du kan fx lave et link, der hopper til bestemte afsnit eller fra bunden af siden til toppen.

KompoZer kan automatisk lave ankre til overskrifter, som du har lavet ved hjælp af rullemenuen til valg af teksttype. Vil du linke til en overskrift, behøver du altså ikke selv indsætte en anker, men kan i stedet springe de næste par afsnit over og hoppe ned til afsnittet om indsættelse af link.

Indsæt anker

Anker-knap

Placér markøren, der hvor du vil have ankeret, og klik på anker-knappen.

Egenskabsvinduet for ankre

Skriv et navn i dialogboksen. Bemærk, at du må ikke have flere ankre med samme navn på en side.

Ankermærke

Når ankret er indsat, kan du se en lille ikon på siden - den ses kun i KompoZer, ikke på den færdige side. Holder du musen over ikonen, viser en pop op dig navnet på ankret. Dobbeltklikker du på ikonen, åbnes dialogboksen, så du kan ændre navnet. Du kan slette ankret ved at højreklikke på ikonen og vælge Slet.

Indsæt link

Menu til at vælge anker
Link-knappen

Selve linket indsættes som et almindeligt link. Markér en eksisterende linktekst, eller placer markøren, hvor linket skal være, og klik på knappen Link. Hvis du ikke markerede en eksisterende tekst, skal du skrive en linktekst i skrivefeltet under Linktekst. Klik på rullemenuen under Linkplacering. Du kan se en liste over alle overskrifter på siden samt over de ankre, du har indsat. Vælg det ønskede anker.

Ankre kan også benyttes, når du linker til en anden side. I så fald skal du skrive adressen på siden, efterfulgt af # og ankrets navn. Linket kan fx se sådan ud: http://kimludvigsen.dk/tips-internet-websnedker.php#firefox.

Sådan laver du en indholdsfortegnelse   

Som nævnt ovenfor kan KompoZer automatisk indsætte ankre ved overskrifter. Og det udnyttes i endnu højere grad i funktionen til at lave en indholdsfortegnelse. KompoZer laver en indholdsfortegnelse ved at indsætte ankre ved alle overskrifter, og samtidig lave en liste med links, hvor listen er opdelt efter overskrifternes størrelse. Funktionen er især brugbar på lange sider med mange afsnit.

Vindue til at oprette indholdsfortegnelse

Klik på menupunktet Indsæt, og vælg Indholdsfortegnelse. Normalt angives overskrifter efter deres betydning, så man benytter overskrift 1 (h1) til hovedoverskriften, mens man benytter overskrift 2 (h2) til underoverskriften og overskrift 3 (h3) til mellemoverskrifter. Men du kan selv angive, hvilken vægt de forskellige overskrifter eller andre elementer skal have ved at vælge dem i rullemenuerne ud for de forskellige niveauer.

Du kan angive forskellige stile til de forskellige overskrifter, se mere om stile i guiden til stilark. På det nedenstående billede, har jeg fx valgt at fjerne linkfarven fra overskriften i niveau 1 (Emils første hjemmeside), og jeg har lavet teksten større og med fed.

Sætter du flueben ud for Nummerer alle ..., vises numre ud for de enkelte linjer i indholdsfortegnelsen, ellers vises et mærke. Et flueben ud for Skrivebeskyt ... beskytter indholdsfortegnelsen, så du ikke kan komme til at ændre i den.

Indholdsfortegnelse

Du kan flytte indholdsfortegnelsen til en anden placering ved at trække den med musen, ligesom du trækker andre elementer - se afsnittet Vælg, flyt og redigér elementer. Du kan selvfølgelig også formatere indholdsfortegnelsen, ligesom du formaterer almindelig tekst.

Bemærk dog, at hvis indholdsfortegnelsen er skrivebeskyttet, kan du kun ændre hele fortegnelsen under ét. Du kan for eksempel ikke lave forskellige størrelser og farver på overskrifterne, som det ses på ovenstående billede.

Du kan læse mere om at formatere tekst og fx fjerne understregningen af links i guiden til stilark.


Download

KompoZer fylder knap 7 MB. Download KompoZer fra MozillaDanmarks hjemmeside.

Trin for trin-guiderne hjælper dig godt i gang med at bruge KompoZer.