Nyeste sider på Ludvigs Hjørne: sammenligning af online backup og af antivirusprogrammer.

Ludvigs Hjørne

Hent og installér opdateringer

Det er nemt at hente og installere opdateringer til Ubuntu og dine installerede programmer.

Uanset om du bruger Windows eller Ubuntu, er det vigtigt, at du holder systemet opdateret med de seneste fejlrettelser, så du undgår huller, som hackere kan benytte sig af. Mens Windows Update i Windows normalt kun opdaterer selve styresystemet og de indbyggede programmer, så medtager opdateringsfunktionen i Ubuntu langt de fleste af dine programmer.

Sidens indhold:   

Installer opdateringer   

Der er nye opdateringer

Ubuntu tjekker med jævne mellemrum, om der er kommet nye opdateringer til styresystemet og understøttede programmer. Er det tilfældet, får du vist en ikon med et udråbstegn på en stor rød pil i det øverste panel. Det er den ikon, du ser yderst til venstre på billedet. Klik på ikonen for at starte opdateringsprogrammet.

Tjek manuelt for opdateringer

Hvis du ikke vil vente på, at Ubuntu selv tjekker for opdateringer, kan du starte opdateringsprogrammet manuelt ved at klikke på menupunktet System => Administration => Opdateringshåndtering.

Opdateringshåndtering

Når opdate­rings­hånd­te­ring startes, går Ubuntu på nettet for at tjekke, om der er op­date­ringer til dit styre­system og under­støttede pro­gram­mer. Du får herefter vist en over­sigt over op­date­ringer.

Som standard er alle op­date­ringer markeret til at blive down­loadet og installeret, og det er der ingen grund til at ændre på. Klik på knappen In­stal­lér op­da­te­ringer.

Du skal nu ind­taste din ad­gangs­kode for at bekræfte in­stal­la­tionen (se guiden Ret­tig­heder og bruger­konti), hvor­efter Ubuntu be­gynder at hente og in­stal­lere op­da­te­ringerne.

Du kan risikere, at Ubuntu under opdateringen vil spørge dig, om du vil beholde en eksisterende fil, eller om den skal overskrives. Det vil typisk være tilfældet, hvis du selv har rettet i konfigurationsfiler. Er du i tvivl i en sådan situation, kan du bare sige nej til overskrivningen.

Opdateringen kan tage nogen tid afhængig af, hvor mange opdateringer der skal hentes og hastigheden på din internetforbindelse. Du kan sagtens bruge computeren til andre ting, mens der opdateres.

Understøttede programmer   

Opdateringshåndteringen i Ubuntu nøjes ikke med at håndtere opdateringer til styresystemet. Opdateringer til de medfølgende programmer og mange andre programmer håndteres også.

Som udgangspunkt håndterer Ubuntu opdatering af kanoniske programmer. Det er en række programmer, som er godkendt og vedligeholdes af Ubuntu-udviklerne, hvorfor der er helt styr på de sikkerhedsmæssige aspekter.

Ubuntu kan også håndtere opdatering af programmer, hvor opdateringen i stedet vedligeholdes af andre Ubuntu-brugere. Sikkerhedsmæssigt er dette lidt mere usikkert, men det er dog ikke mindre sikkert, end når du installerer opdateringer til et Windows-program fra en hjemmeside. Så normalt vil det være en god ide at slå funktionen til.

Aktivér opdateringsfunktionen

Det får du mulighed for den første gang, du in­stal­lerer et program, som ved­lige­holdes af andre Ubuntu-brugere. Klik på knappen Aktivér for at slå op­daterings­funk­tionen til.

Indeks over Linux-sider