Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Download

Firefox fyl­der 40 MB. Download Firefox.

Firefox
Trin for trin

Firefox

Du kan oprette flere bruger­profiler med hver sine bogmærker, temaer, udvidelser m.m.

Sidens indhold:   

Flere profiler   

Du har mulighed for at oprette flere profiler til Firefox. Det kan fx være praktisk, hvis du deler computeren med andre, eftersom hver profil har sine egne ind­stillinger, udvidelser og bog­mærker. Selv hvis du ikke deler computer med andre, kan det være en fordel at oprette en ekstra profil: du kan fx oprette en profil, du bruger til arbejde, og en du bruger til fritid. Eller hvis du har flere for­skellige versioner af Firefox installeret, kan de benytte hver sin profil, så du ikke får problemer med udvidelser og temaer, der ikke virker i alle versioner.

Sådan opretter du en ny profil

Start profilmanageren via Kør

Luk Firefox, profil­ma­na­ge­ren kan ikke åbnes, hvis Firefox kører.

Den hurtigste måde at starte pro­fil­ma­na­ge­ren på før­ste gang i Windows XP er at klik­ke på Start, klik her­efter på Kør, skriv firefox.exe -p i skri­ve­feltet, og klik på OK.

I Windows Vista og Windows 7 kan du klikke på Windows-logoet i proces­linjen, skrive firefox.exe -p i søge­feltet nederst i menuen og trykke på tasten Enter.

Profilmanageren

Klik på Opret profil, og klik derefter på Næste.

Indtast profilnavn

I det efter­føl­gen­de vin­due skal du an­gi­ve et pro­fil­navn og af­slut­te ved at klik­ke på Afslut.

Hvis du fjerner fluebenet ud for Spørg ikke ved startup, vil pro­fil­man­a­ge­ren blive åb­net hver gang du starter Firefox, så du får mu­lig­hed for at væl­ge en pro­fil. Du kan læse om en nem­mere metode til at skif­te pro­fil i afsnittet Opret en genvej til en profil.

Markér den ønskede profil, og klik på Start Firefox. Du kan nu tilpasse profilen med de ønskede indstillinger, bogmærker, udvidelser osv.

Opret en genvej til en profil

Vindue til at ændre genvejsegenskaber

Du kan oprette en speciel gen­vej til pro­fil­ma­na­ge­ren, lige­som du kan op­ret­te gen­veje til hver profil.

Opret en ny genvej til Firefox, eller ko­pi­er en ek­si­ste­ren­de gen­vej. Høj­re­klik på den nye gen­vej, og vælg Egenskaber.

I feltet Destination, skal du til­føje et mel­lem­rum og -p sidst på lin­jen, så der står noget i stil med "C:\Programmer\Mozilla Firefox\firefox.exe" -p. Det vil op­ret­te en genvej, der åbner pro­fil­ma­na­ge­ren. Vil du o­pret­te en gen­vej til hver pro­fil, skal du blot til­fø­je pro­fil­nav­net i gås­eøjne sidst på lin­jen.Det kan se sådan ud: "C:\Programmer\Mozilla Firefox\firefox.exe" -p "kim".

Omdøbt genvej

Klik på OK, og omdøb genvejen (højreklik, og vælg Omdøb), så du kan se, hvilken profil den åbner.

Profilfejl   

Hvis Firefox ikke er blevet afsluttet korrekt, kan du risikere, at din profil er låst. Når du så prøver at starte Firefox, vil du i stedet få åbnet profil­manageren. I så fald skal du lukke profil­manageren. Brug Windows Job­liste eller et tilsvarende program til at tjekke, at alle vinduer af Firefox er lukket (se evt. guiden til Windows Jobliste). Er Firefox på over­sigten over jobs, så luk programmet ved at markere det og klikke på Afslut job. Prøv så atter at starte Firefox. Får du stadig åbnet profil­manageren, så prøv at genstarte computeren.

Tjek også lige, at du ikke selv har bedt om at få åbnet profil­manageren. Højreklik på gen­vejen og klik på Egenskaber. Tjek, at der ikke står -p sidst i feltet Destination.

Hjælper det heller ikke, skal du manuelt fjerne låsen på profilen. Brug søgefunktionen i Windows til at finde filen parent.lock, den ligger i Firefox' profilmappe. Slet filen.

Bruger du Linux hedder filen lock, og bruger du MacOS hedder den .parentlock. Filen er der kun, hvis profilen er låst.

OBS! Slet kun filen, hvis den ligger i Firefox' profil­mappe. Det kan ikke ude­lukkes, at andre programmer kan finde på at bruge samme filnavn.


Download

Firefox fylder 40 MB. Download Firefox.

Trin for trin-guider: