Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne
Thunderbird
Trin for trin:

Thunderbird
Tilpas udseende

Du kan vælge mellem forskellige layouts. Du kan tilføje eller fjerne knapper og andre elementer på værktøjslinjen enkeltvis, og du kan skifte udseende på Thunderbird ved hjælp af forskellige temaer.

Sidens indhold:   

Valg af layout   

Menu til at vælge layout

Du kan vælge, hvordan du vil have vist mappeoversigt, meddelelsesoversigt og meddelelsesruden i Thunderbirds vindue. Klik på Vis => Layout, og vælg det ønskede layout fra undermenuen.

Klassisk udseende   Bredt udseende   Lodret udseende

I Klassisk udseende vises mappeoversigten i fuld højde til venstre i programmet, mens meddelelsesoversigt og meddelelsesruden vises henholdsvis øverst og nederst til højre. I Bredt udseende fylder meddelelsesruden hele bredden nederst i vinduet. I Lodret udseende vises alle tre ruder i fuld højde ved siden af hinanden.

Du kan gøre de enkelte ruder større eller mindre ved at bruge musen til at trække i adskillelseslinjerne mellem dem.

I alle tre layouts kan du vælge ikke at få vist meddelelsesruden. I stedet åbnes meddelelsen på en ny fane, når du dobbeltklikker på emnelinjen i oversigten. Du slår meddelelsesruden fra ved at klikke på Meddelelsesrude (se billede ovenfor) eller ved at bruge genvejstasten F8.

Tilpas værktøjslinje

   
Åbn Tilpas værktøjslinje

Du kan til- og fravælge knapper og elementer på maillinjen og andre værktøjslinjer, ligesom du kan ændre elementernes rækkefølge. Højreklik på menulinjen eller en værktøjslinje, og vælg Tilpas.

Vinduet Tilpas værktøjslinje åbnes, og du kan nu bruge musen til at trække og slippe de forskellige elementer mellem vinduet og værktøjslinjerne. Du kan desuden trække de forskellige knapper og elementer rundt på værktøjslinjerne, så de placeres efter dine ønsker. I rullemenuen kan du vælge, om du vil have vist ikoner eller tekst, eller om du vil have vist både ikoner og tekst. Vil du have mere plads til såvel ikoner som til mails, kan du sætte flueben ud for Anvend små ikoner.

Vinduet Tilpas værktøjslinje

Nogle udvidelser kan placere knapper eller elementer i værktøjslinjen (se Praktiske og smarte udvidelser, og hvordan du bruger dem). Det er derfor ikke utænkeligt, at du løber tør for plads på maillinjen. Du kan i så fald oprette endnu en værktøjslinje ved at klikke på knappen Tilføj ny værktøjslinje.

Klik på knappen Færdig for at få gemt dine valg. Hvis du lukker vinduet ved at klikke på lukkekrydset, gemmes dine valg ikke.

Her er to eksempler på opsætning af værktøjslinjer:

Standardlinjen
En ekstra værktøjslinje med bl.a. musikafspiller

Øverst ses maillinjen med standardknapper og -elementer. Nederst bruges små ikoner, så der er plads til flere knapper, og der er desuden tilføjet en ny værktøjslinje, hvor der bl.a. er placeret en musikafspiller (Foxytunes).

Flotte temaer

   

Du kan ændre udseendet på Thunderbird ved hjælp af temaer. Dermed kan du få et flot og meget anderledes mailprogram. Her kan du se nogle eksempler på brugen af temaer, og du kan læse, hvordan de installeres.

Men inden du går i gang med at bruge temaer, vil jeg lige fortælle lidt om personas. Personas er letvægtstemaer, som det er meget nemmere at installere og skifte mellem end de traditionelle temaer.

I Thunderbird 3 skal du installere en udvidelse for at få understøttelse af personas, se siden Praktiske og smarte udvidelser, og hvordan du bruger dem. Personas vil blive indbygget i Thunderbird 3.1.

Og så til temaerne. Her er tre eksempler på temaer:

Temaet Charamel
Temaet Noia 2.0 Extreme
Temaet Walnut2
Tilføjelsesvinduet med temaet Walnut2

Temaer kan ændre udseendet radikalt, fx ved at ændre baggrund på vær­ktøjs­lin­jerne og menuer og tilføje ikoner til menuerne. Og det er ikke kun hoved­vinduet, der kan få nyt udseende med et tema; her til højre kan du se, hvordan til­føjelses­vinduet ser ud med temaet Walnut2.

Personas er mere begrænsede, de ændrer blot skrift­farve og bag­grunds­bil­le­det på menulinjen, værktøjs­linjerne og statuslinjen i hoved­vinduet.

Sådan henter og installerer du et tema

Download nu-knap

Du kan hente temaer fra Mozillas udvidelsesside til Thunderbird. Find det ønskede tema, og klik på knappen Download nu. Gem temaet på skrivebordet eller et andet sted, hvor du nemt kan finde det igen.

Læs om en alternativ installationsmetode i afsnittet Installer direkte i Thunderbird længere nede på siden.

Åbn vinduet Tilføjelser

Åbn Thunderbird, klik på menupunktet Funktioner, og vælg Tilføjelser fra menuen. Klik på knappen Temaer i tilføjelsesvinduet.

Temavinduet

Du kan nu enten trække temaet fra skrive­bordet og ind i venstre side af tema­vinduet, eller du kan klikke på knap­pen Installer og vælge temaet i et åbn-vindue.

Dialogboks til at bekræfte installation

Ligesom pro­gram­mer kan et tema inde­holde skade­lig kode, så du får nu åbnet en dia­log­boks, hvor du skal be­kræfte in­stal­lationen. Du kan roligt in­stal­lere temaer, du henter fra Mozillas side, så klik blot på knappen Installer nu.

Du kan også finde temaer andre steder end på Mozillas hjemmeside, og der er det vigtigt, at du bruger din sunde fornuft. Lad være med at installere temaer fra sider, du ikke stoler på.

Thunderbird skal genstartes før temaet påføres

Marker det ønskede tema i oversigten, og klik på Brug Tema. Thunderbird skal genstartes, før det nye tema påføres. Du kan evt. klikke på knappen Genstart Thunderbird for at genstarte med det samme.

Installer direkte i Thunderbird

Du behøver reelt ikke at downloade og installere et tema manuelt. Du kan bruge tilføjelsesvinduet til at finde og installere et tema. Men tilføjelsesvinduet er ikke så velegnet til at vise et eksempel på temaet, så du er nok bedst stillet med at besøge Mozillas hjemmeside for temaer og finde det ønskede tema. Når du har navnet på temaet, kan du bruge tilføjelsesvinduet til at hente og installere temaet.

Installer ved hjælp af vinduet Tilføjelser

Klik på menupunktet Funktioner => Tilføjelser => Hent tilføjelser. Skriv navnet på det ønskede tema i søgefeltet, og tryk på tasten Enter. Markér temaet i oversigten, og klik på knappen Føj til Thunderbird.

Som ved den manuelle installation får du vist en dialogboks, hvor du skal bekræfte installationen, og Thunderbird skal genstartes, før det nye tema påføres.


Download

Thunderbird fylder knap 28 MB. Download Thunderbird.

Trin for trin-guider: