Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne
Thunderbird
Trin for trin:

Thunderbird
Udvidelser

Der findes utallige udvidelser til Thunderbird. Du får her en oversigt over nogle af dem, selvfølgelig ledsaget af en trin for trin-guide til, hvordan de bruges.

Udvidelserne til Thunderbird giver dig mulighed for at tilføje nye funktioner eller funktionalitet til mailprogrammet. Nogle ændrer blot en enkelt funktion, mens andre tilføjer en række avancerede funktioner. Det betyder også, at nogle af udvidelserne har så mange indstillings- og anvendelsesmuligheder, at der ikke er plads til at nævne dem alle her. Du kan finde mange flere udvidelser end de her nævnte på Mozillas tilføjelsesside.

Sidens indhold:   

Personas   

Med personas kan du nemt give Thunderbird et nyt udseende uden tidskrævende downloads og uden genstart af Thunderbird.

Det har længe været muligt at give Thunderbird et helt nyt udseende ved hjælp af temaer. Men det har været nørdet at udvikle et tema, så derfor har udbuddet været begrænset af antallet af nørder med grafiske evner. I skrivende stund er der 67 temaer til Thunderbird.

Nu har Mozilla-folkene gjort det muligt at benytte letvægtstemaer, som kaldes personas, og som er betydeligt nemmere at lave. Man behøver ikke at kende en eneste kode for at kunne lave flotte personas. Resultatet har da også været forrygende! Selvom personas er helt nyt, så findes der allerede over 60.000 forskellige personas, du kan påføre Thunderbird.

Her kan du se fire eksempler på personas:

California Sunset
Brushed Metal - XP
Pink Border
Soccer Dribble

Ud over den nemmere installation og det store udvalg, så er der et par andre forskelle mellem temaer og personas. Et persona kan kun ændre tekstfarve og baggrundsbillede bag værktøjslinjerne, fanebladene og statuslinjen nederst i programmet. Et tema kan også ændre menuer, ikoner og selvstændige vinduer som fx vinduet Tilføjelser.

Understøttelse af personas er endnu ikke indbygget i Thunderbird, det sker med version 3.1, så i øjeblikket skal du installere en udvidelse for at kunne bruge personas.

Personas-knap

Efter installationen af udvidelsen har du allerede fået påført din første persona, som du meget nemt kan udskifte med et flottere. Klik på den nye personas-knap i statuslinjen.

Hold musemarkøren over et persona

En menu åbnes, klik på undermenuen Mest populære, en ny undermenu åbnes. Hold nu musemarkøren over et af de viste personas. Der går et par sekunder, mens billedet hentes - tiden afhænger af hastigheden på din internet­for­bin­delse og billedets størrelse - hvorefter du kan se en prøve på det nye persona i Thunderbird. Klikker du på et persona, installeres det.

Du kan nemt lave dine egne personas, du skal blot bruge et par billeder eller grafik og angive nogle farver. Se afsnittet Lav dit eget persona. Bemærk, at personas også kan bruges i Firefox. Der er indbygget understøttelse for personas i Firefox 3.6, mens man i ældre versioner kan få understøttelse via en udvidelse.

Du kan også nemt dele dine personas med andre. Mozilla har lavet en hjemmeside, der gennem fire lette trin hjælper dig gennem processen, og som giver dig gode råd til fremstillingen. Hjemmesiden er på engelsk: How to Create Personas.

Hvis du laver personas til eget brug - det vil sige til computere i dit eget hjem - må du gerne benytte ophavsretsbeskyttede billeder. Men hvis du vil dele dine personas med andre, må du kun bruge materiale, du selv har ophavsret til, eller materiale som du har fået lov at bruge til formålet.

Lav dit eget persona

Indstillinger for personas

Klik på personas-knappen i proceslinjen og vælg Indstillinger. Sæt flueben ud for Vis tilpasset Persona i menu, og klik på OK.

Du skal bruge et par billeder i formatet jpg eller png. Det ene billede skal være op til 3000 pixels bredt og 200 pixels højt. Det placeres som baggrundsbillede i værktøjslinjerne øverst i programmet. Bemærk, at billedet fastgøres med øverste højre hjørne til øverste højre hjørne i programmet. Og så vil der blive vist så meget som muligt af billedet, afhængig af programmets bredde. Sørg derfor at placere vigtigt indhold i billedet i højre side.

Det andet billede placeres som baggrundsbillede i statuslinjen nederst i programvinduet. Det fastgøres i det nederste venstre hjørne af linjen, hvorfor det vigtigste indhold skal placeres til venstre. Billedet skal være op til 3000 pixels i bredden og 100 pixels i højden.

Rediger persona

Når du har billederne klar, så klik på personas-knappen i statuslinjen, og vælg Min persona => Rediger.

Rediger persona

Du får nu åbnet en ny fane i Thun­der­bird. Skriv et pas­sende navn til dit per­sona i fel­tet Navn. Find og vælg de to bil­le­der ved at bruge knap­perne Gennemse. Du vil kun­ne se bil­le­derne blive på­ført i Thun­der­bird med det sam­me efter val­get. Vælg en tekst­farve der passer med farven i bag­grunds­bil­le­derne. Accent­farve bruges ude­luk­kende til at farve titel­bjælken i Mac OS X. Klik på knap­pen OK for at af­slut­te redi­geringen.

Der mangler desværre en funktion til opbevaring og visning af dine egne personas. I øjeblikket kan du kun finde dem via punktet Mine senest valgte, hvilket betyder, at de forsvinder, efterhånden som du påfører andre personas. Du kan dog altid finde det senest brugte af dine personas i et menupunkt med dets navn.

Hvis du uploader dine personas, kan du selvfølgelig altid finde dem på samme måde, som du finder alle de andre personas.

Du kan hente udvidelsen fra Personas' hjemmeside hos Mozilla. Du kan læse, hvordan du installerer udvidelsen i guiden Sådan henter og installerer du udvidelser.

Quicktext   

Med Quicktext kan du nemt indsætte tekster, som du ofte skal bruge. Det kan være en signatur, en adresse eller en anden standardtekst. Det er desuden muligt at lave dynamiske tekster, så du fx automatisk får indsat modtagerens navn eller dags dato i en tekst. Teksten kan desuden formateres, og du kan medtage billeder.

Åbn indstillingsvinduet

Efter installationen af Quicktext (se evt. guiden Sådan henter og installerer du udvidelser), skal du have oprettet dine tekster. Klik på menupunktet Funktioner => Quicktext (enten i hovedvinduet eller i vinduet Ny meddelelse). Et indstillingsvindue åbnes, klik på fanen Templates.

Opret en gruppe

Dine tekster gemmes i grupper, så du kategorisere dem. Det gør det lidt nemmere, når du skal finde dine tekster. Du skal derfor først oprette en gruppe, klik på knappen Add group, og angiv et gruppenavn i feltet Title.

Opret teksten

Du kan nu op­rette en tekst. Klik på Add template, og angiv et navn til tek­sten i feltet Title. Skriv din tekst i tekst­ruden. Bemærk, at i rul­le­me­nuen Insert as kan du vælge, om tek­sten skal være i tekst­format eller i HTML-format. Hvis du væl­ger tekst­format, ind­sættes teksten, som den frem­står i ruden. Du kan ikke for­matere tek­sten, og du kan ikke ind­sætte bil­leder.

Vælger du i stedet HTML-format, betragtes teksten som HTML-kode. Du kan nu formatere teksten, og du kan indsætte billeder. Bemærk, at indholdet i ruden behandles som i en HTML-side, det vil fx sige, at linjeskift ignoreres. Du skal derfor selv indsætte koden til linjeskift (<br>).

Hvis du indsætter et billede, skal du angive stien som vist på billedet, altså med file:/// foran selve stien. Bemærk, at du skal lade billedet blive liggende på den pågældende sti på harddisken. Flytter du billedet, kan Thunderbird ikke finde det, og det kan derfor ikke indsættes.

Du kan vælge en tastaturgenvej i rullemenuen Alt+. I Subject kan du angive en emnelinje til mailen. Bemærk, at dette vil overskrive en eksisterende emnelinje, hvorfor funktionen er bedst egnet til mere avancerede tekster som nedenstående eksempel.

I feltet Keyword kan du angive et nøgleord, der virker som en genvej til din tekst. Hvis du indtaster nøgleordet i en ny meddelelse efterfulgt af et tryk på tabulatortasten, indsættes den pågældende tekst.

I ovenstående eksempel har jeg oprettet en signatur. Men du kan lave meget mere avancerede tekster end en signatur med Quicktext. Du kan bl.a. indsætte forskellige variable værdier som fx dags dato og modtageres navn, du kan indsætte indholdet fra Udklipholderen eller fra en fil, du kan indsætte en anden tekst fra Quicktext, og du kan bestemme, hvor markøren skal placeres efter indsættelsen.

Du kan indsætte forskellige variabler

På dette billede kan du se en mere avanceret tekst, der indsætter modtagerens fornavn og dags dato. Markøren placeres med koden [[CURSOR]], så det er nemt at starte det rette sted i den indsatte tekst. Signaturen indsættes fra en foruddefineret signatur i stedet for at skrive den her. Det har den fordel, at hvis man vil ændre signatur, kan man nøjes med at gøre det ét sted i stedet for at skulle rette i alle sine tekster.

Variablerne kan indsættes via knappen Variables

Du kan indsætte de forskellige variable værdier via knappen Variables og dens undermenuer.

Quicktexts menulinje

Quicktext giver dig en ekstra menulinje i vinduet Ny meddelelse. Du kan vælge dine tekster fra menuen, og du har mulighed for at indsætte variabler som fx dags dato og modtagerens navn. Hvis der kun er én tekst i en gruppe, vises den direkte som et menupunkt, hvis der er flere tekster i en gruppe, vises gruppenavnet, og de enkelte tekster vises i en undermenu.

Quicktext findes i to udgaver, en gratis, som er den jeg beskriver her, og Quicktext Pro, som er en betalingsudgave med flere funktioner. Du kan læse mere om funktionerne i Quicktext Pro på udvidelsens hjemmeside.

Download Quicktext.

Andre anbefalede udvidelser   

Jeg vil gerne anbefale følgende udvidelser, som jeg ikke har fået skrevet trin for trin-vejledninger til:

Mail Merge   

Mail Merge kan bruges til masseudsendelse af mails. Bruger du en mailingliste, er der grænse for, hvor mange mails du kan sende ad gangen, mailene skal sendes som BCC, og de risikerer nemt at havne i modtagerens spamfilter. Mail Merge sender mailene enkeltvis, så du undgår de problemer, og du får desuden mulighed for at personliggøre mailene. Du kan fx starte mailene med "Hej MODTAGERNAVN", hvor modtagernavnet hentes fra din adressebog.
Download Mail Merge

Signature Switch   

Bruger du Thunderbird til flere forskellige konti eller en konto til flere forskellige formål, fx arbejde og privat eller nyhedsgrupper, vil du måske gerne kunne benytte forskellige signaturer på dine mails. Med Signature Switch kan du nemt skifte mellem forskellige foruddefinerede signaturer.
Download Signature Switch

CompactHeader   

Compact Header gør det muligt at bestemme, hvor mange af headeroplysningerne du vil have vist i Thunderbird. Du kan skifte mellem forskellige visninger, så linjen med headeroplysninger fylder mindst muligt til almindelig brug, mens du hurtigt kan få vist flere oplysninger, hvis du får brug for det.
Download Compact Header

Folderpane Tools  

Folderpane Tools gør det muligt for dig at ændre på rækkefølgen af de forskellige konti i mappeoversigten i Thunderbird. Du kan desuden vælge, hvilken mappe du vil starte i, når Thunderbird startes.
Download FolderpaneTools.

Contacts Sidebar   

Du kan åbne adressebogen i en sidebjælke i nye mails, men med Contacts Sidebar kan du også åbne den i en sidebjælke i Thunderbirds hovedvindue. Et dobbeltklik på et navn, og en ny mail åbnes med personens mail-adresse i til-feltet.
Download Contacts Sidebar.

Download Thunderbird

Thunderbird fylder knap 33 MB. Download Thunderbird.

Trin for trin-guider: