Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne
Thunderbird
Trin for trin:

Thunderbird
Kontoindstillinger

På denne side gennemgår jeg kontoindstillingerne i Thunderbird.

Sidens indhold:   

Kontoindstillinger   

Menu til at åbne kontoindstillinger

Du kan med fordel ændre nogle af kontoindstillingerne, du kan oprette flere identiteter og du kan vælge mellem global indbakke og særskilte konti. Klik på Funktioner, og vælg Kontoindstillinger for at åbne indstillingsvinduet.

Alternativt kan du højreklikke på en mappe i mappeoversigten, og så vælge Indstillinger i højrekliksmenuen.

Serverindstillinger   

Marker serverindstillinger

Find den ønskede konto i oversigten til venstre, og markér Serverindstillinger.

Tilpas serverindstillinger

Du vil sikkert gerne have Thunderbird til at tjekke for nye mails, når du star­ter pro­gram­met, så sæt flue­ben ud for Kontroller for nye meddelelser ved opstart.

Som stan­dard tjek­ker Thunderbird for nye mails hvert 10. minut, du kan evt. ændre til et kor­tere tids­rum, fx hvert 2. minut.

Normalt vil du gerne hente alle med­delel­ser, så sæt flue­ben ud for Hent automatisk alle nye meddelelser. En und­ta­gelse kan være, hvis du deler den samme mail­konto med andre brugere, og du vil have mailene leveret til den enkelte bruger. Se siden Sådan bruger du filtre i Thunderbird.

Undlad flueben ud for Hent kun meddelelseshoveder og Gem meddelelser på serveren; de er normalt kun aktuelle, hvis flere brugere deler samme mailkonto, eller hvis du bruger specielle filtre. Du kan læse mere om brugen af de to indstillinger på ovennævnte filterside.

Du kan evt. vælge at få tømt papirkurven ved lukning af Thunderbird. I så fald skal du sætte flueben ud for Tøm Papirkurv ved afslutning.

Kopier & mapper

Du kan vælge, hvor Thunderbird skal placere kopier af afsendte mails, samt hvor kladder og skabeloner skal gemmes. Normalt har du sikkert ikke brug for at ændre standardindstillingerne, der er dog en enkelt indstilling, som du måske gerne vil bruge. Du har nemlig mulighed for at få gemt svar i samme mappe som den mail, du svarer på. Det kan fx være en fordel, hvis du benytter en mappeopdeling til at adskille arbejdsmails fra private mails, fordi du dermed slipper for at flytte kopien manuelt efter afsendelse.

Tilpas indstillinger for kopier og mapper

Åbn konto­indstil­ling­erne, og klik på Kopier & mapper i oversigten til venstre. Vil du ændre på stan­dard­place­ring­erne, så vælg de ønskede mapper - bemærk, du skal oprette mapperne i mappe­oversigten i Thunderbird, før du kan vælge dem her. Vil du gemme svar i samme mappe som den oprindelige mail, så sæt flueben ud for Anbring svar i samme mappe som den besvarede meddelelse.

Bemærk, at du kan bruge identiteter til fx at have forskellige handlinger for arbejdsmails og private mails, så det kun er arbejdsmails, der kopieres til samme mappe som den besvarede meddelelse.

Komposition & adressering

Du kan vælge, om dine mails skal sendes i ren tekstformat, eller om de skal sendes i html-format, hvor du fx kan ændre tekststørrelse og indsætte billeder. Og du kan vælge, om der ved besvarelser skal medtages et citat fra den originale mail, og om markøren skal placeres over eller under citatet.

Åbn kontoindstillingerne, og klik på Komposition & adressering i oversigten til venstre. Vil du skrive mails i html-format, skal der være flueben ud for Skriv meddelelser i HTML-format. Skal der indsættes et citat med teksten fra den originale mail, skal der være flueben ud for Citer altid den originale meddelelse i svar. Du kan så bruge rullemenuen ud for Og til at vælge, om markøren skal placeres over den citerede tekst, under teksten eller om teksten skal markeres. Ved sidstnævnte valg vil det citerede blive slettet, hvis du begynder at skrive uden at klikke for at placere markøren. Det valg er især praktisk, hvis du kun sjældent vil have indsat et citat.

Komposition & adressering

Hvis du vælger at få placeret dit svar over den citerede tekst, vil du få mulighed for at vælge, hvor en eventuel signatur skal placeres. Som du kan se, anbefales det at anbringe den under det citerede. Det skyldes, at standarden foreskriver, at en signatur indledes med to streger, et mellemrum og et linjeskift, altså fx:
--
Mvh. Kim Ludvigsen

Stort set alle mailklienter vil klippe alt under signaturadskilleren væk ved svar, så hvis det citerede er placeret under signaturen, vil det også blive klippet væk ved et senere svar.

Spamindstillinger

Du har mulighed for at benytte eksterne spamfiltre på mailserveren, men det er nu sjældent nødvendigt. Det indbyggede spamfilter er ganske effektivt. Derimod vil du sikkert gerne slippe for at se spammails i din indbakke.

Du kan lade Thunderbird flytte mails som fanges af det indbyggede spamfilter over i mappen Spam, eller over i papirkurven i Thunderbird. Men vær opmærksom på, at spamfiltret skal oplæres, så vent et par uger eller tre, før du ændrer noget. I oplæringstiden markerer du nye spammails som spam, mens du fjerner markeringen fra mails, som fejlagtigt er markeret som spam. Når du er tilfreds med spamfiltret - altså når det ikke længere markerer legitime mails som spam - kan du vælge at få flyttet de markerede mails automatisk.

Spam-indstillinger

Åbn kontoindstillingerne , og klik på Spam-indstillinger. Sæt flueben ud for Flyt nye spam-meddelelser til: og vælg så enten mappen Spam på en af dine konti, eller sæt mærke ud for Anden, og vælg så den ønskede mappe.

Du kan evt. vælge automatisk at få slettet spam, der er ældre end et valgfrit antal dage.

Diskplads

Du har mulighed for at spare lidt på diskpladsen ved at undlade at hente meddelelser over en vis størrelse eller ved at slette gamle meddelelser. Med vore dages harddiske er den slags dog normalt ikke nødvendigt. Lad være med at pille her, medmindre du har helt specielle behov.

Kvitteringer

Kvitteringer

Åbn konto­indstil­lingerne , og klik på Kvitteringer.

Du har mulighed for at vælge sær­skilte ind­stil­linger for kvit­teringer for hver konto. Hvis du vælger at bruge dine globale kvit­terings­ind­stil­linger, anvendes dine valg i Thunderbirds ind­stil­linger. Se afsnittet Avancerede indstillinger, hvor jeg også for­tæller nærmere om brugen af kvit­teringer.

Sikkerhed

Det er muligt at bruge Digital Signatur/Danid sammen med Thunderbird, så du fx kan underskrive eller kryptere dine mails. Jeg har ikke Digital signatur eller DanID, så jeg kan ikke hjælpe med en vejledning til opsætningen. Du kan dog finde en lidt ældre vejledning til Thunderbird på Peter Lind Damkjærs hjemmeside.

Identiteter

Identiteter kan fx bruges til at benytte forskellige navne, mailadresser eller afsendelsesserver, og du kan få de afsendte mails placeret i særskilte mapper. Dermed kan du fx adskille arbejdsmails fra private mails, og du kan fx oprette forskellige mailadresser, hvis du har dit eget domæne (adresserne skal normalt også opsættes på mailserveren).

Rediger identiteter

Åbn kontoindstillingerne , og klik på kontonavnet i oversigten til venstre. Klik på knappen Rediger identiteter.

Tilføj en ny identitet

Hvis du vil redigere en eksisterende identitet, skal du blot markere den i oversigten og klikke på knappen Rediger. I dette tilfælde opretter vi en ny identitet, så klik på knappen Tilføj.

Angiv indstillinger for den nye identitet

Dialogboksen Identitet åbnes, og du har her stort set de samme muligheder som i de almindelige kontoindstillinger. Det vil sige, at du kan skrive dit navn, din mailadresse og angive en signatur, mens du på fanen Kopier og mapper kan vælge, om mails sendt fra identiteten skal placeres i en særskilt mappe, og på fanen Komposition & adressering kan du vælge, om der skal bruges signatur, og om der skal skrives i tekst- eller HTML-format. Læs mere om indstillingsmulighederne i de andre afsnit under afsnittet Kontoindstillinger.

Personligt har jeg oprettet forskellige identiteter til forskellige mailadresser, men du kan også bruge identiteter, selvom du kun har en enkelt mailadresse. I så fald kan du ud for dit navn angive dit navn efterfulgt af en parantes, der angiver kontoformålet, fx Jens Jensen (privat), og du kan så fx vælge særskilte signaturer for henholdsvis arbejds- og privatmails.

På samme måde kan du bruge identiteter, hvis du har en bærbar computer, der skal bruge forskellige afsenderservere hjemme og på arbejdet. Du opretter blot en ny identitet, der bruger en anden afsenderserver, og ud for Navn kan du fx angive Jens Jensen (hjemme).

Vælg afsenderidentitet

Du kan nemt vælge mellem de forskellige identiteter, når du skal sende en mail. Klik i feltet Fra, der fungerer som en rullemenu, og vælg den ønskede identitet.

Sådan skifter du til global indbakke

Global indbakke gør det muligt at samle mails fra forskellige konti i ét mappesystem, så det bliver mere overskueligt. Læs mere om global indbakke i afsnittet Global indbakke eller særskilte konti.

Når du ændrer en konto til at benytte global indbakke, skjules kontoen i mappeoversigten. Og det er både godt og skidt. Godt, fordi du får en mere overskuelig mappeoversigt, og skidt fordi gamle mails ikke automatisk flyttes over i de globale mapper. Du skal derfor selv sørge for at kopiere mailene, inden du ændrer kontoen til at bruge global indbakke.

Opret en eller flere midlertidige mapper som undermapper til mappen Lokale mapper. Du kan fx oprette mappen Konto-indbakke, Konto-sendt, Konto-skabeloner osv., hvor du blot udskifter Konto med navnet på din konto.

Kopiér nu alle mails fra kontoen over i de nyoprettede mapper.

Efter endt kopiering kan du skifte til global indbakke. Åbn konto­indstil­ling­erne, og markér Serverindstillinger under den ønskede konto i oversigten til venstre. Klik på knappen Avanceret.

Skift til global indbakke

Du får nu åbnet en dialogboks, hvor du skal sætte mærke ud for Global indbakke (kontoen lokale mapper), og medmindre du har helt specielle behov, så sæt flueben ud for Medtag denne konto, når der hentes nye meddelelser. Klik på knappen OK for at få gemt ændringerne.

Du får nu vist en dialogboks med en advarsel, der fortæller, at mails i kontoen skjules, men eftersom du har læst ovenstående, så ved du allerede dét, så klik blot på OK for at lukke dialogboksen. Og afslut med et klik på OK for at få lukket kontoindstillingerne. Du skal genstarte Thunderbird, før du kan se ændringen i mappeoversigten.

Du kan nu flytte mailene fra de midlertidige mapper over i de tilsvarende mapper under Lokale mapper. Bemærk dog, at nogle mapper først oprettes, når de skal bruges. Fx oprettes mapperne Skabeloner og Kladder ikke, før du har gemt henholdsvis en skabelon og en kladde.

Hvis du har fået ændret til global indbakke uden at få kopieret dine mails over, så fortvivl ej. Du skal blot ændre kontoen tilbage til at benytte sin egen indbakke (Indbakke for denne servers konto på ovenstående billede), så bliver kontoen synlig efter en genstart af Thunderbird, og du kan få adgang til dine mails.

Hvis du har opsat filtre, der benytter mappeangivelser i den gamle konto, fx flytning af spam eller firmamails til andre mapper, skal du huske at opdatere filtrene til de nye mappeplaceringer under Lokale mapper.

Omdøb Lokale mapper   

Omdøb Lokale mapper

Du kan nemt omdøbe Lokale mapper. Jeg benytter global indbakke, så jeg har valgt at omdøbe Lokale mapper til det mere sigende Mails. Hvis du vil omdøbe, skal du åbne konto­indstil­ling­erne. Markér Lokale mapper i oversigten til venstre, og skriv det ønskede navn i feltet Kontonavn.

Husk at opdatere eventuelle filtre, der benytter det gamle navn.

Feeds   

Markér feed-kontoen i oversigten til venstre.

Angiv de ønskede indstillinger

Du kan vælge at få Thunderbird til at søge efter nye artikler ved opstart af programmet ved at sætte flueben ud for Søg efter nye artikler ved opstart.

Som standard søges efter nye artikler hvert 100 minut, hvilket måske er fint nok, hvis du abonnerer på sjældent opdaterede feeds. Men du vil måske foretrække en noget oftere opdatering, fx hvert 5. eller 10. minut, hvis du abonnerer på mange nyhedsfeeds. Angiv det ønskede tidsrum i minut-feltet.


Download

Thunderbird fylder knap 28 MB. Download Thunderbird.

Trin for trin-guider: