Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Download

Firefox fyl­der 40 MB. Download Firefox.

Firefox
Trin for trin

Firefox

Der findes utallige udvidelser til Firefox. Du får her en oversigt over nogle af dem, som Ludvigs Hjørne finder mest praktiske.

Sidens indhold:  

Introduktion   

Udvidelserne til Firefox giver dig mulighed for at tilføje nye funktioner eller ny funktionalitet til browseren. Nogle giver blot en ny knap til værktøjslinjen, så du nemmere kan få adgang til en eksisterende funktion, mens andre faktisk er hele programmer som for eksempel FireFTP, der er et fuldblods FTP-program. Det betyder også, at nogle af udvidelserne har så mange indstillings- og anvendelsesmuligheder, at der ikke er plads til at omtale alle muligheder i guiderne til udvidelserne.

Du kan finde mange flere udvidelser end de her nævnte på Mozillas tilføjelsesside.

Personas Plus   

Firefox understøtter som standard personas, så du nemt kan skifte udseende på programmet, som jeg beskriver det på siden Sådan tilpasser og skræddersyr du Firefox' udseende. Hvis du vil lave dine egne personas, skal du installere udvidelsen Personas Plus. Besøg Firefox's personas-hjemmeside, og klik på knappen Get personas Plus for at installere udvidelsen.

Slå menupunktet til redigering til

Som standard er menupunktet til at redigere personas ikke synligt, så det skal du først lige slå til, hvilket gøres i indstillingerne for udvidelsen.

Du kan åbne indstillingerne via knappen Indstillinger, som du finder hos Personas i oversigten over udvidelser på tilføjelsessiden, eller via tasten Alt => Funktioner => Personas => Indstillinger.

Sæt flueben ud for Vis tilpasset Persona i menu, og klik på OK.

Du skal bruge et par billeder til din persona, de kan være i formatet jpg eller png. Det ene billede skal være op til 3000 pixels bredt og 200 pixels højt. Det placeres som baggrundsbillede i værktøjslinjerne øverst i programmet. Bemærk, at billedet fastgøres med øverste højre hjørne til øverste højre hjørne i programmet. Og så vil der blive vist så meget som muligt af billedet, afhængig af programmets bredde og værktøjslinjernes højde. Sørg derfor at placere vigtigt indhold i billedet i højre side af det.

Det andet billede placeres som baggrundsbillede i statuslinjen nederst i programvinduet. Det fastgøres i det nederste venstre hjørne af linjen, hvorfor det vigtigste indhold skal placeres til venstre. Billedet skal være op til 3000 pixels i bredden og 100 pixels i højden. Hvis du ikke bruger en statuslinje eller tilføjelseslinjen, og du iøvrigt ikke vil dele din persona med andre, kan du springe dette billede over.

Rediger persona

Når du har billederne klar, så tryk på tasten Alt, og klik på Funktioner => Personas => Tilpas Persona => Rediger.

Hvis du ofte leger med personas, og du synes, det er for besværligt at skulle bruge både tastatur og mus, kan du tilpasse værktøjslinjen og tilføje en personas-knap. Læs om tilpasningen på siden Sådan tilpasser og skræddersyr du Firefox' udseende.

Tilpas persona

Du får nu åbnet en ny fane i Firefox. Skriv et pas­sende navn til dit per­sona i fel­tet Navn, navnet vil blive vist i din personasmenu. Find og vælg de to bil­le­der ved at bruge knap­perne Gennemse.

Du vil kun­ne se bil­le­derne blive på­ført i Firefox med det sam­me efter val­get.

Vælg en tekst­farve der passer med farven i bag­grunds­bil­le­derne. Accent­farve bruges ude­luk­kende til at farve titel­bjælken i Mac OS X. Klik på knap­pen OK for at af­slut­te redi­geringen.

Der mangler desværre en funktion til opbevaring af dine egne personas, du kan kun have ét personligt persona ad gangen. Laver du et nyt persona, overskrives det gamle. Du kan dog uploade dine personas, og på den måde få adgang til dem ligesom til alle de andre personas på nettet, men det betyder samtidig, at alle andre også har adgang til dine personas. Upload kun, hvis du vil dele med andre, og du iøvrigt har ophavsretten til de benyttede billeder.

Du skal oprette en bruger for at kunne uploade dine personas, det kan du gøre på hjemmesiden Personas for Firefox.

Forecastfox   

Vejrudsigt

Få vejrudsigten vist i Firefox med Forecastfox. Du bestemmer selv, hvor i browseren vejrudsigten skal placeres, for eksempel i statuslinjen eller i menulinjen som på dette billede.

Dialogboks til at vælge by

Du åbner indstillingerne ved at højreklikke på vejrudsigten og vælge Indstillinger. Første gang Forecastfox startes, åbnes indstillingsvinduet dog automatisk. Klik på Find kode.

Indstillingsvinduet

Skriv bynavnet, det skal muligvis skrives på engelsk, og klik på Søg. Hvis byen ikke findes, så skriv navnet på den nærmeste større by, indtil du har et resultat i oversigten. Er der mere end ét resultat, så markér det ønskede, og klik på OK.

Sæt mærke ud for Metrisk for at få vist tem­pe­ra­tu­rer­ne i celcius. Vælg pla­ce­rin­gen af vejr­ud­sigten ved hjælp af rul­le­me­nu­en og evt. også po­si­ti­ons­fel­tet i af­snit­tet Vis­nings­placering.

Indstilling for det aktuelle vejr

Du kan skræd­der­sy vis­nin­gen af vejr­ud­sig­ten og fx væl­ge, om du vil have vist ikoner og/eller tekst, og du kan fjerne en­kel­te ele­men­ter ved at klikke på dem i over­sig­ten og der­efter fjerne flue­benet ud for Aktiver visning. Fjerner du flue­benet ud for Aktiver værktips, slipper du for pop op-tekst, når du holder musen over ikonen i vejr­ud­sigten, og fjerner du flue­benet ud for Aktiver ad­varsels­glide­panel, slipper du for pop op-meddelelser over med­de­lel­ses­om­rådet nederst på skærmen.

Du kan udskifte ikonerne

Klikker du på Ikoner i over­sigten til venstre, får du mulighed for at ud­skifte vejr-iko­nerne med nogle andre ikoner. Klik på linket Få flere ikoner for at få åbnet hjem­me­siden med ikoner. Du in­stal­lerer et sæt ikoner ved at klikke på ikon­sæt­tets navn. En dia­log­boks åbnes, klik på knappen Installér. Du kan efter­følgende markere det nye sæt ikoner i Forecastfox' ind­stil­lings­vindue og klikke på Installér for at skifte ikonsæt.

Download Forecastfox.

Blokér Flash-animationer   

Blokerede flash-animationer

Flash- og Shockwave-animationer kan være flotte. Men oftest bliver de brugt til animerede reklamer, der stjæler din opmærk­somhed. FlashBlock udskifter alle Flash- og Shockwave-animationer med en knap, der fortæller, hvad der er blokeret. Holder du muse­markøren over elementet, ændres knappen til en afspil­knap, som du blot skal klikke på for at se animationen.

Besøger du ofte en hjemme­side som af uran­sagelige grunde har valgt at lave en menu i Flash, eller en hjemme­side som fx Youtube, der benytter Flash til at vise indhold i form af video, så kan du tilføje siden til en hvid­liste. Sider på hvid­listen ignoreres af FlashBlock, så Flash'en vises med det samme. Dermed får du alle fordelene af Flash, mens du slipper for ulemperne.

Tillad-menu

Vil du tillade Flash på en hjemmeside, skal du blot højreklikke på den blokerede Flash og vælge Tillad Flash på denne side. Vælger du FlashBlock egenskaber kan du tilføje hjemme­sider manuelt, ligesom du har mulighed for at fjerne tidligere til­føjede hjemme­sider fra listen.

Download FlashBlock.

Adblock Plus   

Før Adblock Plus

Efter Adblock Plus

Adblock Plus gør det muligt at blokere reklamer på hjemme­sider ved hjælp af filtre. Du kan enten lave dine egne filtre, eller du kan benytte filtre, som andre har lavet, og som auto­matisk opdateres. Og skulle en reklame slippe gennem filtret, kan du nemt tilføje den, så dét ikke sker igen.

På billederne til højre kan du se for­siden på B.T. med og uden Adblock Plus. Den vold­somme reklame øverst er væk, og det samme gælder reklamen yderst til højre sammen med yderligere syv reklamer længere nede på siden.

Velkommen til Adblock Plus

Når du genstarter Firefox efter in­stal­la­tio­nen af Adblock Plus, vil et vel­komst­vindue til­byde dig at abonnere på en række filtre. De fore­slåede filtre er inter­natio­nale filtre eller filtre fra andre lande, og du er nok bedre stillet med et specielt dansk filter, så klik på knappen Annuller.

Abonnér på filter

Du kan i stedet abonnere på et dansk filter, der er lavet af Henrik Schack ved at klikke på dette link: Abonnér på Henrik Schacks filter. En dialog­boks åbnes med et par forud­fyldte felter, klik på OK.

Og så behøver du normalt ikke at gøre mere. Prøv nu at besøge en række hjemme­sider, der sædvanligvis generer dig med mange reklamer, og bemærk fraværet af reklamerne.

Slå blokeringen fra

Vil du se de blokerede reklamer på en hjemmeside, kan du selvfølgelig nemt slå blokeringen fra, og du kan også få Adblock til at huske, at du fremover gerne vil se reklamer på den pågældende side eller hele sitet.

Flashblock Plus-knappen

Yderst til højre i navigations­linjen har du fået en ny knap. Holder du muse­mar­køren over knappen, kan du se oplysninger om blokerede billeder på den aktuelle hjemmeside.

Du kan nemt slå filtret til eller fra ved at klikke på knap­pen med den mid­terste muse­knap eller rulle­hjulet. Klikker du i stedet på den sorte pil til højre for knappen, får du åbnet en menu, hvor du har mulighed for at slå filtret fra på den aktuelle side ved at vælge Slå fra på denne ene side, eller hele sitet ved at vælge Slå fra på [sitets navn]. Du skal genopfriske siden, før dit valg får effekt.

Tilføj en reklame, der skal blokeres

Blokér billede

Støder du på en reklame, som ikke er blevet stoppet af filtret, kan du selv tilføje den, så den vil blive blokeret fremover. Det kan gøres på flere måder, men det nemmeste er at højre­klikke på reklamen og vælge Adblock Billede. Du får nu åbnet et vindue, hvor du kan tilføje en ny filter­regel ud fra billedets adresse. Klikker du blot på OK, vil kun det ene billede blive blokeret. Vil du blokere alle billeder fra serveren, skal du i stedet ændre i adressen.

Opret filter

Hvis billedets adresse fx er http://­re­klam­e­ser­ver.dk/­re­kla­mer/­re­kla­me.jpg, så lav adressen i feltet om til selve domæne­navnet, og sæt en * foran: *reklameserver.dk. Klik på OK for at gemme din tilføjelse og lukke vinduet.

Adblock Plus frasorterer herefter alle ind­lejrede filer (fx billeder og Flash-elementer), hvor adressen indeholder reklameserver.dk. Du kan oprette meget mere avancerede filtre, det er dog ikke noget, jeg vil komme ind på her. Dels fordi det er nørdet, og dels fordi oven­stående er rigeligt til langt de fleste brugere.

Hvis en Flash-reklame slipper forbi filtret, kan du ikke stoppe den via et højreklik. Det kan i stedet gøres ved at klikke på Adblock Plus-knappen og så finde reklamen i en oversigt, der åbnes i en ramme nederst i browservinduet. Du kan højreklikke på et element i over­sigten og vælge Blokér dette element, hvorefter du får åbnet samme filter­vindue som beskrevet ovenfor. Men det kan være noget nørdet at finde en Flash-reklame i oversigten. Brug evt. i stedet udvidelsen FlashBlock, der udskifter alle Flash-elementer med en afspil-knap, så du selv bestemmer, om du vil se dem.

Download Adblock Plus.

Tagmarks   

Firefox 3 gør det nemt at bogmærke en side, og du kan tilføje mærkater, så de bogmærkede sider kan indekseres og nemt findes igen. Udvidelsen Tagmarks gør det endnu nemmere at benytte mærkater.

Udvidelsen placerer en række ikoner i adressefeltet, et klik på en ikon, og en side bogmærkes og tilføjes samtidig den mærkat, som ikonen repræsenterer. Du kan klikke på flere ikoner og dermed tilføje flere mærkater på den samme side.

Tagmarks-ikoner i adressefeltet

Af pladshensyn er ikonerne normalt skjult. Holder du musemarkøren over bogmærkestjernen yderst til højre i adressefeltet vises seks ikoner, og klikker du på den lille sorte pil til venstre for de seks ikoner vises alle Tagmarks-ikonerne.

Alle Tagmarks-ikonerne i adressefeltet

Ikonerne er nedtonede som et tegn på, at de ikke er påført den aktuelle side. Klikker du på en ikon, vil siden blive bogmærket, den pågældende mærkat påføres, og ikonen får farve.

Der er påført Tagmarks-mærkater på siden

Besøger du en bogmærket side, hvor du har påført Tagmarks, vil den/de farvede ikoner være synlige i adressefeltet.

Du kan nemt påføre flere mærkater med klik på flere ikoner, og du kan fravælge en påført mærkat ved at klikke på den farvede ikon.

Du bestemmer selvfølgelig selv, hvad de enkelte ikoner skal dække over. Du kan fx bruge den grønne stjerne til natursider, sider om økologiske grøntsager eller sider om motorcykler. Du skal blot huske at være konsekvent i brugen, så du ikke får indekseret siderne i forkerte grupper.

Find sider ud fra påførte mærkater

Tagmarks gør det ikke kun nemt at påføre mærkater, du kan også nemt finde sider ud fra de påførte mærkater.

Åbn Tagmarks-siden

Klik på menupunktet Bogmærker, og klik herefter på det nye menupunkt View Tagmarks Tags. En særlig Tagmarks-side åbnes, hvor du har en oversigt over samtlige Tagmarks-ikoner. Klik på en ikon, og alle sider med den pågældende mærkat vises.

Tagmarks-siden

Du kan selvfølgelig også sagtens finde sider med en bestemt mærkat ved at benytte den indbyggede søgefunktion i adressefeltet. Du skal blot skrive navnet på den ønskede mærkat for at få vist sider med mærkaten.

Benytter du adressefeltet, er du nødt til at kende navnet på mærkaten. Du får vist navnet, hvis du holder musen over den tilhørende Tagmarks-ikon i adressefeltet.

Download Tagmarks.

Sage   

OBS! Denne guide er oprindeligt skrevet til udvidelsen Sage Too, der afløste den oprindelige Sage, da den ikke længere blev udviklet. Nu er billedet vendt, så Sage-Too ikke længere udvikles, men det gør til gengæld Sage. Grundliggende er det samme program, men det betyder, at enkelte ting i guiden kan afvige fra Sage.

Hurtige nyhedsoversigt

Du behøver ikke gå ind på en mas­se for­skel­lige hjem­me­sider for at se de se­nes­te ny­he­der eller for at se, om der er nyt i dine ynd­lings­blogs. I stedet kan du lade Sage-Too hente over­skrif­ter og et kort re­su­me fra de for­skel­lige si­der, så du lyn­hur­tigt får et over­blik, og så du nemt kan klikke dig frem til en in­ter­es­sant artikel.

Sage-Too er en såkaldt RSS-reader, der kan hen­te ny­heds­over­skrif­ter fra hjem­me­sider, der til­byder ny­he­der i RSS, XML eller Atom-for­matet. Ny­he­derne præ­sen­te­res på en spe­ciel side med over­skrif­ter og re­su­méer, eller du kan væl­ge at få vist over­skrif­ter­ne i et si­de­pa­nel, mens et re­su­mé vi­ses, når du holder mu­se­mar­køren over en over­skrift. Vil du læse mere, klik­ker du blot på over­skrif­ten, så hentes siden.

Hjemmesider, der understøtter de tre formater, er typisk markeret med en af disse to knapper: XML-ikon RSS-ikon. Firefox kan automatisk genkende en del af siderne, hvilket du kan læse mere om i guiden Sådan bruger du Firefox.

Sådan får du vist feeds

Du har fået en Sage-ikon i værktøjslinjen

Efter installationen af Sage-Too har du få­et en ny knap i na­vi­ga­tions­lin­jen, klik på knap­pen for at få åb­net Sage-Too i en sidebjælke. Hvis du ikke kan se knappen i din værktøjslinje, kan du selv tilføje den ved at tilpasse værktøjslinjen, se evt. guiden Tilpas værktøjslinjer.

Der ligger allerede tre feeds i sidebjælken; klikker du på et feed, får du åbnet en speciel feed-hjemmeside med indeholdet i feedet.

Feedsiden indeholder overskrifter, resuméer og nogle gange også billeder

Feed-siden inde­holder ny­he­der­nes over­skrif­ter og re­su­méer og i nog­le til­fæl­de og­så bil­leder. Klik­ker du på en over­skrift, får du åb­net si­den med den på­gæl­den­de ny­hed. Du kan selv­føl­ge­lig sag­tens væl­ge at klik­ke med den mid­ter­ste muse­knap/rulle­hju­let, el­ler du kan hol­de tas­ten Ctrl nede, mens du klik­ker, så si­den åb­nes i bag­grun­den på et nyt faneblad.

Indeholder et feed nye overskrifter, vises det med fed skrift i sidebjælken.

Indstillinger til opdatering og alternativ visning

Klik på Indstillinger øverst i sidebjælken, og klik herefter på menupunktet Indstillinger. Der er normalt ikke nogen grund til at ændre på indstillingerne på fanebladet Generelt.

Indstillinger

Klik på fanen Update Checker. Her kan du væl­ge, om Sage-Too auto­ma­tisk skal op­da­tere feed-over­sig­ten, og hvor of­te det i så fald skal gø­res. Sæt flue­ben ud for Automa­ti­cally check feeds on ope­ning side­bar, hvis du vil ha­ve op­da­te­ret fee­dene, når side­bjæl­ken med Sage-Too åbnes. Vil du have op­da­teret auto­ma­tisk med faste inter­val­ler, så sæt flue­ben ud for Auto­ma­ti­cally check feeds every, og vælg det øn­ske­de an­tal mi­nut­ter i rul­le­me­nuen. Bemærk, at fee­dene op­da­teres kun auto­matisk, når side­bjæl­ken med Sage-Too er åben.

Indstillinger

Du kan fravælge at få åbnet Sage-siden med feeds og i stedet nøjes med at få dem vist i en sær­lig rude i side­bjælken. Klik på fanen Feed-visning, og fjern flue­benet ud for Vis feeds i hoved­vinduet. Der er nor­malt ingen grund til at ændre andre ind­stil­linger på fane­bladet. Klik på OK for at lukke ind­stil­lings­boksen.

OBS! Du kan også slå visning af Sage-siden fra eller til ved at klikke på Ind­stil­linger og så vælge Render feed in content area - menu­punktet var ikke oversat i skrivende stund, det vil sikkert senere komme til at hedde Vis feeds i hovedvinduet.

Vis pop op og feed-oversigt

Klik nu på Indstillinger, og vælg Vis pop op-hjælp. Klik atter på Indstillinger, og vælg nu Vis feed-oversigt.

Feeds og overskrifter

Sidebjælken er nu opdelt i to ruder, hvor du kan se nav­nene på de abon­nerede feeds i den øverste, mens du kan se over­skrif­terne på det mar­kerede feed i den nederste. Du kan ændre stør­rel­ses­for­holdet mellem de to ruder ved at bruge musen til at trække ad­skil­lel­ses­linjen op eller ned.

Pop op med resumé

Holder du musen over en over­skrift i den nederste rude, vises en pop op med et resumé. Klikker du på over­skriften, åbnes den på­gæl­dende side. Også her kan du klikke med mid­ter­knappen/rulle­hjulet eller holde Ctrl nede, mens du klikker, for at få åbnet siden i et nyt faneblad. Ikke læste nyheder vises med fed skrift.

Værktøjslinjer i Sage

Som standard vises en enkelt værktøjslinje, Sage-værktøjslinjen, men du har mulighed for at åbne endnu to værktøjslinjer.

Sage-værktøjslinjen

Sage-værktøjslinjen

1 Opdater feeds.
2 Find feeds på den aktuelle side.
3 Vis kun feeds med ulæste nyheder.
4 Åbn/luk alle mapper i feedoversigten.
5 Indstillingsmenu.

Søgefelt

Du får åbnet søgefeltet ved at klikke på Indstillinger og derefter klikke på Vis søgefelt. Du kan bruge søge­feltet til at finde feed­over­skrifter med bestemte ord eller bogstaver blandt de abonnerede feeds. Indtast det ønskede, og klik på knappen Enter eller tryk på tasten Enter på tastaturet.

Søgeresultatet vises i den øverste rude, hvor de abonnerede feed normalt vises. Du får feedene tilbage ved at slette alt i feltet og klikke/trykke på Enter.

Feed-værktøjslinje

Du får åbnet feed-værktøjslinjen ved at klikke på Indstillinger og derefter klikke på Vis feed-værktøjslinjen.

Feed-værktøjslinje

1 Markér den markerede nyhed som læst.
2 Markér den markerede nyhed som ulæst.
3 Markér alle nyheder som læste.
4 Markér alle nyheder som ulæste.

Sådan tilføjer du et feed

Find feeds på den aktuelle side

Den nemmeste måde at tilføje et feed på er at gå ind på den ønskede hjem­me­side og klikke på knappen Find feed i Sages værk­tøjs­linje. Du får vist en over­sigt over til­gæn­ge­lige feeds på siden, markér det ønskede feed, og klik på knap­pen Tilføj feed.

Desværre er det ikke altid funktionen kan finde et feed på en side. I så fald kan du bruge nedenstående metode til at tilføje et feed:

Klik på Abonner på denne side

Klik på bogmærkeknappen. Hvis siden tilbyder et feed, vil menu­punktet Abonner på denne side være aktivt og forsynet med en ikon, ellers er menu­punk­tet ned­tonet. Klik på menupunktet.

Abonnér på feedet

Du får nu åbnet en spe­ciel hjem­me­si­de, hvor du kan se fee­det. I det gule felt øverst kan du væl­ge at abon­nere på fee­det, mens du på res­ten af siden kan se ind­hol­det i fee­det i form af over­skrif­ter og resu­méer. Klik på knappen Abonner nu.

OBS! Der findes stadig enkelte sider, der ikke har angivet deres feed korrekt, og i så fald kan Firefox ikke finde det. Tjek i stedet, om du på hjemme­siden kan finde en knap med XML eller RSS, som du så blot skal klikke på.

Tilføj Live bogmærke

Dialogboksen Tilføj Live bogmærke åbnes. Vælg at få vist alle bog­mærke­mapper ved at klikke på den sorte pil yderst til højre for rulle­menuen Opret i. Klik på plus­tegnet ud for Bogmærker. En ny bog­mærke­mappe ved navn Sage Feeds er blevet oprettet, markér den ved at klikke på den, og klik herefter på knappen Tilføj.

Næste gang, du skal tilføje et feed, kan du normalt nøjes med at bruge rulle­menuen Opret i til at vælge Sage-mappen

Du kan nu se feedet i feed-oversigten i sidebjælken.

Få overblik ved at placere feedene i mapper

Få overblik ved at placere feedene i mapper

Du har mulighed for at placere feedene i mapper, så du fx kan have alle nyheds­feeds i én mappe, computer­relaterede feeds i en anden mappe, og feeds fra blogs i en tredje mappe.

Du opretter en ny mappe ved at højreklikke i feed-oversigten og vælge Ny mappe. Angiv et passende navn i feltet Navn i egenskab­sboksen, fx Nyheder, og klik på Tilføj. Du kan nu bruge musen til at trække eksi­ste­rende feeds ind i mappen. Du kan selv­føl­gelig også trække såvel feeds som mapper rundt i over­sigten, så du får dem vist i den ønskede rækkefølge.

Du åbner og lukker en mappe ved at klikke på den.

Download Sage.

Image Zoom   

Zoom-menuen

Image Zoom gør det muligt at zoome ind eller ud på billeder. Du kan zoome via et højreklik, eller du kan zoome ved hjælp af musen.

Velkomstboks

Når du genstarter Firefox efter in­stal­la­tionen af Image Zoom åbnes en vel­komst­boks. Klikker du på knap­pen Options, åbnes en ind­stil­lingsboks (se neden­for), klikker du på Close, lukkes boksen, og klikker du på Continue, åbnes en hjemme­side, der for­klarer (på engelsk), hvordan udvidelsen bruges.

Indstillinger

Indstillinger

Du kan åbne ind­stil­lin­ger­ne efter in­stal­la­ti­onen som be­skre­vet oven­for, eller du kan åbne dem via over­sig­ten over ud­vi­del­ser i Firefox (knappen Firefox => Tilføjelser => Udvidelser).

Indstillingerne findes på to for­skel­lige fane­blade. Der er egent­lig nor­malt ingen grund til at ændre stan­dard­ind­stil­lin­gerne på fanen General. På fanen Context menu Items kan du nemt til­føje eller fjer­ne menu­punk­ter på høj­re­kliks­me­nuen ved at fjerne eller sætte flue­ben ud for de uøn­ske­de­/øn­ske­de menupunkter.

Sådan zoomer du

Den nemmeste måde at zoome på er ved at bruge musen. Placér musemarkøren over et billede, hold højre museknap nede, og rul med rullehjulet. Ruller du tilbage, forstørres billedet, ruller du frem, formindskes det.

Vil du have et billede til at fylde hele vinduets bredde, skal du blot klikke på billedet med højre museknap og holde knappen nede, mens du klikker med venstre museknap.

Du kan nulstille en zoom, så du vender tilbage til billedets almindelige størrelse, ved at klikke og holde højre museknap nede på det, og så klikke med rullehjullet.

Hvis du ikke bryder dig om musefunktionerne, kan du enten slå dem fra på fanen General i indstillingsboksen, eller du kan bytte rundt på knapperne til de enkelte funktioner.

Du kan også zoome ved hjælp af et billedes højrekliksmenu. Højreklik på billedet, vælg Zoom Image, og vælg det ønskede zoomniveau på undermenuen.

Download Image Zoom.

QuickNote

QuickNote

QuickNote giver dig mulighed for at skrive små tekster i huskesedler på skærmen. Du kan desuden nemt kopiere tekst fra en hjemmeside over i en huskeseddel, og du får samtidig klistret adressen på hjemmesiden ind efter teksten, så du har en reference til, hvor teksten stammer fra.

Menu til at åbne QuickNote

Du kan vælge at få vist huskesedlerne i et selvstændigt vindue, i sidepanelet eller på et faneblad. Klik på Funktioner =>, QuickNote og vælg Float, hvis du vil have vist huskesedlerne i et selvstændigt vindue; Sidebar, hvis du vil have vist dem i sidepanelet; eller Tab, hvis de skal vises på et faneblad.

Markeret tekst

Du kan nemt overføre en tekst på en hjemmeside til QuickNote. Markér teksten, højreklik på den, og vælg Send to QuickNote. Efter teksten indsættes adressen på den pågældende hjemmeside automatisk. Alternativt kan du bare bruge musen til at trække den markerede tekst over på en huskeseddel.

Du kan gemme en huskeseddel ved at klikke på QuickNote-ikonen Billede af ikon til at gemme og vælge Save Current Tab. Du behøver dog ikke gemme huskesedlerne manuelt, eftersom de gemmes automatisk, når du lukker Firefox. Vælger du Save Current Tab as på QuickNote-menuen, får du mulighed for at gemme huskesedlen i en almindelig tekstfil, som du kan åbne med et program som fx Notesblok.

Ikon til at åbne indstillingerne

Du åbner for udvidelsens indstillinger ved at klikke på QuickNote-ikonen og vælge Settings.

Indstillingsvindue

Du kan vælge, hvor man­ge hus­ke­sed­ler du vil have ved at sæt­te mær­ke i fel­tet Number of Notes.

Under Send Selec­ted Text to kan du fast­sæt­te, hvil­ken hus­ke­sed­del en mar­ke­ret tekst sen­des til, og hvis du vil und­gå at få til­fø­jet hjem­me­side­adres­sen, skal du fjer­ne flue­be­net ud for Add URL to end of the copied text.

Genvejs­tas­ter­ne Ctrl+F7 åb­ner QuickNote. I af­snit­tet CTRL-F7 and Toolbar Func. kan du væl­ge, om gen­vejs­tas­ter­ne skal åb­ne QuickNote i si­de­pa­ne­let, i et selv­stæn­digt vin­due eller på et faneblad.

Indstillingsvindue

Klik på fanebladet Cus­to­mi­za­tion. Du kan vælge for­skel­lige farver og skrift­typer til de for­skel­lige huske­sedler, så du fx nemmere kan ad­skille dem fra hin­anden. Vælg en huske­seddel ved at klikke på en af fanerne til venstre, fx Tab1, og klik her­efter på farve­knappen i afsnittet Font Prefs for at skifte skrift­farve og farve­knappen i afsnittet Background for at skifte farve på huskesedlen.

Du kan skifte skrift­type ved at skrive navnet på den ønskede skrift­type i feltet Font type. Ændring af udseendet træder først i kraft, når du genstarter Firefox.

Download QuickNote.

FireFTP   

FireFTP er et fuldblods FTP-program, der er bygget på Firefox. Programmet kan åbnes på et faneblad eller i et normalt programvindue, og det ligner og fungerer som andre FTP-programmer, hvorfor jeg blot giver dig en overfladisk beskrivelse af brugen nedenfor.

FireFTP

Du åbner programmet via menupunktet Funktioner, FireFTP. Du kan overføre filer ved hjælp af træk og slip med musen, eller du kan markere de ønskede filer og klikke på overføringsknapperne. Indstillingerne til programmet findes via oversigten over udvidelsesmoduler.

Download FireFTP.

Ovenstående link fører til den officielle downloadside, men der kan du kun hente en engelsk version af FireFTP. Vil du have en dansk version, kan du hente den på udviklerens hjemmeside.

Web Developer   

Firefox er god at bruge, når du laver hjemme­sider, fordi programmet over­holder web­stan­dar­derne. Og med Web Developer bliver Firefox et endnu bedre hjemme­side­værktøj. Du får sim­pelt­hen en lang række værk­tøjer, der gør det nemt at tjekke dine hjemme­sider i alle ender og kanter. Du kan få vist for­skellige in­for­ma­tioner og få tjekket for døde billed­links, du kan nemt ændre ind­stil­linger i browseren, så du kan se, hvordan siden fx ser ud uden billeder eller uden Java­Script, og du kan få markeret de for­skellige elementer på en side, så du nemmere kan finde even­tuelle fejl. Du kan selv­følgelig også nemt validere en side, så du kan se, om den over­holder webstandarderne.

Programmet har så mange muligheder, at en bruger­guide på denne side vil blive alt for voldsom. I stedet vil jeg opfordre dig til selv at gå på opdagelse i udvidelsens mange muligheder.

Værktøjslinjen

Web Developer kan bruges som en ekstra værktøjs­linje som du kan se på oven­stående billede, eller du kan få adgang til alle funk­tionerne via højre­kliks­menuen på en hjemmeside.

Download Web Developer.


Oversigt over trin for trin-guider