Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Download

Firefox fyl­der 40 MB. Download Firefox.

Firefox
Trin for trin

Firefox

Firefox indeholder langt flere indstillingsmuligheder end i det almindelige indstillingsvindue.

Sidens indhold:   

Avancerede indstillinger   

Firefox er lavet, så programmet er nemt at benytte for almindelige brugere. Det betyder, at de mere langhårede indstillinger er gemt væk. Men det betyder ikke, at du ikke kan ændre dem. Faktisk kan du ændre stort set alt i Firefox, hvis bare du er nørdet nok. Du behøver dog ikke være supernørd for at kunne ændre de avancerede indstillinger, som jeg gennemgår på denne side.

Men en lille advarsel: Ændrer du noget forkert, risikerer du, at Firefox ikke længere virker korrekt. Lad være med at prøve dig frem med forskellige indstillinger. Lav kun ændringer, som jeg foreslår her, eller som du har læst om på andre hjemmesider.

about:config

Du får adgang til de avancerede indstillinger på en speciel hjemmeside. Skriv følgende i adressefeltet: about:config, og tryk på Enter, eller klik på den grønne pil.

Du får vist en advarsel, klik på knappen Jeg lover at være forsigtig! for at fortsætte til indstillingerne.

Pas på!
Avancerede indstillinger

Du kan bruge feltet Filter til kun at få vist ind­stil­linger med be­stem­te ord eller bog­stavs­kombi­na­tioner. Fel­tet er dyna­misk, så du blot kan begynde at skrive bog­staver, indtil du kun har den/de ønskede ind­stil­linger til­bage. Æn­drin­ger i for­hold til stan­dard­valgene er mar­keret med fed skrift. Det gælder også æn­dringer, der er fore­taget via de al­minde­lige indstillinger.

Du ændrer en indstilling ved at dobbeltklikke på en linje. Indstillinger af typen boolsk kan kun have to forskellige værdier: true eller false, og de vil automatisk skifte til den anden indstilling end den aktuelle ved et dobbeltklik. Dobbeltklikker du på en indstilling af typen heltal eller streng, vil du få åbnet en dialogboks, hvor du kan angive en ny værdi.

Stop animerede billeder   

Dialogboks til at skrive en ny værdi

Som standard vises animationer på hjemmesider igen og igen alt efter, hvad hjemmesiden bestemmer. Du kan i stedet vælge, at animationen kun skal vises én gang, så den ikke tager opmærksomheden fra de andre ting på siden. Skriv image.­ani­ma­ti­on_­mode feltet Filter. Dobbeltklik på linjen, skriv once i dialogboksen, og klik på OK.

Vær opmærksom på, at indstillingen kun gælder for animerede billeder, den gælder ikke for Flash-elementer. Flash-elementer kan bremses med udvidelsen FlashBlock.

Automatisk .dk i adressefeltet   

Hvis du indtaster et ord i adressefeltet og trykker på Enter, søges der på ordet hos Google. Du kan i stedet få Firefox til at påsætte et .dk, så du fx kan besøge Berlingske Tidendes hjemmeside ved at skrive b og trykke på Enter. Skriv keyword.enabled i filter-feltet, dobbeltklik på linjen, så der står False i kolonnen Value.

Hvis du hellere vil have påsat .com, kan det selvfølgelig også lade sig gøre: Skriv browser.fixup.alternate.suffix i søgefeltet. Dobbeltklik på linjen, og skriv .com i dialogboksen.

Fjern lukkeknap fra faneblade   

Fanebladene er forsynet med en lille lukkeknap, som du evt. kan fjerne for at spare lidt på pladsen. Reelt set er lukkeknappen overflødig, i hvert fald hvis du har en mus med tre knapper eller et rullehjul. Du kan nemlig lukke et faneblad ved at klikke på det med den midterste museknap eller rullehjulet.

Skriv browser.tabs.closeButtons i filterfeltet. Dobbeltklik på linjen. Du har flere valgmuligheder:

0 - Vis kun lukkeknappen på det aktive faneblad.
1 - Vis lukkeknap på alle faneblade (standard).
2 - Ingen lukkeknap.
3 - Ingen lukkeknap på fanebladene, men en lukkeknap yderst til højre.

Flere indstillinger   

Der er mange flere indstillingsmuligheder end dem, jeg har nævnt her på siden. Som tidligere nævnt, kan du risikere, at Firefox ikke længere virker, hvis du ændrer noget forkert. Har du alligevel lyst til at eksperimentere, kan du finde en oversigt over de forskellige indstillinger og de mulige valg på MozillaZines hjemmeside. Det er helt på eget ansvar, hvis du vil lege, og du skal være opmærksom på, at oversigten indeholder indstillinger til såvel Firefox som Thunderbird og andre Mozilla-programmer. Oversigten er ikke komplet, og nogle af de nævnte indstillinger kan være forældede. Siden er på engelsk.


Download

Firefox fylder 40 MB. Download Firefox.

Trin for trin-guider: