Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne
Thunderbird
Trin for trin:

Thunderbird
Meddelelsesoversigten

På denne side gennemgår jeg brugen af meddelelsesoversigten i Thunderbird.

Sidens indhold:   

Udgangspunktet for denne side   

Thunderbirds programvindue er opdelt i forskellige dele, som du kan ændre på; på denne side tager jeg udgangspunkt i standardopsætningen. Hvis du har ændret på opsætningen kan det beskrevne være placeret et andet sted, ligesom du kan have fået andre valg, hvis du fx har installeret udvidelser.

Nogle funktioner kan tilgås fra flere steder i programmet, så hvis du ikke finder en ønsket vejledning på denne side, så tjek de andre sider om de forskellige dele af Thunderbirds vindue. Du finder en oversigt over afsnittene på de forskellige sider på Sådan bruger du Thunderbird.

Jeg gennemgår de funktioner og muligheder, som jeg tror, de fleste vil have brug for. Savner du en beskrivelse af en funktion eller et valg, er du velkommen til at skrive til mig (brug forummet), og jeg vil overveje at medtage dette på siden.

Meddelelsesoversigt   

Meddelelsesoversigt

Meddelelses­oversigten viser dig en række in­for­ma­tioner om med­delel­serne i den valgte mappe. Som standard vises bl.a. Emne, Fra og Dato.

Markerer du en meddelelse, vises den i med­delel­ses­ruden. Du har mulighed for at markere flere meddelelser ad gangen, ved at holde tasten Ctrl eller Shift nede, mens du markerer, og du vil så få vist en sammenfatning af de valgte meddelelser i meddelelsesruden.

I meddelelseshovedet i meddelelsesruden vil du desuden få mulighed for at arkivere de markerede meddelelser eller for at slette dem. Læs mere herom i afsnittet Meddelelseshovedet.

Du kan få mere plads til meddelelsesoversigten

Du har mulighed for at slå med­delel­ses­ruden fra, så du får mere plads til med­delel­ses­over­sigten. I så fald skal du dob­belt­klikke på en med­delelse for at åbne den, og med­delelsen vil blive åbnet på et nyt fane­blad. Du slår med­delel­ses­ruden fra ved at klikke på menu­punktet Vis => Layout => Meddelelsesrude eller ved at bruge genvejs­tasten F8.

Tilpas kolonner   

Tilpas kolonner
Tilpas kolonner

Du kan vælge, hvilke kolonner du vil have vist i med­delel­ses­over­sig­ten, og du kan be­stem­me deres række­følge. Klik på menu­ikonen til højre på linjen med kolonne­over­skrifter. Der er flueben ud for de viste kolonner. Du vælger eller fravælger kolonner ved at klikke på menu­punkterne.

Du kan altid nulstille kolonnerne til de oprindelige ved at vælge det nederste menupunkt: Gendan naturlig orden.

Skift rækkefølge og ændr størrelse

Du kan ændre rækkefølgen på kolonnerne ved at flytte dem med musen. Klik på en kolonneoverskrift, hold museknappen nede, flyt til den ønskede placering, og slip museknappen. Du kan selvfølgelig også ændre bredden på kolonnerne. Placer musen på en adskillelsesstreg, hold knappen nede, og træk kolonnen til den ønskede bredde.

Vælg sortering

Du kan få dine mails sorteret efter indholdet i en af kolonnerne. Klik på den ønskede kolonneoverskrift, fx Dato for at få sorteret i datoorden. En lille ikon viser sorteringsrækkefølgen. Klikker du endnu en gang på kolonneoverskriften, sorteres der i den omvendte rækkefølge.

Sorter i tråde

Ud over sortering i fx dato­orden eller alfa­be­tisk efter emne, kan du få samlet dine meddelelser i tråde. Klik på tråd­ikonen længst til venstre på linjen med kolonne­over­skrif­terne for at samle i tråde.

Du kan også vælge sorteringskriterium, rækkefølge og trådning via menupunktet Vis => Sorter efter.

Bemærk, at den valgte opsætning af kolonnerne gælder kun for den aktuelle mappe. Det betyder, at du kan opsætte kolonnerne forskelligt i de forskellige mapper, hvilket kan være en stor fordel. Det kan fx være praktisk med kolonnen Til i en indbakke, hvor du får samlet meddelelser til forskellige modtageradresser, mens Til er unødvendig i kontomapper med kun én modtageradresse eller i nyhedsgrupper.

Spam    

Thunderbird indeholder et ganske udmærket indbygget spamfilter, der kan fange og flytte spammails fra din indbakke, så du kan koncentrere dig om de rigtige mails.

Spamfiltret skal oplæres, hvilket sker, når du markerer mails som spam eller ikke-spam. Det betyder også, at spamfiltret kan lave fejl i starten. Derfor vil spammails som standard forblive i indbakken, så du kan rette eventuelle fejl.

Når spamfiltret er blevet oplært - typisk efter to til tre uger, alt efter hvor mange mails, du modtager - kan du ændre indstilling, så spammails automatisk flyttes til spammappen eller papirkurven. Det kan du læse mere om i afsnittet Spamindstillinger.

Du kan bruge spamkolonnen til at markere mails som spam eller ikke-spam

Du kan markere en mail som værende spam ved at klikke på den lille prik i spamkolonnen. Prikken forvandles til en flamme, og mailen markeres som værende læst.

Hvis Thunderbird har markeret en legitim mail som værende spam, kan du omvendt fjerne spammarkeringen ved at klikke på flammen i spamkolonnen.

Hvis du ikke kan se spamkolonnen, kan du slå den til ved at tilpasse kolonnerne.

Fjern spammarkering

Alternativt kan du fjerne en spam­mar­ke­ring ved at åbne mailen, øverst i med­delel­ses­ruden finder du en info­linje, hvor du kan klikke på knappen Dette er ikke spam for at fjerne markeringen.


Download

Thunderbird fylder knap 28 MB. Download Thunderbird.

Trin for trin-guider