Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne
Thunderbird
Trin for trin:

Thunderbird
Fejlsikret tilstand

Ligesom Windows har Thunderbird en fejlsikret tilstand, der kan bruges til fejlfinding.

Sidens indhold:   

Fejlsikret tilstand   

Thunderbird kan tilpasses med forskellige udvidelser og temaer, som ikke laves af Thunderbird-folkene men af andre udviklere. Det betyder, at Thunderbird-folkene ikke kan kontrollere koden og sikre, at den er kompatibel med Thunderbird. En dårlig kodet udvidelse eller to udvidelser, der ikke er kompatible med hinanden, kan betyde, at der opstår fejl i Thunderbird, eller at Thunderbird i værste fald slet ikke kan starte. Et fejlbehæftet tema kan også resultere i en ubrugelig Thunderbird, og det samme gælder i sjældne tilfælde ændringer i indstillingerne.

Thunderbird indeholder en fejlsikret tilstand, der gør det muligt at rette op på den slags. I fejlsikret tilstand startes Thunderbird med alle udvidelser slået fra og med standardtemaet samt standardværktøjslinjer. Virker Thunderbird i fejlsikret tilstand, kan du gå på jagt efter årsagen til problemet - det vil typisk være en udvidelse, der driller, og som derfor skal deaktiveres.

Sådan bruger du fejlsikret tilstand   

I Windows kan du finde en ikon til at starte Thunderbird i fejlsikret tilstand via startmenuen.

Start i fejlsikret tilstand

Alternativt kan du klikke på startknappen, og derefter klikke på Kør. Skriv Thunderbird -safe-mode, og klik på OK. I Windows Vista og Windows 7 kan du i stedet skrive kommandoen i skrivefeltet nederst i startmenuen. I Linux og Mac kan du indtaste kommandoen i et terminalvindue.

Bemærk, at Thunderbird skal være lukket, når du vil starte programmet i fejlsikret tilstand. Brug evt. Windows Jobliste eller et lignende program til at tjekke, at Thunderbird er lukket, før du forsøger at starte i fejlsikret tilstand.

Virker Thunderbird ikke i fejlsikret tilstand, ligger fejlen ikke i et tema eller en udvidelse. Det kan så være nødvendigt at geninstallere Thunderbird, evt. med en ny profil. Se afsnittet Start helt forfra.

Hvis du installerede en ny udvidelse eller et nyt tema, kort før fejlen opstod, kan du starte med at deaktivere eller fjerne udvidelsen eller temaet for at se, om Thunderbird så virker. Ellers må du prøve dig frem.

Vinduet Tilføjelser

Åbn vinduet Tilføjelser ved at klikke på menupunktet Funktioner => Tilføjelser, og klik så på knappen Udvidelser. Du deaktiverer en udvidelse ved at markere den og klikke på knappen Deaktiver. Er du ikke sikker på, hvilken udvidelse der er skyld i fejlen, kan du deaktivere dem alle. Genstart Thunderbird og slå dem til én ad gangen efterfulgt af en genstart af Thunderbird, indtil fejlen atter opstår.

Vil du helt fjerne en udvidelse skal du i stedet markere den og klikke på knappen Afinstaller. På samme måde kan du afinstallere et tema, eller du kan blot vælge et andet tema, der så bruges efter næste opstart i almindelig tilstand.

Start helt forfra   

Hvis du ikke kan løse problemerne ved hjælp af fejlsikret tilstand, har du to muligheder. Du kan først prøve at geninstallere Thunderbird. Ved en geninstallation huskes alle dine indstillinger, kontooplysninger, mails m.m. Normalt kan du sagtens installere oven i en eksisterende Thunderbird, men i enkelte tilfælde kan det være en fordel at afinstallere den gamle version først, fx hvis du vil skifte fra én sprogversion til en anden.

Er fejlen der stadig efter en geninstallation, ligger den sandsynligvis i dine brugerdata, hvor alle dine indstillinger, mails m.m. ligger. Du kan slette dine brugerdata og dermed starte helt forfra. Men inden da vil det være en god ide at lave en backup (sikkerhedskopi) af dem, så du fx kan gendanne dine mails.

Find dine brugerdata og lav en backup

Find dine brugerdata

Luk Thunderbird. Brug evt. Windows Jobliste eller et tilsvarende program til at tjekke, at Thunderbird er helt lukket.

Dine brugerdata ligger i en mappe med navnet Thunderbird. I Windows XP kan du finde mappen ved at klikke på Start => Kør => Skriv: %appData% i skrivefeltet => klik på OK. I Windows Vista og Windows 7 kan du bruge skrivefeltet nederst i startmenuen og afslutte med at trykke på tasten Enter.

I Linux vil dine brugerdata typisk ligge i mappen ~/, mens de i Mac typisk vil ligge i ~/Library.

Find mappen Thunderbird, og omdøb den til Gammel-Thunderbird.

I Windows kan du alternativt bruge et program som Mozbackup til at lave en backup af dine brugerdata. Bruger du Mozbackup, bliver det lidt nemmere at gendanne dine mails. Husk at bruge MozBackup, inden du omdøber brugerdatamappen som beskrevet ovenfor.

Gendan mails fra backup'en

Næste gang du starter Thunderbird, oprettes en ny mappe med brugerdata, og nu skulle fejlen gerne være væk. Du har mulighed for at kopiere enkeltdele fra din backup ind i den nye mappe med brugerdata - husk, Thunderbird skal være lukket, mens du kopierer. Hvis du vil have kopieret dine gamle mails over, så undlad at hente nye mails, da de vil blive overskrevet, når du kopierer som beskrevet nedenfor.

Hvis du vil kopiere mails manuelt fra backup'en og over i den nye mappe med brugerdata, skal du åbne den nye mappe Thunderbird. Klik dig ned gennem undermapperne, til du finder mappen Mail. Omdøb mappen til Slettes-Mail.

Åbn nu mappen Gammel-Thunderbird. Klik dig ned gennem mapperne, til du finder undermappen Mail, og kopier nu mappen over i samme mappe, hvor den omdøbte Slettes-Mail ligger.

Indsæt kopien

I Windows kan du kopiere mappen ved at trække den med musen, mens du holder tasten Ctrl nede, eller du kan højreklikke på den og vælge Kopier. I destinationsmappen kan du klikke på menupunktet Rediger og vælge Sæt ind.

Efter kopieringen kan du starte Thunderbird, og dine gamle mails skulle nu gerne komme til syne. Hvis alt virker som ønsket, kan du herefter eventuelt slette mapperne Gammel-Thunderbird og Slettes-Mail.

Hvis fejlen i Thunderbird genopstår efter kopieringen af mailene, så ligger fejlen i en af mailfilerne, der måske er blevet beskadiget. Mailene er dog ikke nødvendigvis gået tabt. Du kan finde en guide hos MozillaDanmark om, hvordan du manuelt kan redde mails fra en mailfil.


Download

Thunderbird fylder knap 28 MB. Download Thunderbird.

Trin for trin-guider: